Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice, Teologie
   
 • Domeniu de licenta

  Asistenta sociala, Teologie
   
 • Specializare

  Teologie pastorala, Arta sacra
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  22-23 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  01-11 septembrie 2015
   
 •  
 • Acte necesare  ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ADMITERE - ARTA SACRA:
  1. Fisa de inscriere (se elibereaza de la Secretariat);
  2. Diploma de Bacalaureat (in original) si Foaia Matricola (in original);
  3. Certificat de botez (copie);
  4. Carte de Identitate (copie);
  5. Binecuvantarea ierarhului de care apartineti (in original);
  6. Certificat de nastere (copie legalizata);
  7. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar 2014-2015, eliberata de decanatul facultatii, precum si diploma de bacalaureat sau echivalenta, in copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou domeniu de studiu;
  8. Adeverinta medicala tip M.S., eliberata de cabinetele scolare, dispensarele teritoriale sau medicul de familie, din care sa reiasa ca sunteti apt pt inscrierea la facultate si nu sunteti luat in evidenta cu boli cronice. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala. In adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr.428/1989.
  9. Declaratie pe proprie raspundere ca nu sunteti bolnav de epilepsie, boli psihice si ca adeverintele medicale sunt complete;
  10. Trei fotografii tip buletin;
  11. Un dosar plic;
  12. Mapa cuprinzand creatii personale (maximum 10 de lucrari)
  13. Chitanta de achitare a taxei de inscriere - … lei (se achita la comisia de inscriere).
  Sunt scutiti, o singura data, de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:
  - Copiii tuturor salariatilor Universitatii din Craiova;
  - Copiii personalului didactic de la alte unitati si institutii de invatamant;
  - Candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.
  Pentru toate categoriile de mai sus se vor aduce acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii sau de la Centrele de plasament, in cazul celor aflati in aceste situatii; adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii din Craiova sau din alte institutii de invatamant, conform Statutului personalului didactic).
  14. Taxa de inmatriculare la studii - …lei (se achita la comisia de inmatriculare).
  15. Taxa de scolarizare pentru locurile cu taxa - 3000 lei/an (in 4 rate).


  ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ADMITERE - TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA:
  1. Fisa de inscriere (se elibereaza de la Secretariat);
  2. Diploma de Bacalaureat (in original) si Foaia Matricola (in original);
  3. Certificat de botez (copie);
  4. Carte de Identitate (copie);
  5. Binecuvantarea ierarhului de care apartineti (in original);
  6. Certificat de nastere (copie legalizata);
  7. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student in anul universitar 2014-2015, eliberata de decanatul facultatii,
  precum si diploma de bacalaureat sau echivalenta, in copie legalizata, pentru studentii care doresc sa urmeze un nou domeniu de studiu;
  8. Adeverinta medicala tip M.S., eliberata de cabinetele scolare, dispensarele teritoriale sau medicul de familie, din care sa
  reiasa ca sunteti apt pt inscrierea la facultate si nu sunteti luat in evidenta cu boli cronice. Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare scolara si profesionala. in adeverintele respective se va mentiona in mod expres gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare scolara si profesionala, din ordinul Ministerului Sanatatii nr.428/1989.
  9. Declaratie pe proprie raspundere ca nu sunteti bolnav de epilepsie, boli psihice si ca adeverintele medicale sunt
  complete;
  10. Trei fotografii tip buletin;
  11. Un dosar plic;
  12. Chitanta de achitare a taxei de inscriere - … lei (se achita la comisia de inscriere).
  Sunt scutiti, o singura data, de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:
  - Copiii tuturor salariatilor Universitatii din Craiova;
  - Copiii personalului didactic de la alte unitati si institutii de invatamant;
  - Candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.
  Pentru toate categoriile de mai sus se vor aduce acte doveditoare pentru candidatii care solicita scutirea de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, in cazul celor orfani de ambii parinti; adeverinte de la Casa de copii sau de la Centrele de plasament, in cazul celor aflati in aceste situatii; adeverinta pentru copiii salariatilor Universitatii din Craiova sau din alte institutii de invatamant, conform Statutului personalului didactic).
  13. Taxa de inmatriculare la studii - … lei (se achita la comisia de inmatriculare).
  14. Taxa de scolarizare pentru locurile cu taxa - 3000 lei/an (in 4 rate).

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Teologie ortodoxa pastorala

  Etapa I
  Probe eliminatorii:
  - Examen psihologic (admis/respins)
  - Verificarea aptitudinilor muzicale (admis/respins)
  Etapa a II-a
  - Examen scris Teologie Dogmatica 75%
  - Media la Bacalaureat: 25%

  PROBELE ELIMINATORII (ADMIS/RESPINS)
  a. Examen psihologic
  b. Verificarea aptitudinilor muzicale. (La aceasta proba nu vor participa absolventii seminariilor si liceelor teologice)

  Criteriul de departajare a candidatilor cu aceeasi medie pe ultimul loc va fi Nota obtinuta la proba scrisa de Teologie Dogmatica.


  Arta sacra

  Etapa I
  Probe eliminatorii:
  - Examen psihologic (admis/respins)
  - Interviu (admis/respins)

  Etapa a II-a
  - Proba practica de desen: 75%
  - Media la Bacalaureat: 25%

  ZIUA 1: PROBELE ELIMINATORII (ADMIS/RESPINS)
  a. Vizita medicala si examen psihologic
  b. Interviul cu comisia de examinare Se vor verifica aptitudinile vocationale (trasaturi ale
  personalitatii candidatului, aspecte ale vietii moral-religioase si capacitatea de discernamant) si notiunile generale de Catehism ortodox

  ZIUA 2: PROBA PRACTICa DE DESEN
  1. Studiul desenului (practic): Realizarea unei naturi statice stabilite de comisie si executate in
  tehnica creion sau carbune, pe suport de hartie alba cu dimensiunea 50/70 cm. Fiecare candidat va avea asupra lui urmatoarele materiale: planseta (din lemn sau placaj) de dimensiunea foii de hartie

  50/70 cm, creion, carbune, guma, ascutitoare si banda adeziva.
  Criteriile de evaluare:
  - Punerea in pagina, raport plin gol: 2 puncte
  - Justa proportionare si surprinderea elementelor caracteristice; Redarea prin valoratie a luminii si umbrei: 2 puncte
  - Modularea liniei, expresivitatea elementelor de limbaj plastic: 2 puncte
  2. Prezentarea unei mape cuprinzand creatii personale (maximum 10 lucrari). Mapa se depune la Secretariatul Facultatii in etapa de inscriere a dosarului.

  Criteriul de departajare a candidatilor cu aceeasi medie pe ultimul loc va fi Punctajul obtinut la proba practica de desen.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  61
  -
  -
   
 • Taxa
  39
  -
  -
   
 • Total
  100
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  100
  -
  -
   
 • 2013 vara
  170
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.