Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte agricole si silvice
   
 • Domeniu de licenta

  Biotehnologii, Zootehnie
   
 • Specializare

  Biotehnologii agricole, Zootehnie
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  2500
   
 • Taxa anuala ID

  2600
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13.07.2015 - 28.07.2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07.09.2015 - 17.09.2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare



  Acte necesare pentru inscriere
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original;
  - certificat de nastere in copie legalizata;
  - adeverinta medicala tip din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la admitere este apta pentru domeniul la care candideaza;
  - pentru candidatii studenti: adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, copie legalizata a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta si a foii matricole, respectiv diploma de licenta sau absolvire a unei facultati sau a unui colegiu, in original sau copie legalizata pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze un al doilea program de studiu;
  - copie a cartii de identitate;
  - 3 fotografii color 3/4;
  - chitanta reprezentand taxa de inscriere;
  - pentru copiii personalului didactic aflat in activitate (invatamant preuniversitar si superior), ai personalului angajat in U.S.A.M.V.B. Timisoara, o adeverinta cu viza Inspectoratului Scolar sau a unitatii de invatamant iar pentru copiii orfani, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de inscriere);
  - cerere de inscriere;
  - dosar plic.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere



  CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENTA
  Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Departajarea candidatilor cu aceeasi medie de bacalaureat se va face luand in considerare nota cea mai mare la limba romana (scris) si apoi, daca se impune, matematica (scris).

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  71
  -
  -
   
 • Taxa
  119
  -
  -
   
 • ID
  30
  -
  -
   
 • Total
  220
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  -
  -
  6,00
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.