CREDITUL PENTRU ACTIVITATEA DE LEASING - BCR

0 stele

1896 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Este destinat societatilor de leasing pentru finantarea contractelor de leasing prezente si/sau viitoare incheiate/ce se vor incheia cu diversi utilizatori.  Se acorda pentru activitatea de leasing financiar/operational, operatiuni de lease-back
Avantaje
Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului
Sustinerea financiara a procesului investitional al solicitantilor
Flexibilitate prin negocierea dobanzilor 
Dezvoltarea afacerilor
Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de credite
Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare si posibilitatile de rambursare
Caracteristici:
Beneficiari: creditul este destinat societatilor de leasing pentru finantarea contractelor de leasing prezente si/sau viitoare incheiate/ce se vor incheia cu diversi utilizatori
Se acorda pentru :
- activitatea de leasing financiar
- activitatea de leasing operational
- operatiuni de lease-back
Destinatia: achizitonarea de bunuri imobile (la care se poate adauga amenajarea/modernizarea bunurilor imobile astfel achizitionate) si bunuri mobile corporale, aflate in circuitul civil, noi sau second hand, precum si drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora
Moneda de acordare: lei si/sau valuta
Volumul maxim al creditului pentru activitatea de leasing nu poate depasi  85% din pretul de achizitie (inclusiv TVA) a bunurilor imobile si mobile noi/second hand ce urmeaza a fi cumparate si inchiriate in regim de leasing
Termen:
Termenul de valabilitate al acordurilor de creditare:
- acorduri de creditare distincte destinate finantarii bunurilor mobile: maxim 5 ani si 3 luni de la data indeplinirii conditiilor de tragere pentru prima tragere in baza acordului, din care primele 3 luni perioada de tragere
- acorduri de creditare distincte destinate finantarii bunurilor imobile: maxim 13 ani de la data indeplinirii conditiilor de tragere - pentru primul contract de credit pe obiect acordat in baza acordurilor de creditare, cu cel mult 3 ani perioada de incheiere a contractelor de credit pe obiect distincte pentru finantarea bunurilor imobile
- acorduri de creditare revolving destinate finantarii bunurilor mobile si/ sau imobile: maxim 8 ani de la data indeplinirii conditiilor de tragere pentru prima tragere in baza acordului, cu cel mult 3 ani perioada de tragere
Termenul de rambursare al creditelor acordate in baza:
- acordurilor de creditare distincte destinate finantarii bunurilor mobile: maxim 5 ani de la data indeplinirii conditiilor de tragere
- acordurilor de creditare revolving destinate finantarii bunurilor mobile si/ sau imobile: maxim 5 ani de la data indeplinirii conditiilor de tragere
- acordurilor de creditare distincte destinate finantarii bunurilor imobile: maxim 10 ani de la data indeplinirii conditiilor de tragere din cadrul fiecarui contract de credit, cu conditia incadrarii ultimei rate de credit in termenul de valabilitate al acordului
contractului de credit distinct:
- maxim 5 ani de la data indeplinirii conditiilor de tragere, in cazul bunurilor mobile
- maxim 10 ani de la data indeplinirii conditiilor de tragere, in cazul bunurilor imobile
Perioada de creditare nu trebuie sa depaseasca durata contractului de leasing.
Documentatia necesara
Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea; chestionarul anexat cererii se completeaza la prima solicitate de credit si ulterior cel putin o data pe an, sau ori de cate ori intervin modificari 
Documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant contabil, contul de profit si pierdere, balante de verificare)
Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare
Fluxul de lichiditati (cash flow) si bugetul de venituri si cheltuieli aferent perioadei pentru care se solicita creditul
Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor
Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare
Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an)
Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului
Orice alte documente necesare solicitate de banca
Garantii cumulative acceptate de banca
- bunuri mobile noi sau imobile, noi sau second hand, care fac obiectul contractelor de leasing finantate de banca si/sau, dupa caz, alte bunuri aflate in proprietatea imprumutatului sau a garantilor
- drepturile de incasat rezultate din politele de asigurare incheiate de imprumutat cu sociatati de asigurare agreate de banca privind riscul financiar de neplata, precum si din politele de asigurare impotriva riscurilor generale
- suplimentar, banca poate solicita constituirea cesiunii de creanta asupra drepturilor de incasat rezultate din contractele de leasing

 

Daca ti-a placut acest articol, urmareste-ne pe Facebook

Citeste mai mult despre: ACTIVITATEA  BCR  CREDITUL  LEASING 
Adauga comentariul tau
Promoveaza-ti oferta aici!