Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Sanatate
   
 • Domeniu de licenta

  Sanatate, Medicina dentara
   
 • Specializare

  Tehnica dentara, Medicina dentara
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 • Taxa anuala Zi

  8000
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13-17 iulie 2015
   
 •  
 • Taxa inscriere

  200 Ron
   
 • Acte necesare
  Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor completa  datele solicitate de formularul online si vor incarca obligatoriu urmatoarele documente scanate:
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta. Absolventii de liceu din promotia anului 2015, pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
  - certificatul de naştere;
  - actul de identitate;
  - adeverinta medicala tip eliberata de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu si examen psihiatric de la medicul de specialitate, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau programul de studiu la care candideaza.
  - dovada achitarii taxei de inscriere daca aceasta nu a fost achitata online;
  - fotografia tip buletin de identitate;
  - acte doveditoare privind justificarea solicitarii scutirii de plata taxelor de inscriere:   
  - copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, adeverinte/documente din care sa rezulte provenienta din  casa de copii sau plasament familial;
  - adeverinta de confirmare a statutului de cadru didactic in activitate;
  - adeverinta de angajat pentru personalul nedidactic din UMF Tirgu Mures.

  IMPORTANT PENTRU CANDIDATII DECLARATI ADMISI

  La cererea de inscriere in anul I, pentru confirmarea admiterii, se anexeaza obligatoriu urmatoarele acte, care trebuie sa fie identice cu cele incarcate pe portal in momentul inscrierii:
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata pentru cei care sunt studenti ai altei facultati. Absolventii de liceu din promotia anului 2015, pot prezenta in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de institutia de invatamânt, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studii, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
  - foaia matricola in original sau adeverinta echivalenta acesteia (cu mediile anilor de liceu) sau copie legalizata;
  - certificatul de naştere, in copie legalizata;
  - copie act de identitate;
  - adeverinta medicala tip eliberata de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu si examen psihiatric de la medicul de specialitate, din care sa rezulte ca sunt apti pentru profilul sau programul de studiu la care candideaza.
  Candidatii cu afectiuni cronice vor prezenta adeverinte medicale vizate de comisiile medicale judetene de orientare şcolara şi profesionala din Centrul universitar Tirgu-Mureş (nu din judetul de domiciliu). in adeverintele respective se va mentiona - in mod expres - gradul deficientelor, in functie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolara şi profesionala in vigoare. Nedeclararea acestor afectiuni atrage dupa sine consecintele institutionale in vigoare.
  - 2 fotografii tip buletin de identitate;
  - dovada achitarii taxei de inscriere;
  - acte doveditoare privind justificarea solicitarii scutirii de plata taxelor de inscriere:
  - copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor, adeverinte/documente din care sa rezulte provenienta din  casa de copii sau plasament familial;
  - adeverinta de confirmare a statutului de cadru didactic in activitate;
  - adeverinta de angajat pentru personalul nedidactic din UMF Tirgu Mures;
  - doua dosare plic.

  Orice neconcordanta intre documentele scanate si cele originale va fi considerata fals in declaratii si se va solda cu pierderea locului obtinut prin concursul de admitere.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  A. La programele de studii: Medicina, Medicina dentara si Farmacie

  Clasificarea candidatilor se va face in ordinea descrescatoare a mediei, in care o pondere de 90% va avea nota obtinuta la testul grila, iar 10% media de la bacalaureat.

  I.  Proba de concurs la programele de studii MEDICINa si MEDICINA DENTARA consta dintr-un test grila, la una dintre urmatoarele discipline: Biologie sau Chimie organica, la alegere.

  1. Pentru Biologie - bibliografia consta din manualul Anatomie si Fiziologie umana pentru admitere la facultatile de medicina - Barron’s – editia in limba romana, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – editia in limba maghiara, Editura University Press 2014, precum si cele mentionate in  "Precizari legate de terminologia folosita in manualul de Anatomie si Fiziologie pentru admitere la facultatile de medicina", respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

  Doua capitole, Capitolul 7 (Sistemul osos) si Capitolul 9 (Sistemul muscular) din aceasta carte nu vor face parte din bibliografia de admitere.  

  Testul grila va consta din 100 de intrebari cu 4 raspunsuri la alegere, astfel:

  - 25 de intrebari vor fi alese din lista de intrebari existente la sfarsitul fiecarui capitol al cartii,  (sectiunea „intrebari cu raspuns la alegere", cu exceptia celor din capitolele 7 si 9). Atentie:  ordinea celor 4 variante de raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 75 de intrebari vor fi intrebari la prima vedere, (de tip „intrebari cu raspuns la alegere"), formulate de comisia de admitere din tot manualul, cu exceptia capitolelor 7 si 9. intrebarile vor avea 4 variante de raspunsuri.

  intrebarile pot avea 1 sau 2 raspunsuri corecte, fara a se preciza care dintre intrebari au 1 sau 2 raspunsuri corecte.

  Pentru intrebarile care provin din manual, sunt considerate raspunsuri corecte numai cele care sunt date de manual ca raspunsuri corecte.

  2. Pentru Chimie organica - bibliografia consta din cartea cu intrebari cu titlul Chimie organica – teste de admitere in invatamantul superior medico-farmaceutic,  Editura University Press, 2014 precum si manualele si cartile din bibliografia indicata in continuare.

  Testul  grila va consta din 100 de intrebari si va fi constituit astfel:

  - 50 de intrebari extrase din cartea cu intrebari de chimie organica, mentionata anterior, elaborata la nivel de universitate si vanduta prin Libraria UMF. Atentie:  ordinea celor 5 variante de raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 50 de intrebari "la prima vedere", elaborate de comisia de admitere din bibliografia indicata in continuare.

  Bibliografie: Chimie organica

  1. Sorin Rosca, Mihaela Lina Chivu : Chimie clasa a XI-a, Editura Humanitas, 2006.
  2. Paraschiva Arsene : Chimie clasa a XI-a, Editura didactica si pedagogica, 2006.
  3. Gabriela Noveanu, Viorica Tudor : Chimie clasa aXI-a, Editura Sigma,2006.
  4. Ionela Alan : Chimie clasa a XI-a, Editura Aramis, 2006.
  5. Sanda Fatu, Cornelia Grecescu : Chimie clasa a XI-a, Editura ALL EDUCAȚIONAL, Bucuresti, toate editiile incepand cu 2001.
  6. Sanda Fatu, Veronica David, Cornelia Grecescu : Chimie clasa a-XII-a, Editura BIC ALL, Bucuresti, toate editiile incepand cu 2002.
  7. Luminita Vladescu, Corneliu Tabarasanu-Mihaila, Luminita Irinel Doicin : Chimie clasa a X-a, Grup editorial Art, Bucuresti, toate editiile incepand cu 2004.
  8. Luminita Vladescu, Irinel Adriana Badea, Luminita Irinel Doicin :  Chimie clasa a XI-a, Grup editorial Art, Bucuresti, toate editiile incepand cu 2004.
  9. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu : Chimie clasa a XI-a, Editura LVS CREPUSCUL, Ploiesti, toate editiile incepand cu 2006.
  10. Mircea Iovu : Chimie organica, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, Editia a IV-a 1999 si Editia a V-a 2005.

  Pentru intrebarile care provin din cartea cu intrebari, sunt considerate raspunsuri corecte exclusiv cele care sunt mentionate in aceasta. Pentru intrebarile din categoria celor la prima vedere, pentru stabilirea raspunsurilor corecte se iau in considerare exclusiv manualele si cartile mentionate in bibliografie.

  Nota: Pentru candidatii care sustin probe de Chimie organica la specializarile medicina, medicina dentara si farmacie, se vor asigura minicalculatoare.

  Notele obtinute in cadrul aceluiasi program de studiu la biologie sau chimie, in functie de optiunea candidatului, sunt echivalente in realizarea clasificarii finale.

  II. Proba de concurs la programul de studiu FARMACIE consta dintr-un test grila, din disciplina Chimie organica.

  Test grila va consta din 100 de intrebari si va fi constituit astfel:

  - 50 de intrebari extrase din cartea cu intrebari de chimie organica, mentionata anterior, elaborata la nivel de universitate si vanduta prin Libraria UMF. Atentie:  ordinea celor 5 variante de raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 50 de intrebari "la prima vedere", elaborate de comisia de admitere din bibliografia indicata la proba de chimie organica la programele de studiu Medicina si Medicina Dentara.

  B. Proba de concurs la programele de studii Asistenta medicala generala, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Nutritie si dietetica, Tehnica dentara, Cosmetica medicala. Tehnologia produsului cosmetic  va consta dintr-un test grila din biologie.

  Bibliografia consta din 5 capitole cuprinse in : manualul Anatomie si Fiziologie umana pentru admitere la facultatile de medicina - Barron’s – editia in limba romana, Editura University Press 2014, respectiv Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – editia in limba maghiara, Editura University Press 2014, precum si cele mentionate in  "Precizari legate de terminologia folosita in manualul de Anatomie si Fiziologie pentru admitere la facultatile de medicina", respectiv Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához című tankönyvhöz.

  Cele 5 capitole din care se vor elabora intrebarile sunt:
  - Capitolul 15. Sistemul cardiovascular
  - Capitolul 17. Sistemul respirator
  - Capitolul 18. Sistemul digestiv
  - Capitolul 20. Sistemul urinar
  - Capitolul 23. Sistemul reproducator feminin

  Testul grila va consta din 50 de „intrebari cu raspuns la alegere” constituit astfel:  

  - 40 de intrebari vor fi alese din lista de intrebari existente la sfarsitul celor 5 capitole indicate,  (sectiunea „intrebari cu raspuns la alegere"). Atentie:  ordinea celor 4 variante de raspunsuri poate fi modificata fata de cea din carte.

  - 10 intrebari vor fi elaborate de comisia de admitere, "la prima vedere", din cele 5 capitole indicate.

  Clasificarea candidatilor se va face in ordinea descrescatoare a mediei, in care o pondere de 70% va avea nota obtinuta la testul grila, iar 30% media de la bacalaureat.

  Indiferent de programul de studii, candidatii pot opta ca proba de concurs sa fie sustinuta in limba romana sau maghiara, in functie de limba in care au sustinut bacalaureatul.


   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Buget
  100
  -
  -
   
 • Taxa
  85
  -
  -
   
 • Total
  185
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  170
  -
  9,03
   
 • 2013 vara
  130
  -
  -
   
 • 2012
  210
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 • 2009
  -
  -
  7.57
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.