Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte agricole si silvice
   
 • Domeniu de licenta

  Biotehnologii, Zootehnie
   
 • Specializare

  Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria alimentara, Biotehnologii medical-veterinare, Zootehnie, Piscicultura si acvacultura
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  3000
   
 • Taxa anuala ID

  2500
   
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-18 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  07-12 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  100 Ron
   
 • Acte necesare  DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidatii il vor depune la ghiseul de inscriere a candidatilor va contine urmatoarele documente:

  • Fisa de inscriere care va fi completata electronic de catre candidat in spatii special amenajate; fisa este completata si semnata de fiecare candidat. In cadrul unei facultati, candidatii pot completa fisa de inscriere pentru o singura specializare sau pentru mai multe specializari dintr-un domeniu, in ordinea preferintelor.
  • Declaratie pe propria raspundere prin care candidatul face cunoscut faptul daca a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului si formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxa).
  • Carte de identitate - original si copie
  • Diploma de bacalaureat si foaie matricola sau echivalente cu acestea, in original sau copii legalizate; absolventii de liceu din promotia anului 2014 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta tip din care sa rezulte ca au promovat examenul de bacalaureat, media si notele obtinute la bacalaureat. Acesti candidati, in cazul in care vor fi declarati admisi in urma concursului, au obligatia de a depune la facultate diploma de bacalaureat si foaia matricola in original pana la data specificata de catre Comisia de Admitere.
  • Certificat de nastere, in copie legalizata;
  • Adeverinta medicala tip MS 18.1.1., eliberata de cabinetul medical scolar sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca persoana care se inscrie la concursul de admitere este apta pentru profilul la care candideaza.
  • doua fotografii ¾ cm;
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenta sau diploma de absolvire a unei facultati, in original, sau copie legalizata pentru cei care se inscriu la concurs ca sa urmeze o a doua specializare;
  • dosar plic
  • chitanta pentru achitarea, la casieria universitatii, a sumei prevazuta la inscriere.


  Taxa de inscriere este stabilita pentru fiecare domeniu de catre Senatul Universitatii.
  acte doveditoare a situatiei lor particulare (copie legalizata dupa certificatul de deces al parintilor - in cazul celor orfani; adeverinta de la Casa de copii - in cazul celor aflati in aceasta situatie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic).

  Candidatii care opteaza pentru Facultatea de Medicina Veterinara linia de studiu engleza/ franceza vor depune un ESEU privind motivatia alegerii profesiei si a Facultatii de Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, si documente doveditoare privind implicarea in voluntariat in folosul comunitatii si/sau al protectiei animalelor,
  Certificat de competenta lingvistica pentru candidatii care opteaza la Facultatea de Medicina Veterinara linia de studiu engleza/ franceza (Ordin 3359/11.03.2013 cetateni tari terte UE, Acorduri bilaterale CNRED),
  Candidatii care opteaza pentru Facultatea de Medicina Veterinara linia de studiu romana, vor avea in dosar si grila de concurs, reprezentand proba teoretica, completata in ziua depunerii dosarului cu raspunsurile date si punctajul obtinut de catre fiecare candidat in parte.
  Candidatii care opteaza pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la inscriere o recomandare eliberata de catre o organizatie legala a rromilor (semnata si stampilata), care atesta apartenenta lor la aceasta etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultatilor de catre Rectorat conform solicitarii candidatilor la inscriere.
  Inscrierea, admiterea, inmatricularea candidatilor cetateni straini din Uniunea Europeana sau din tarile terte UE, respectiv candidatilor etnici romani din alte tari si a candidatilor din Republica Moldova se desfasoara conform dispozitiilor MEN.

  Fiecare candidat va specifica pe fisa de inscriere, in ordinea dorita, optiunile pentru specializarile din cadrul domeniului la care s-a inscris. Daca un candidat nu doreste o anume specializare, nu trece specializarea respectiva pe fisa de inscriere.

  Intrucat candidatii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru doua sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima optiune. Inscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus mentionate, prezentate in copie legalizata, la care se adauga o adeverinta de inscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele in original.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Selectia candidatilor USAMVCN, la studiile universitare de licenta (pe domenii si programe de studii ) pentru anul universitar 2015-2016 se face cu examen de admitere, dupa media obtinuta la examenul de bacalaureat, cu exceptia Facultatii de Medicina Veterinara, unde probele specifice de concurs sunt dupa cum urmeaza:

  Medicina Veterinara - linia de studiu romana     

  • Media de bacalaureat - 70%
  • Proba teoretica (Biologie clasa XI, test grila) - 15%
  • Proba teoretica (Chimie clasa X, test grila) - 15%


  Medicina Veterinara - linii de studiu engleza si franceza

  • Media de bacalaureat sau echivalent - 85%
  • Motivatia alegerii profesiei si a FMV CN (eseu) - 10%
  • Voluntariat in folosul comunitatii si/sau al protectiei animalelor (adeverinta) -5%


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  195
  -
  -
   
 • Taxa
  115
  -
  -
   
 • Total
  310
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  304
  -
  6.00
   
 • 2013 vara
  186
  -
  -
   
 • 2012
  260
  -
  -
   
 • 2010
  285
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.