MICRO - CREDIT PENTRU ACTIVITATEA CURENTA - BCR

0 stele

2589 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Obiectivele programului
Avantajele acestui produs de creditare sunt:
Eficientizarea procesului de creditare prin simplificarea fluxului de aprobare a creditelor;
Preavizarea si analiza rapida a creditelor;
Cresterea accesului la finantare a clientilor din categoria microintreprinderilor/IMM-urilor;
Consultanta specializata privind alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului;
Continuitate in desfasurarea activitatii curente;
Fluidizarea platilor;
Consultanta gratuita la intocmirea documentatiei de creditare;
Volumul creditului se stabileste in functie de necesitatile de finantare ale clientului.
Solicitanti eligibili
Pentru acest produs de creditare pot aplica persoane juridice, din categoria intreprinderilor/IMM-urilor.
Activitati eligibile
Produsul se acorda pentru creditarea de ansamblu a activitatii curente de aprovizionare, productie, desfacere, prestari servicii sau pentru creditarea unor subactivitati, proiecte, contracte, care prin natura lor se evidentiaza distinct.
Din micro-creditul pentru activitatea curenta se pot efectua plati pentru activitati care privesc sau au legatura cu activitatea curenta (inclusiv rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane, plati catre buget, constituire de depozite colaterale in aceeasi valuta in care a fost aprobata linia de credit), cu exceptia platilor pentru investitii.
Conditii de finantare
Plafonul maxim: 50.000 EUR in echivalent; in cazul clientilor IMM start-up plafonul maxim nu va depasi 20.000 EUR in echivalent.
Plafonul maxim nu poate depasi dublul cifrei de afaceri medie lunara, rezultata din ultimul bilant sau din ultima situatie financiar-contabila semestriala.
Termen pentru care se acorda creditarea poate fi de 3, 6 si 12 luni.
Micro-creditul se poate prelungi sau majora, la cererea clientilor, pe noi perioade de creditare, pe baza de acte aditionale, daca sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordare sau la precedenta revizuire.
Garantii acceptate de banca:
Garantii reale imobiliare: privilegiul si ipoteca
Garantii reale mobiliare:
-depozit bancar (cash colateral);
-certificate de depozit;
-soldul creditor al conturilor curente/subconturilor;
-titlurile la ordin si titlurile nominative;
-actiunile;
-cesiunea de creanta;
-echipamente, instalatii;
-planul de afaceri;
-fondul de comert;
Garantii personale:
-scrisori de garantie bancara;
-avalizarea titlurilor de credit in favoarea BCR;
-garantii de companie/firma;
-garantii emise de fonduri de garantare;
-fidejusiunea/cautiunea;
-garantii emise de statul roman si de autoritatile administratiei publice locale;
-asigurare de risc financiar de neplata;
Alte garantii.
Documentatia necesara obtinerii creditului:
Declaratie pe proprie raspundere cu privire la numarul de salariati, cifra de afaceri si activele totale, in cazul IMM-urilor si microintreprinderilor nou infiintate (start-up);
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (anexa 1 la OG 27/2006);
Cererea de credite, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea;
Copii dupa bilant, contul de profit si pierdere incheiate pentru ultimul an sau ultima situatie contabila si ultimele 2 balante de verificare; in cazul in care clientul este start-up se solicita ultimele 3 balante de verificare;
Garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor;
Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare;
Certificat de atestare fiscala (la prima solicitare de credit si cel putin o data pe an);
Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
Orice alte documente necesare solicitate de banca.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste-ne pe Facebook

Citeste mai mult despre: Credit  ACTIVITATEA  BCR  MICRO  CURENTA 
Adauga comentariul tau
Promoveaza-ti oferta aici!