Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Arte
   
 • Domeniu de licenta

  Muzica
   
 • Specializare

  Pedagogie muzicala, Interpretare muzicala - canto, Interpretare muzicala - instrumente
   
 • Acreditare

  Acreditata
   
 • Tip institutie

  De stat
   
 •  
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  14-17 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7 septembrie 2015
   
 •  
 • Acte necesare
  Inscrierea candidatilor se face la secretariatul facultatii, pe baza urmatoarelor:
  - dosar-plic
  - fisa-tip de inscriere - care se primeste de la secretariatul facultatii - completata si semnata de catre candidat;
  - diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original; in cazul in care candidatul s-a inscris pentru concurs si la o alta facultate, in locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie legalizata a acesteia si copia legitimatiei de concurs la prima facultate, care se autentifica dupa original de catre secretariatul Facultatii Teoretice;
  - foaia matricola;
  - certificat de nastere in fotocopie (xerox);
  - cartea de identitate in fotocopie (xerox);
  - adeverinta medicala tip eliberata de medicul de familie;
  - patru fotografii ¾ cm.;
  - pentru studentii care se inscriu la a doua specializare/ facultate:
  - adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si diploma de bacalaureat in copie legalizata (originalul ramâne la prima facultate),
  sau
  - diploma de licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau diploma de absolvire, insotita de fotocopie (xerox);
  - certificat de casatorie in fotocopie (xerox), daca este cazul;
  - chitanta care sa ateste plata taxei de admitere.

   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere


  Media finala a candidatului este media aritmetica a notelor obtinute la probele de concurs. Daca pe ultimul loc din cifra de scolarizare alocata specializarii respective figureaza mai multi candidati cu medii finale egale, se apeleaza la urmatoarele criterii de departajare (in ordine):
  a) media generala obtinuta la examenul de bacalaureat;
  b) media generala a anilor de liceu.

   

  Admiterea se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute de candidati si in limita numarului de locuri pentru care se organizeaza concursul.

  Pentru specializarea Pedagogie Muzicala

  1. Testul scris de Teoria muzicii si auz muzical are ca scop verificarea cunostintelor cu privire la intervale muzicale, acorduri, tonalitati, ritm si metru muzical, precum si verificarea auzului melodic si ritmic.
  2. Proba de solfegiu si vocalitate va contine:
  a) - citirea la prima vedere a unui solfegiu in cheile sol sau fa, in tonalitati cu pana la 4 alteratii inclusiv, in masurile de 2, 3 sau 4 timpi;
  b) - interpretarea unei piese vocale (cu sau fara acompaniament) la alegerea candidatului.

  Pentru specializarea Interpretare Muzicala

  Vioara
  1. Proba de tehnica instrumentala si solfegiu
  a. Gama prin sondaj:
  O gama cu arpegiu - din gamele majore si minore pana la 4 alteratii inclusiv - sistem Carl Flesch. Gama simpla va fi executata in tempo lent si rapid. Duble coarde: terte, sexte, octave (4 legate pe trasatura de arcus), decime. Tempoul minim al gamelor, exceptand decimele, va fi cca. M.M.: 58-60 la doua duble.
  b. Studiu obligatoriu:
  Henryk Wieniawski: L’école moderne op. 10, studiul nr. 5 „Alla Saltarella”, in Mi b
  c. Studiu prin sondaj:
  Unul dintre urmatoarele studii:
  Jacob Dont Studii op. 35 numerele:
  - 3 in mi minor - tempo minim M.M.: patrime 80
  - 4 in Sol major - tempo minim M.M.: optime 80
  - 5 in sol minor - tempo minim M.M.: optime 160
  - 8 in Do major - tempo minim M.M.: patrime 66
  - 16 in Fa diez minor - tempo minim M.M.: optime 152
  - 17 in Re major - tempo minim M.M.: patrime 72
  d. Solfegiu si formarea auditiva muzicala.

  2. Proba de interpretare
  a. Lucrare obligatorie:
  J.S. Bach: Preludiu si Loure din Partita a III-a in Mi major BWV 1006
  b. Lucrare la alegerea candidatilor:
  Partea I a unuia dintre urmatoarele concerte pentru vioara si orchestra (cu cadenta, unde este cazul):

  • Max Bruch - Concert nr. 1 in sol minor, op. 26
  • F. Mendelssohn-Bartholdy - Concert in mi minor op. 64
  • C. Saint-Saëns - Concert nr. 3 in si minor op. 61
  • H. Wieniawski - Concert nr. 2 in re minor op. 22
  • E. Lalo - Simfonia spaniola


  Viola
  1. Proba de tehnica instrumentala si solfegiu
  a. Gama prin sondaj:
  O gama cu arpegiu - din gamele majore si minore pana la 4 alteratii inclusiv cu duble coarde, dupa sistemul Carl Flesch. Tempoul minim al gamelor simple va fi cca. M.M.: 56 la 2 duble.
  b. Studiu obligatoriu:
  Pierre Rode: Capriciul nr. 8 in si minor (minim M.M.: patrime cu punct = 60)
  c. Studiu prin sondaj:
  Unul dintre urmatoarele studii:
  Rodolphe Kreutzer: Studiul nr. 27 in sol minor (minim M.M.: patrime = 76),

  • nr. 33 in Si b major (minim M.M.: patrime = 76),
  • nr. 36 in la minor (minim M.M.: patrime = 100),
  • nr. 37 in sib minor (minim M.M.: patrime = 100),

  Pierre Rode: Capriciul nr. 2 in re minor (minim M.M.: patrime cu punct = 72),
  nr. 10 in fa diez minor (minim M.M.: optimea = 100)
  d. Solfegiu si formarea auditiva muzicala

  2. Proba de interpretare
  a. Lucrare obligatorie:
  Johann Sebastian Bach: Sarabanda si Double din Partita I BWV 1002
  b. Lucrare la alegerea candidatilor:
  Una dintre urmatoarele lucrari:

  • Karl Stamitz: Concert Re major p. I cu cadenta
  • F.A. Hoffmeister: Concert in Re major p. I cu cadenta

   

  Violoncel
  1. Proba de tehnica instrumentala si solfegiu
  a. Gama prin sondaj:
  Gama cu arpegiu - din gamele majore si minore pana la 4 alteratii inclusiv, cu duble coarde, terte, sexte, octave (4 legate pe trasatura de arcus) dupa sistemul studiat. Tempo-ul minim al gamelor va fi cca. M.M. = 52 la doua duble.
  b. Studiu obligatoriu:
  David Popper: Studiul nr. 10
  c. Studiu prin sondaj:
  Unul dintre urmatoarele studii:
  David Popper: Studiile nr. 5, 6, 7, 9, 16, 17
  d. Solfegiu si formarea auditiva muzicala

  2. Proba de interpretare
  a. Lucrare obligatorie:
  Johann Sebastian Bach:
  Allemande si Courante din Suita a II-a in re minor BWV 1008
  b. Lucrare la alegerea candidatilor:
  Partea I a unuia dintre urmatoarele concerte pentru violoncel si orchestra (cu cadenta, unde este cazul):

  • Joseph Haydn: Concert nr. 1 in Do major Hob VII b/1
  • L. Boccherini: Concert nr. 9 in Si b major
  • C. Saint-Saëns: Concert nr. 1 in la minor op. 33
  • E. Lalo: Concert in re minor

   

  Contrabas
  1. Proba de tehnica instrumentala si solfegiu
  a. Gama prin sondaj:
  O gama cu arpegiu - din gamele majore si minore, pana la 4 alteratii inclusiv - dupa sistemul Franz Simandl. Gama si arpegiile vor fi executate in tempo lent si rapid. In tempo-ul rapid, vor fi executate in detaché, legato si staccato. Duble coarde in terte vor fi executate minimum M.M. = 60 la o dubla.
  b. Studiu obligatoriu:
  Franz Simandl: Studiul nr. 1 in Mi bemol major
  c. Studiu prin sondaj:
  Unul dintre urmatoarele studii:
  J.E. Storch: 32 Studii, caiet I nr. 4, 6, 7, 11, 13, 17
  d. Solfegiu si formarea auditiva muzicala

  2. Proba de interpretare
  a. Lucrare obligatorie:
  Domenico Dragonetti: Concert in La major p. I
  b. Lucrare la alegerea candidatilor:
  Doua parti din urmatoarele sonate preclasice:

  • Attilo Ariosti: Sonata in La major
  • Georg Friederich Haendel: Sonata in la minor
  • Sonata in sol minor
  • Sonata in re minor
  • Fesch, Willem de Weg: Sonata in mi minor
  • Henry Eccles: Sonata in la minor

   

  Chitara clasica
  1. Proba de tehnica instrumentala si solfegiu
  a. Gama prin sondaj:
  O gama - din gamele majore si minore pana la 4 alteratii inclusiv, in terte, sexte, octave si arpegiu, din Caietul de game de Constantin Andrei.
  b. Studiu obligatoriu:
  Francisco Tarrega: Estudio de Velocidad in Mi major
  c. Studiu prin sondaj:
  Unul dintre urmatoarele studii:

  • Mauro Giuliani: Studiul op. 1 nr. 10
  • Studiul op. 48 nr. 5
  • Ferdinando Carulli: Studiul op. 421 nr. 44
  • Mateo Carcassi: Studiul op. 60 nr. 1
  • Studiul op. 60 nr. 2

  d. Solfegiu si formarea auditiva muzicala.

  2. Proba de interpretare
  a. Lucrare obligatorie:
  Antonio Vivaldi: Concert in Re major RV95, partea I
  b. Lucrare la alegerea candidatilor:
  Una dintre urmatoarele lucrari:
  Johann Sebastian Bach:
  Preludiu si Allemande din Suita I pentru violoncel solo BWV 1007 (transcriptie J.W. Duarte),
  Preludiu-Presto si Allemanda din Suita I pentru lauta BWV 996.

  Percutie
  1. Proba de tehnica instrumentala si solfegiu
  a. Gama prin sondaj:
  O gama cu arpegii - din gamele majore si minore pana la 7 alteratii inclusiv, executata la marimba, pe toata intinderea instrumentului, in tempo miscat (M.M.: patrimea cca. 132)
  b. Studiu obligatoriu:
  Jan Zegalski: Studiul nr. 1 din Metoda 30 studii pentru 4 timpani
  c. Studiu prin sondaj:
  Unul dintre urmatoarele studii:
  Osadciuk: Studii pentru toba mica nr. 1, 2, 3, 4, 5
  d. Solfegiu si formarea auditiva muzicala

  2. Proba de interpretare
  a. Lucrare obligatorie:
  Maurice Jarre: Suite ancienne I-IV-V (Toccata, Courante, Rigaudon)
  b. Lucrare la alegerea candidatilor:
  Una dintre urmatoarele lucrari:
  Marimba:

  • Johann Sebastian Bach: Suita I in Sol major BWV 1007 (transcriptie violoncel)
  • Johann Sebastian Bach: Concert in la minor BWV 1041 (transcriptie vioara)
  • Antonio Vivaldi: Primavara op. 8 nr. 1 din Ciclul de concerte Anotimpurile
  • Antonio Vivaldi: Vara op. 8 nr. 2 din Ciclul de concerte Anotimpurile

   

  Pian
  1. Proba de tehnica instrumentala si solfegiu
  a. Gama prin sondaj:
  O gama - din gamele majore si minore pana la 7 alteratii inclusiv, executata in paralel si in sens contrar, in octave, terte, sexte, decime. Arpegiile mari si acordurile mari, in paralel si in sens contrar. Arpegiile mici (de 4 sunete) se vor executa numai in miscare paralela. Octave simultane, in paralel si in sens contrar.
  b. Studiu obligatoriu:
  Frédéric Chopin: un studiu (din op. 10 sau op. 25)
  c. Studiu prin sondaj:
  Unul dintre urmatoarele studii:

  • Franz Liszt: un studiu
  • Carl Czerny: un studiu (din op. 365 sau op. 740 caietele III, IV, V, VI)

  d. Solfegiu si formarea auditiva muzicala.

  2. Proba de interpretare
  a. Lucrare obligatorie:
  Johann Sebastian Bach: Preludiu si Fuga din Clavecinul bine temperat
  b. Lucrari la alegerea candidatilor:
  b.1. O sonata clasica (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven)
  b.2. O lucrare romantica (sau ciclu de lucrari).


  CANTO
  Candidatul va pregati un repertoriu alcatuit din doua arii si doua lieduri, din care o lucrare va fi prezentata in cadrul Probei 1, subproba b., iar celelalte trei lucrari vor constitui Proba 2.


  Proba 1. Aptitudini vocale si solfegiu (practic)
  a. vocaliza
  b. o lucrare la alegerea candidatului
  c. recitarea unei poezii la alegerea candidatului
  d. solfegiu (solfegiile vor consta in linii melodice extrase din literatura muzicala in cheile sol si fa, in tonalitati cu pana la doua alteratii inclusiv).


  Proba 2. Interpretare (practic)
  Repertoriul probei va cuprinde trei lucrari, dintre care cel putin o lucrare trebuie sa apartina creatiei muzicale romanesti. Lucrarile apartinand creatiei muzicale universale pot fi interpretate in original sau in limba romana. Intregul program va fi interpretat din memorie, cu acompaniament.
   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Istoric
   
 • 2014
  28
  -
  -
   
 • 2012
  -
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.