Date generale admitere facultate
 • Domeniu de studiu

  Stiinte sociale si politice, Stiinte umaniste, Teologie
   
 • Domeniu de licenta

  Asistenta sociala, Stiinte ale educatiei, Limba si literatura, Teologie
   
 • Specializare

  Asistenta sociala, Pedagogia invatamantului primar si prescolar, Teologie pastorala
   
 • Acreditare

  Autorizata provizoriu
   
 • Tip institutie

  Privata
   
 • Taxa anuala Zi

  500
   
 •  
 •  
 • Perioada inscriere Vara

  13 – 22 iulie 2015
   
 • Perioada inscriere Toamna

  7 – 14 septembrie 2015
   
 • Taxa inscriere

  45 Ron
   
 • Acte necesare  Pentru inscrierea la admitere, candidatii vor depune un dosar care trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele documente:
  Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta) in original si in copie legalizata, sau dupa caz, o copie legalizata dupa diploma de bacalaureat, impreuna cu o adeverinta de la facultatea unde se afla diploma de bacalaureat in original, prin care se atesta ca diploma se afla la dosarul de student la secretariatul facultatii respective.

  Nota: Absolventii de liceu din promotia 2015 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberata de catre liceu, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat, mediile obtinute in anii de liceu, termenul de valabilitate si ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat. Diploma de bacalaureat in original va fi depusa cel tarziu in prima zi a anului universitar.

  • Foaia matricola din liceu - copie simpla;
  • Diploma de licenta si suplimentul la diploma, ambele in copie legalizata - pentru candidatii care au absolvit deja o facultate si au diploma de licenta sau adeverinta de licenta in copie legalizata pentru absolventii din promotia 2015;
  • Certificatul de nastere - in copie legalizata;
  • Certificat de casatorie (daca este cazul) - copie legalizata;
  • Sentinta judecatoreasca pentru schimbarea numelui (daca este cazul) - copie legalizata;
  • B.I. / C.I. - in copie simpla;
  • Adeverinta medicala in original, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza, eliberata cu cel mult 30 de zile inainte de inscrierea la admitere;
  • Doua recomandari
  • Recomandarile vor fi transmise in plicuri inchise, semnate si datate pe suprafata unde se lipeste plicul. (Acestea pot fi obtinute de la: cadre didactice, persoane din conducerea unitatii unde lucreaza sau au lucrat candidatii, persoane din conducerea parohiei/bisericii pe care o frecventeaza/unde este membru candidatul, alte persoane care pot da referinte relevante despre candidat. Acestea vor fi datate cu cel mult 6 luni inainte de data inscrierii la admitere.)
  • Curriculum vitae
  • Trei fotografii ¾ - pe hartie fotografica;
  • Chitanta de plata a taxei de admitere (45 Ron) (Taxa se achita la casieria Institutului, corpul central, et.1);
  • Cerere de inscriere la admitere
  • Fisa tip de inscriere la admitere
  • Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa fisa de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. Candidatii din randul minoritatilor nationale pot depune o cerere in care sa solicite sustinerea examenului de admitere in limba materna; se vor preciza disciplinele pe care le-au studiat in liceu in limba materna si pentru care solicita sa sustina probele in limba respectiva.
  • Dosar plic (pe coperta dosarului plic nu se va scrie nimic).


  Candidatii la admitere vor depune la secretariatul ITA dosarul complet, in perioada stabilita pentru inscrieri.

  Candidatii care solicita scutirea taxei de admitere trebuie sa prezinte la dosar unul din urmatoarele documente:

  Copii legalizate dupa certificate de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
  Adeverinte de la casa de copii (in cazul celor aflati in aceasta situatie);
  Adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic in activitate a sustinatorilor legali;
  Adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Institutul Teologic Adventist.

  Cei care se inscriu si urmeaza doua facultati vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admisi pe locurile subventionate de la buget, iar copia legalizata la cealalta facultate.

  Secretariatele facultatilor primesc dosarele personale intocmite de candidati, efectueaza inscrierea si elibereaza legitimatiile de concurs numai daca, dupa verificarea fiecarui dosar, se constata ca:
  cererea si fisa de inscriere sunt completate corect;
  candidatii au precizat facultatea si forma de invatamant la care doresc sa concureze, domeniile, precum si disciplinele sau probele de concurs, dupa caz.

  Dupa incheierea definitiva a inscrierii, comisiile de admitere intocmesc listele nominale cu candidatii inscrisi, in ordine alfabetica, pe care le afiseaza la loc vizibil, intru-un timp util.


   

   
 
Modalitate admitere
 • Modalitate admitere  Admiterea la specializarea Asistenta sociala se face pe baza unui interviu si a mediei de la examenul de Bacalaureat.

  Etapa I: Interviu

  La interviu se au in vedere recomandarile in dreptul candidatului(ei), valorile morale personale, precum si motivatiile care stau la baza deciziei de a opta pentru un anumit domeniu de studiu, specializare, tinte si obiective referitoare la anii de studiu precum si planuri de viitor in ceea ce priveste vocatia sau cariera. Notarea candidatului pentru aceasta etapa se va face prin calificativul admis sau respins. Interviul este proba eliminatorie.

  Etapa II: Media obtinuta la examenul de Bacalaureat.


  Admiterea la programul de studii/specializarea Pedagogia invatamantului primar si prescolar se face pe baza unui interviu si a evaluarii dosarului personal al candidatului.

  Etapa I: Interviu

  La interviu se verifica aptitudinile pedagogice (dictie si muzica) si se au in vedere valorile morale personale, precum si motivatiile care stau la baza deciziei de a opta pentru aceasta specializare, tinte si obiective referitoare la anii de studiu precum si planuri de viitor in ceea ce priveste vocatia sau cariera. Interviul are caracter eliminatoriu si se evalueaza cu Admis/Respins.

  Etapa II: concurs pe baza de dosar

  Media de admitere este 100% media examenului de Bacalaureat.
  Criteriul de departajare la medii egale  se face in functie de media obtinuta din mediile anuale de la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica pe parcursul anilor de studii din liceu.


  Admiterea la specializarea Teologie adventista pastorala pentru anul I de studii se face pe baza unui examen care se desfasoara in mai multe etape si cuprind urmatoarele probe:


  Etapa I: Interviu

  Interviul se face pe baza fisei-chestionar si discutiei pe care o poarta membrii comisiei de admitere cu fiecare candidat in parte. in fisa-chestionar, completata de candidat, se consemneaza date personale. La interviu se au in vedere recomandarile in dreptul candidatului(ei), valorile morale personale, precum si motivatiile care stau la baza deciziei de a opta pentru un anumit domeniu de studiu, specializare, tinte si obiective referitoare la anii de studiu precum si planuri de viitor in ceea ce priveste vocatia sau cariera. Interviul este proba eliminatorie.
  Pentru participare la interviu candidatul trebuie sa fie membru botezat al unei biserici adventiste.
  Candidatii, absolventi ai unei institutii de invatamant superior, cu diploma de licenta, vor fi admisi exclusiv pe baza de interviu.

  Etapa II: Probe scrise

  A. Limba engleza

  Proba de limba engleza cuprinde:

  • Vocabular: nu cuvinte uzuale, ci cuvinte care sa denote o gradatie a dificultatii pana la un nivel mediu de cunostinta a limbii engleze.
  • Text (paragraf) de tradus - nivel intermediar


  B. Cunostinte biblice si limba romana

  (b1) Proba de cunostinte biblice consta in subiecte de tipul:

  • Potrivire de texte biblice cu referinta lor biblica
  • Completare texte biblice
  • Cunostinte doctrinale (Definitii de concepte teologice, Texte biblice suport pentru o doctrina anume, Analiza unui text (doctrinal) pe o pagina A4)


  (b2) Proba de limba romana consta in subiecte de tipul:

  • Analize gramaticale
  • Elemente de vocabular (lexic)
  • Compunere  Taxa anuala este exprimata in euro.

   

   
 
Concurenta Admitere Facultate
 • Anul curent
  Numar de locuri
  Concurenta pe loc
  Ultima medie de admitere
   
 • Total
  95
  -
   
 • Istoric
   
 • 2014
  100
  -
  -
   
 • 2013 vara
  100
  -
  -
   
 • 2012
  95
  -
  -
   
 • 2010
  -
  -
  -
   
 
 •  
 •  
 

Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.