ISRAEL - BURSE ACORDATE IN BAZA ACORDULUI DE COLABORARE BILATERAL

0 stele

2581 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

ISRAEL - BURSE ACORDATE IN BAZA ACORDULUI DE COLABORARE BILATERAL

Centrul National pentru Burse de Studii in Strainatate va aduce la cunostinta oferta  de burse acordate in baza Programului de colaborare in domeniile educatiei, culturii si stiintei intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel si a adresei Ambasadei Statului Israel in Romania nr. 624/17.10.2007, pentru anul universitar 2008-2009:
-    pana la 3 burse cu durata de un an universitar, pentru studii universitare, postuniversitare sau de doctorat;
-    pana la 2 burse pentru cursurile de vara de limba si literatura.

Concursul national pentru acordarea burselor se desfasoara conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor nationale pentru bursele de studii in strainatate, acordate in cadrul documentelor de colaborare bilaterala sau oferite in mod unilateral, aprobat prin OMEdC nr. 5541/2005 modificat prin OMEdC nr. 3727/2006.
-    Bursa poate fi partiala (include asigurarea medicala, plata taxelor scolare sau o bursa lunara pe durata anului universitar – 8 luni) sau completa (include asigurarea medicala, plata taxelor scolare si o bursa lunara pe durata anului universitar – 8 luni);
-    Nu se asigura cazarea si transportul intern;
-    Bursa va fi acordata numai la universitatile si programele aprobate
-    Partea romana asigura transportul international si o bursa in valuta, ca supliment la bursa oferita de statul primitor, conform H.G. 1070/2001.
Conditii de eligibilitate (trebuie indeplinite cumulativ)
-    candidatii sunt cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania.
-    candidatii provin din institutii de invatamant acreditate din Romania si au, dupa caz, urmatoarea calitate:
a) studenti la cursuri de zi;
b) masteranzi, cursanti la studii aprofundate, forma cu frecventa;
c) doctoranzi cu frecventa, pe locuri finantate de la bugetul de stat, la institutii de invatamant superior organizatoare de scoli doctorale din Romania;
d) cadre didactice titulare la institutii de invatamant preuniversitar si invatamant superior de stat sau particular acreditate, din reteaua MEdCT;
e) medici rezidenti;
f) cercetatori din institute de cercetare aflate in subordinea MEdCT;
-    candidatii trebuie sa faca dovada cunoasterii limbii engleze sau ebraice;
-    candidatii trebuie sa detina cel putin diploma de bacalaureat;
-    candidatii trebuie sa aiba varsta limita de 35 ani;
-    scrisoarea de accept din partea unei universitati sau institutii de cercetare din Israel este necesara numai candidatilor care opteaza pentru cercetare.
Continutul dosarului de candidatura
Dosarul in limba romana:
1.    Formularul de inscriere pentru burse acordate in cadrul acordurilor de colaborare bilaterala sau oferita in mod unilateral de alte state, in anul universitar 2008 – 2009 (www.roburse.ro).
2.    Curriculum Vitae.
3.    Proiect de studiu/cercetare/creatie artistica care justifica, in 2-10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicita bursa, precum si aplicabilitatea acestuia in Romania, dupa terminarea stagiului de bursa in strainatate, astfel: motivatie, justificare; obiective clare, precise, fezabilitate; activitati prevazute in vederea realizarii obiectivelor; mod de valorificare a rezultatelor; mod de diseminare a cunostintelor dobandite; concordanta cu lucrarile elaborate anterior; incadrare si validare in programul de studiu/cercetare; tema proiectului poate fi o dezvoltare, derivare, continuare a lucrarii de licenta, disertatiei, tezei de doctorat sau poate fi o tema noua.
4.    Program de valorificare a cunostintelor dobandite in timpul stagiului de studii sau de cercetare in strainatate, pentru care se solicita bursa, stabilit de comun acord cu conducerea institutiei de unde provine candidatul (semnat de conducatorul institutiei – rector/director – si inregistrat la registratura institutiei).
5.    Acordul conducerii institutiei din reteaua Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului de unde provine candidatul, pentru obtinerea unei burse de studii in strainatate (semnat de conducatorul institutiei – rector/director – si inregistrat la registratura institutiei).
6.    Recomandari din partea a doi profesori universitari, personalitati in domeniul in care se solicita bursa.
7.    Lista de lucrari comunicate in tara si in strainatate (titlul, anul si locul comunicarii), de lucrari publicate in tara si in strainatate (titlul, editura, anul aparitiei, volumul, cu mentionarea paginilor), carti publicate in tara si in strainatate (titlul, editura, anul), traduceri de carte, in calitate de unic autor sau coautor. Se anexeaza copii ale lucrarilor reprezentative, diplomelor obtinute la concursuri nationale si internationale; in domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitatile specifice (expozitii, filme, concerte, performante nationale, mondiale, olimpice etc.)
Nota: In cazul in care candidatii nu au activitate stiintifica/artistica etc, dovedita prin documente si punctata corespunzator baremelor stabilite, dosarele se primesc si intra in etapa evaluarii academice, cu pierderea punctajului alocat.
8.    Copii ale actelor de studii, autentificate de notarul public: foi matricole, situatii scolare, diplome (bacalaureat, licenta, studii aprofundate, master, doctorat), certificate.
9.    Atestat sau certificat de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala sau a limbii straine acceptate de partea externa pentru stagiu.
10.    Certificat medical eliberat de medicul de familie, care atesta faptul ca persoana este declarata apta pentru efectuarea stagiului de studii in strainatate.
11.    Adeverinta care atesta calitatea candidatului in anul universitar in curs.
12.    Documentul privind acceptarea candidatului de institutii de invatamant superior sau institute de cercetare afiliate universitatilor sau structurilor academice din statul respectiv, este necesar numai candidatilor care opteaza pentru cercetare - traducere autorizata in limba romana.
13.    Copie buletin de identitate sau carte de identitate.
14.    Copie certificat de nastere si de casatorie (daca este cazul).
15.    Copia chitantei sau a ordinului de plata, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita in numerar la casieria C.N.B.S.S. din Str. Spiru Haret nr. 12, sect. 1, Bucuresti, sau prin virament bancar, utilizand urmatoarele coordonate:
Beneficiar. C.N.B.S.S.
Cod fiscal: 11370203
CONT: RO23TREZ7015009XXX000264
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti.
Dosarul intr-o limba de circulatie internationala – engleza (1 exemplar in original si 2 copii):
1.    Formular de inscriere la concurs (www.roburse.ro).
2.    Traducerea Curriculum Vitae.
3.    Traducerea proiectului de studii/cercetare/creatie artistica cu mentionarea institutiei unde se solicita bursa.
4.    Traducerea recomandarilor din partea a doi profesori universitari, in original sau traducere autorizata.
5.    Traducerea listei de lucrari.
6.    Copii legalizate ale actelor de studii.
7.    Traducerea legalizata a actelor de studii.
8.    Certificatul medical
9.    Documentul privind acceptarea candidatului in original (pentru cercetare).
10.    Atestatul privind cunoasterea limbii engleze sau ebraice, traducere autorizata (daca este in limba romana) sau copie.
11.    3 fotografii.
Dosarul de candidatura complet se depune (direct sau prin curier) la Registratura MEdCT din strada Spiru Haret, nr. 10, sect. 1, Bucuresti, pana la data de 20 noiembrie 2007.
    Calendarul desfasurarii concursului
Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura    20 noiembrie 2007
Verificarea administrativa a dosarelor    22-23 noiembrie 2007
Evaluarea academica a candidaturilor    24-30 noiembrie 2007
Selectia candidaturilor de Consiliul C.N.B.S.S. si afisarea rezultatelor     03-05 decembrie 2007
Depunerea contestatiilor    06-10 decembrie 2007
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale    11-13 decembrie 2007


Citeste mai mult despre: BURSE  ACORDATE  BAZA  Colaborare  ISRAEL  ACORDULUI  BILATERAL 

 

Cod

Cod de securitate

Alte categorii
 
 

 
Categorii
 
Cerere de detalii suplimentare
x

Cere detalii suplimentare in ceea ce priveste bursa sau programul de studii selectat completand formularul de mai jos. Te vom contacta in maxim 24 ore in zilele lucratoare!