Promoveaza-ti oferta aici!

Telefoane Utile -Taxi

TELEFON TAXI ROMNICON CRAIOVA TELEFON TAXI ROMNICON CRAIOVA

  Taxi Romnicom: 0251.949

TELEFON TAXI FAVORIT CRAIOVA TELEFON TAXI FAVORIT CRAIOVA

Taxi Favorit: 0251.411.500

TELEFON TAXI STG CRAIOVA TELEFON TAXI STG CRAIOVA

TAXI STG CRAIOVA:  0251.430.077 / 0251.506.150

TELEFON TAXI BARBY CRAIOVA TELEFON TAXI BARBY CRAIOVA

Taxi Barby:  0251.542.727 / 0251.542.087 / 0251.542.312

TELEFON TAXI ELEGANT CRAIOVA TELEFON TAXI ELEGANT CRAIOVA

Taxi Elegant: 0251.414.155

TELEFON TAXI CONTACT CRAIOVA TELEFON TAXI CONTACT CRAIOVA

Taxi Contact:  0251.425005

TELEFON TAXI SAGEATA CONSTANTA TELEFON TAXI SAGEATA CONSTANTA

Taxi Sageata:  0241.638000; 0722.806076; 0720.543458

TELEFON TAXI ROMARIS CONSTANTA TELEFON TAXI ROMARIS CONSTANTA

Taxi Romaris:  940 ; 0241.690000 ; 0723.690000 ; 0745.610000

TELEFON TAXI MONDIAL CONSTANTA TELEFON TAXI MONDIAL CONSTANTA

Taxi Mondial: 0241.693333

TELEFON TAXI GENERAL CONSTANTA TELEFON TAXI GENERAL CONSTANTA

Taxi General: 953 ; 0241617844

TELEFON TAXI TERRA-FAN CLUJ NAPOCA TELEFON TAXI TERRA-FAN CLUJ NAPOCA

Taxi Terra-Fan: (0264) 944

TELEFON TAXI PRORAPID CLUJ NAPOCA TELEFON TAXI PRORAPID CLUJ NAPOCA

Taxi Prorapid: 948, 0745825045, 592488, 0723447570

TELEFON TAXI DIESEL CLUJ NAPOCA TELEFON TAXI DIESEL CLUJ NAPOCA

Taxi Diesel: 953, 0722642251, 0744930872, 597732

TELEFON TAXI DIESEL RAPID CLUJ NAPOCA TELEFON TAXI DIESEL RAPID CLUJ NAPOCA

Taxi Diesel Rapid: (0264) 946

TELEFON BUCEGI TAXI BUZAU TELEFON BUCEGI TAXI BUZAU

Taxi Bucegi:  (0238)444.953; (0238)444.952; (0238)715.000

TELEFON TAXI NITA AEG COMPANY BUZAU TELEFON TAXI NITA AEG COMPANY BUZAU

Taxi Nita AEG COMPANY : (0238)944

TELEFON TAXI MAVI BUCURESTI TELEFON TAXI MAVI BUCURESTI

Taxi MAVI Fix: 9450 Mobile: 0722.11.9450 / 0729.00.9450 / 0745.05.9450 / 0788.11.9450

TELEFON TAXI 2000 BUCURESTI TELEFON TAXI 2000 BUCURESTI

Taxi 2000: 9494 Mobil: 0722.94.94.94 ; 0745.94.94.94

TELEFON TAXI TOTAL BUCURESTI TELEFON TAXI TOTAL BUCURESTI

Taxi Total: 9424, 0745.685.683 Mobil: 0722.95.45.25, 0788.88.94.24

TELEFON TAXI RODELL BUCURESTI TELEFON TAXI RODELL BUCURESTI

Rodell: 0744-669.415 ; 0723-399.415 ; 9415

TELEFON TAXI MERIDIAN BUCURESTI TELEFON TAXI MERIDIAN BUCURESTI

Taxi Meridian: 0723-344.433 ; 0745-055.095 ; 9444 ; 9888

TELEFON FLY TAXI BUCURESTI TELEFON FLY TAXI BUCURESTI

  Fly Taxi:   0788-512.462 ; 0788-512.463 ; 0788-512.464 ; 9440 ; 9446

TELEFON CRISTAXI BUCURESTI TELEFON CRISTAXI BUCURESTI

Cristaxi:  0723-389.466 ; 0744-449.466 ; 9461 ; 9421

TELEFON TAXI COBALCESCU BUCURESTI TELEFON TAXI COBALCESCU BUCURESTI

Taxi Cobalcescu:  9451, 0723009451, 0723399451, 0745600945

TELEFON TAXI SPRINTEN BRASOV TELEFON TAXI SPRINTEN BRASOV

Taxi Sprinten: (0268)543.111