Universitatea "Transilvania" din Brasov - Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti

Universitatea "Transilvania" din Brasov - Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti 3 8
3 stele

17734 vizualizari  |  Fii primul care comenteaza

Universitatea 'Transilvania' din Brasov - Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti

REGULAMENT privind organizarea si functionarea caminelor studentesti. Prezentul Regulament este astfel elaborat nct sa respecte urmatoarele reglementari: Ordinul MI nr.6726 /10 iulie 1991, Adresa MI nr.41655/3 sept. 1991, Ordinul MI nr.5064/31 mai 1993, Ordinul Ministrului nr. 4479/20.08.1997, Hotararea de Guvern nr.286/1993, Adresa MI nr.33509/14 iunie 1995 si Adresa MI nr.32171/29 mai 1996 (cea cu mentiunea nr. de locuri de fiecare facultate), si stabileste modul de organizare, administrare si functionare a caminelor n care sunt cazati studentii din Universitatea Transilvania din Brasov.

 

Capitolul 1. ASPECTE GENERALE

 

Art.1. Caminele, spatiile verzi ce le nconjoara, caile de acces ce le deservesc si amenajarile adiacente fac parte din campusul universitar.

 

Art.2. Caminele Universitatii Transilvania din Brasov sunt destinate pentru cazarea studentilor numai n perioada desfasurarii anului universitar conform planului de nvatamnt elaborat la nceputul fiecarui an universitar si aprobat de MEC. n alte perioade ale anului, caminele vor avea un regim propus de catre Directia camine-cantine si conducerile facultatilor, aprobat de catre Biroul Executiv al Senatului, pentru a se da posibilitatea efectuarii de reparatii curente, acordarea de concedii personalului angajat la camine si obtinerea unor parti din fondurile banesti, necesare acoperirii costurilor ridicate ale regiilor care se platesc pentru camine. Pentru perioadele anului, altele dect cele destinate procesului efectiv de nvatamnt, studentii vor avea regim preferential de cazare, n regimul de preturi stabilite pentru aceste perioade.

 

Art.3. Administrarea caminelor este realizata de catre Directia Camine-Cantine, prin serviciul social-administrativ, care si are resedinta n Complexul Studentesc. Directia Camine-Cantine raspunde direct de modul de gestionare si ntretinere a caminelor. Schema de personal pentru fiecare camin este ntocmita de Directia Cantine-Camine si este aprobata de catre Biroul Senatului Universitatii Transilvania Brasov.

 

Art.4. Directia Cantine Camine raspunde de modul de evidentiere a cheltuielilor si de modul de repartizare a acestora pe student. Directia Cantine Camine trebuie sa prezinte studentilor, la cererea acestora si ntr-un cadru organizat, modul n care a fost efectuat calculul cheltuielilor, structura acestora si sa prezinte propuneri de reducere a acestor cheltuieli.

 

Art.5. Activitatea caminelor se analizeaza periodic (cel putin o data pe semestru) n Consiliul de Administratie al Universitatii. Rapoartele prezentate, sinteza discutiilor si hotarrile, vor fi transmise n scris tuturor factorilor interesati: facultati, directia economica, serviciul social, organizatii studentesti. Nendeplinirea unor activitati va aduce dupa sine si discutarea cauzelor, respectiv sanctionarea vinovatilor.

 

Art.6. Utilizarea spatiilor de cazare pentru activitati comerciale sau pentru orice alte activitati n afara procesului de nvatamnt NU este permisa.

 

Capitolul 2. ORGANIZAREA ACTIVITATII N CAMINE

 

Art.1. Repartizarea locurilor n camine se va face pe facultati si colegii, proportional cu numarul studentilor care ndeplinesc conditiile de a putea locui n camine si solicita cazare. Responsabilitatea mpartirii locurilor n camine proportioonal cu numarul studentilor revine prorectorului cu activitatea social studenteasca. Repartizarea studentilor fiecarei facultati n camere, cu respectarea normei sanitare, se face de o comisie pe facultate, condusa de prodecanul cu probleme social studentesi. Din comisie face parte n mod obligatoriu un reprezentat al studentilor, care are dreptul s participe efectiv la repartizarea studentilor n camere. Comisia pe facultate raspunde de felul n care sunt respectate criteriile de cazare a studentilor stabilite n prezentul regulament.

 

Art.2. Facultatile Universitatii Transilvania din Brasov pot asigura cazarea n camine a studentilor lor, n limita locurilor care le sunt repartizate. Criteriile de cazare in camine sunt:

 

* pentru anii II, III, IV, V sau IV n acelasi camin n care studentul a locuit n anul anterior, daca nu are mai mult de trei restante si a respectat prezentul regulament. Studentii de anul II care nu au locuit in camin datorita lipsei de spatiu, au dreptul sa fie cazati n camin, n locurile eliberate de studentii care au terminat facultatea n anul respectiv.

* pentru anul I, cazarea se va face pe locurile ramase libere dupa cazarea studentilor din anii II, III, IV, V sau IV. Cazarea studentilor de anul I se va face n ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la examenul de admitere. Cazarea va ncepe cu mediile cele mai mari cu repartizarea locurilor n Caminul 16 pentru fete si n Caminul 10 pentru baieti. Cazarea va continua cu camerele reapartizate n celelalte camine, strict n ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. Comisiile de cazare n camine ale fiecarei facultati vor asigura o transparenta totala a acestei actiuni. Personalul cu sarcini de raspundere ce va ncalca hotarrile luate, prin informatii false sau alte actiuni, va fi sanctionat disciplinar de catre Senatul Universitatii.

 

Art.3. n caminele Universitatii Transilvania din Brasov pot fi cazati studenti care nu au domiciliul stabil n municipiul Brasov, care nu au avut abateri disciplinare si nu au fost sanctionati disciplinar, in urmatoarea ordine de prioritati:

1 - studenti bursieri romni;

2 - studenti nebursieri romni cu probleme sociale deosebite, de la nvatamntul de zi;

3 - studenti nebursieri romni, de la nvatamntul de zi;

4 - studenti de nationalitate romna, cetateni ai altor tari, bursieri ai statului romn;

5 - studenti straini bursieri ai statului romn;

6 - doctoranzi straini ai statului romn sau cursanti la alte forme de studiu postuniversitare, pe baza de burse acordate de statul romn;

7 - studenti romni de la cursurile de zi, cu taxa.

 

Art.4. a) n caminul 10 vor fi cazate urmatoarele categorii de personal:

* studentii de anul I cu mediile cele mai mari medii studentii familisti, ambii studenti ai Universitatii Transilvania din Brasov;

* studentii cu foarte bune rezultate la nvatatura si activitatii de performanta in limita locurilor disponibile.

* studentii bolnavi: cu afectiuni cronice, luati n evidenta si urmariti de policlinica studenteasca; cadre didactice tinere (pe termen limitat, cu avizul sefului de catedra si prodecanului facultatii din care fac parte). Repartizarea locurilor n caminul 10, pentru aceste categorii de persoane, va fi facuta de Comisia Sociala a Senatului. Modul de repartizare in caminul 10 va fi caracterizat de o totala transparenta. De aceasta actiune este direct raspunzator prorectorul cu probleme sociale studentesti si Comisia Sociala a Senatului. b) n caminul nr.16 vor fi cazate numai studente cu rezultate deosebite la nvatatura sau activitati de performanta (stiintifica, culturala, sportiva). Pe perioada vacantelor camerele vor fi eliberate, ele ramnnd la dispozitia Universitatii.

 

Art.5. n limita locurilor disponibile, dupa asigurarea tuturor cererilor conform prevederilor de la Art.3 si 4 n caminele studentesti vor putea fi cazati (pe baza de contracte individuale sau protocoale /conventii cu Universitatea Transilvania Brasov, avizate de prorector si prodecanii n a carui subordine se afla caminul respectiv):

* studentii straini nebursieri ai statului romn;

* cetateni straini, doctoranzi la Universitatea Transilvania din Brasov, nebursieri ai statului romn; studentii renmatriculati si repetenti n conditii cu totul si cu totul speciale.

 

Art.6. n camine se pot caza temporar cadre didactice, studenti sau alte persoane de la institutii de nvatamnt superior din tara sau din strainatate care viziteaza Universitatea Transilvania din Brasov, n cadrul unor actiuni de colaborare, n spatii destinate acestui scop (camere de oaspeti din caminele facultatilor si Universitatii). n acest sens, fiecare facultate si colegiu si vor stabili n fiecare an, actiunile n care se pot implica avnd n vedere locurile disponibile, n caminele ce le-au fost repartizate sau cele care pot fi disponibilizate n anumite perioade (la nivelul locurilor de care dispun). Pentru perioadele de vacanta (inclusiv perioadele de restante) fiecare facultate si colegiu vor acorda sau vor cere Universitatii sa li se acorde locuri doar n conditiile n care se respecta prezentul Regulament care prevede ca n aceste perioade caminele sa fie pregatite pentru aceste actiuni (camere libere, conditii de cazare corespunzatoare ).

 

Art.7. Cazarea n camine a altor persoane dect cele prevazute la articolele 3, 4, 5 si 6 este interzisa. Pe perioada vacantelor, mai mari de o saptamna, camerelor caminelor vor fi eliberate, ramnnd la dispozitia Universitatii, pentru efectuarea unor lucrari de deratizare, de dezinsectie, precum si de reparatiintretinere. Obiectele personale mari ale studentilor pot fi predate administratiei caminelor pentru depozitare provizorie.

 

Art.8. Pentru persoanele mentionate la articolul 6, tariful de cazare se stabileste prin negocieri de catre Serviciul Social si se aproba de Comisia Sociala a Universitatii.

 

Art.9. Cazarea propriu-zisa se face pe baza listelor aprobate si/sau a bonurilor de cazare eliberate de decanatele facultatilor si a notei de lichidare, din care sa rezulte ca nu au datorii, din perioada precedenta, emisa de administrator la ncheierea contractului n anul universitar precedent, si n limita locurilor primite n caminele arondate acestora, respectndu-se criteriile stabilite privind conditiile ce trebuiesc ndeplinite de studenti pentru a fi cazati. (art.3,4,5). Studentii care nu si-au ndeplinit minimele datorii fata de Universitate sau au fost sanctionati pentru diferite abateri disciplinare nu vor primi cazare n anul universitar urmator.

 

Art.10. Locul de cazare se preia individual si nemijlocit de catre fiecare student, pe baza legitimatiei de student si buletinului de identitate, prin ntocmirea contractului de nchiriere si anexelor sale, contract semnat de catre conducatorul institutiei si studentul respectiv. Modelul tipizat al contractului de nchiriere este stabilit anual de oficiul juridic, de serviciul social, si de Comisia cu probleme sociale studentesti a Universitatii.

 

Art.11. Accesul n camin se face pe baza de acte de identitate (carnet de student, legitimatia de camin, buletin de identitate, pasaport etc.), iar dupa orele 2400 accesul este permis numai studentilor cazati n acel camin.

 

Art.12. Atributiile comitetului studentesc de camin sunt prevazute n ANEXA 1

 

Art.13. Atributiile administratorului de camin sunt prevazute n ANEXA 2.

 

Art.14. Atributiile portarului de camin sunt prevazute n ANEXA 3.

 

Art.15. Atributiile sefului serviciului administrativ sunt prevazute n ANEXA 4.

 

Art.16. Atributiile personalului muncitor de ntretinere din camin sunt prevazute n ANEXA 5.

 

Art.18. Campusul universitar este inviolabil. Relatiile de cooperare ntre organele administrative ale Universitatii Transilvania din Brasov, reprezentantii studentilor si organele Politiei se vor desfasura conform protocolului ncheiat, n conditiile legislatiei n vigoare.

 

Capitolul 3. DREPTURILE SI NDATORIRILE STUDENTILOR

 

Art.1. Drepturile studentilor cazati n camin sunt: a) sa locuiasca n camera repartizata; b) sa primeasca, pe baza contractului de nchiriere individual si a listei bunurilor de folosinta individuala sau colectiva de cazarmament si alte bunuri pe care sa le foloseasca n scopul n care au fost destinate; c) sa foloseasca cum cred de cuviinta timpul afectat studiului sau altor activitati, fara a deranja alti studenti din camin; d) sa primeasca vizite, n conditiile respectarii prevederilor privind accesul n camin. e) sa apeleze la responsabilul de palier sau presedintele de camin pentru aplanarea sau rezolvarea unor nentelegeri cu colegii din camin; f) sa sesizeze comitetul de camin sau administratia pentru orice neregula sau abatere care afecteaza viata n camin; g) sa sesizeze, organele de politie n cazul n care constata abateri grave de la normele de comportament civilizat, care se petrec n spatiul universitatii; h) sa utilizeze consumatori electrici pentru ncalzire (existenti n comert, nu artizanali sau improvizati) cu puteri sub 500 W /camera.. In cazul depistarii n camera a unor consumatori mai mari de 500 W se vor lua urmatoarele masuri de sanctionare: prima abatere I amenda 200.000 lei; a doua abatere II amenda 400.000 lei; a treia abatere III amenda 1.000.000 lei si exmatriculare din camin i) sa refaca zugraveala camerei si sa faca mici amenajari cu aprobarea administratiei si a Serviciului Tehnic, fara a schimba nsa arhitectura camerei si fara a avea pretentii de despagubire n caz de reziliere sau expirare a contractului de nchiriere;

 

Art.2. ndatoririle studentilor cazati n camin sunt:

a) sa cunoasca si sa respecte prezentul regulament.

b) sa elibereze locul nchiriat, la data expirarii contractului ncheiat n acest sens, facndu-si personal lichidarea, cu predarea tuturor bunurilor preluate la nceputul anului si prevazute n contract (inclusiv cheile yalelor);

c) sa faciliteze inspectarea camerelor de catre administratorul de camin si organele de control cu scopul de a observa starea n care se gasesc si modul de ntretinere din partea chiriasilor studenti;

d) sa beneficieze efectiv de locul nchiriat, el nsusi si numai el, ct timp nu renunta la acest loc, facndu-si lichidarea conform contractului; studentul care ocupa fictiv locul n camin pentru a-l pune la dispozitia altor studenti n scopul cazarilor clandestine, va fi sanctionat mpreuna cu ceilalti studenti din camera.

e) sa aiba o tinuta si un comportament decent, prin care sa nu ncalce normele de comportament civilizat n societate;

f) sa locuiasca n camera repartizata, orice schimbare efectundu-se numai cu acordul administratorului, directorului de camin si a prodecanului n subordinea caruia se afla caminul respectiv;

g) sa nu deterioreze bunurile din inventarul camerei si sa nu aduca prejudicii materiale caminului; n caz contrar suporta prejudiciul fiind si sanctionat, conf. Cap. 4 Sanctiuni.Neplata valorii prejudiciate in termen, are ca si consecinte excluderea din camin;

h) sa mentina curatenia n camera si n jurul caminului, fiind interzisa aruncarea resturilor menajere si degradarea spatiilor verzi; n caz contrar vor fi sanctionati conform legii 98/1994 cu amenda de 500.000 lei.

i) sa respecte orele de odihna (liniste) n camin (2200 600); in acest interval se interzic activitatile de orice fel care deranjeaza locatarii caminului sau a locatarilor din jurul caminului. Tulburarea linistii si ordinii publice (n interiorul sau exteriorul caminului) se sanctioneaza conform Legii 61/1991. Putand interveni la cererea comitetului de camin si Politia Universitara.

j) sa nu comercializeze n camin nici un fel de produse;

k) pregatirea hranei n camera este permisa numai cu respectarea Art. 1 Cap.3, lit.h, Art.2 Cap.3 lit.h,p,r

l) sa achite taxa de camin n luna n curs pentru luna respectiva, conform tarifului existent; neplata n termen a acestei taxe va fi sanctionata, initial, prin perceperea de penalitati 1%/zi ntrziere pentru uma datorata si apoi prin excluderea din camin sau necazare n anul urmator;

m) sa achite la nceputul anului universitar (o data cu prima taxa de camin) suma stabilita drept fond de rulment, conform anexei 6.

n) diferite anunturi se pot face numai prin panourile special amenajate n holul de intrare n camin; este interzisa lipirea a diferite nscrieri pe peretii sau usile din camine;

o) este interzisa introducerea si cresterea n camin a diverselor animale si pasari (fapt ce contravine normelor igienico-sanitare).

p) este interzisa introducerea n camin a obiectelor din gestiunea cantinei sau a altor camine.

r) se interzice sa se efectueze modificari la instalatia electrica sau sa foloseasca improvizatii care sa afecteze buna functionare a acesteia, precum si sa foloseasca butelii de aragaz n camerele din camin.

s) Intrarea n camin se face pe baza de legitimatie de camin, carnet de student, B.I. sau alt act de identitate.

t) Vizitele rudelor cu o durata mai mare de 2 zile, sunt permise cu nstiintarea administratorului de camin. Art.3. Cetatenii straini si categoriile de persoane prevazute la cap.2 art.6 care locuiesc n camine au aceleasi drepturi si ndatoriri ca si studentii Universitatii Transilvania din Brasov. Art.4. Din comisiile de cazare de la nceputul noului an universitar va face parte si un reprezentant al studentilor caministi de la facultatea de care apartin.

 

Capitolul 4. SANCTIUNI

 

Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament se constata de catre comitetul de camin, director, cadre didactice si alte organe de control, care vor aduce la cunostinta conducerii facultatii si Universitatii, cele constatate, n termen de 5 zile de la data constatarii.

 

Art.1. Pentru ncalcarea prevederilor nscrise n prezentul Regulament, se vor aplica , n functie de gravitatea abaterilor, urmatoarele sanctiuni: a) avertisment; b) excluderea din camin pentru 6 luni (un semestru); c) excluderea din camin pentru un an universitar; d) excluderea definitiva din caminele Universitatii Transilvania din Brasov, pe toata perioada studiilor; e) exmatricularea din Universitate.

 

Art.2. Pentru sanctiunile de la Cap.4, Art.1, lit.b, c, d, e nu se restituie taxa de camin pentru luna n curs. n cazul n care taxa de camin nu a fost achitata pentru perioada pna la data excluderii, Universitatea va actiona pe cale legala pentru recuperarea sumelor restante.

 

Art.3. a) Sanctiunile de la Cap.4, Art.1, lit.a (avertisment), se aplica pentru abaterile prevazute n Cap.3, Art.2. lit.c, f, g (pentru deteriorari minore), h, i, j, n, o si n termen de 5(cinci) zile de la comiterea abaterii si se aduc la cunostinta serviciului social si Biroul Consiliului Facultatii de care apartine studentul; pentru abaterile prevazute n Cap.3, Art.2, lit.h sanctionate de catre organele competente se aplica prevederile contractului de nchiriere art.6.2.13; b) Sanctiunile de la Cap. 4, Art.1, literele b si c se aplica pentru repetarea abaterilor de la aliniatul precedent precum si pentru savrsirea abaterilor de la Cap.3 Art.2, literele e, l (neplata taxei de camin pentru o perioada ce depaseste o luna calendaristica) si p, si Cap.2 Art.7. c) Sanctiunile de la Cap. 4, Art.1, lit.d se aplica pentru abateri grave (ex. d;g deteriorari) si repetate abateri de la disciplina de camin, abateri sanctionate deja conform Art.3, lit.b; d) Sanctiunea de la Cap. 4, Art.1, lit.e, se poate aplica pentru abateri grave de la normele de convietuire n colectiv, de la normele de comportare n societate precum si pentru prejudicii grave materiale si morale aduse Universitatii;

 

Art.4. 1. Sanctiunile de la Cap. 4, Art.1, lit.a, b, c se hotarasc la nivelul facultatilor, la propunerea prodecanului cu probleme studentesti, n baza referatului ntocmit de administratie, directia economica sau orice cadru cu raspundere din Universitate, referat ce va contine si sanctiunea corespunzator actualului regulament; 2. Sanctiunile de al Art.1, lit.d si e se hotarasc si se aplica de catre conducerea Universitatii la propunerea Consiliului Facultatii. Studentul care a savrsit abaterea va fi invitat sa participe la sedinta Consiliului Facultatii n care se discuta masurile de sanctionare propuse; 3. Pentru abaterile savarsite, sanctiunile se vor aplica studentului, camerei sau apartamentului, dupa caz; 4. Termenul de aplicare a sanctiunilor de la Art.3, este de 20 de zile de la decizia de sanctionare.

 

Art.5. Evidenta abaterilor se tine de prodecanul facultatii ,Comitetul de camin, administrator si de serviciul social si se refera la ntreaga perioada n care studentii locuiesc n camine. Art.6. Contestatiile mpotriva sanctiunilor aplicate se depun n termen de 5 zile de la sanctionare la Registratura Universitatii. o Ele se analizeaza n prezenta reprezentantilor studentilor si a celor sanctionati de catre Comisia Sociala a Universitatii, n termen de cel mult 15 zile de la data primirii contestatiei. o Prorectorul Universitatii cu probleme sociale studentesti, informeaza periodic Biroul Academic al Senatului asupra modului de rezolvare a abaterilor aparute n caminele studentesti ale Universitatii.

 

PRECIZARI Anexele 1..6 sunt parti integrante ale prezentului regulament. Prezentul Regulament intra n vigoare de la data de 1.octombrie 2002 si va fi adus la cunostinta tuturor factorilor implicati prin afisarea si distribuirea n toate compartimentele. Nimeni nu poate invoca necunoasterea prezentului Regulament n caz de savrsire a unei abateri sau primire a unei sanctiuni. De urmarirea prezentului Regulament sunt direct raspunzatori: - directia camine-cantine, - presedintele de camin, - prodecanii cu activitatea cu studentii, - prorectorul cu probleme sociale studentesti. Revizuirea si modificarea prezentului Regulament se poate face numai de SENATUL UNIVERSITATII TRANSILVANIA din BRASOV la propunerea Comisiei Sociale a Universitatii.

 

Anexa nr.1 ATRIBUTIILE COMITETULUI DE CAMIN

 

Pentru o mai buna conlucrare ntre studenti, pe de o parte si administratia caminelor, conducerile facultatilor si conducerea Universitatii pe de alta parte, studentii caministi si vor alege Comitetul de camin al studentilor, care va cuprinde - n mod obligatoriu - si responsabilii de palier (etaje). Comitetul de camin este compus din presedinte, vicepresedinte (vicepresedinti daca sunt mai multe facultati) si responsabili de paliere. Atributii: a) asigura popularizarea, cunoasterea si respectarea de catre studenti att a prezentului REGULAMENT ct si a altor acte normative care reglementeaza viata universitara; b) asigura ordinea si disciplina n camin din proprie initiativa sau la sesizarea oricarui student din caminul de care raspunde; c) participa la repartizarea studentilor n camere; d) aduce la ndeplinire mpreuna cu administratorul caminului sarcinile stabilite de organele medico-sanitare si de paza contra incendiilor; e) propune, mpreuna cu administratorul caminului, completarea dotarii cu cazarmament si cu alte materiale si nlocuirea materialelor ce nu mai pot fi folosite; f) propune, mpreuna cu administratorul caminul, principale reparatii si amenajari la cladiri si instalatii, repararea mobilierului si a cazarmamentului; g) sesizeaza conducerea administrativa de nendeplinirea obligatiilor de catre salariatii cu atributii n administrarea si functionarea corespunzatoare a caminului; h) raspunde la solicitarile prodecanului si prorectorului la orice actiune privind buna desfasurare a activitatilor n camin. Pentru activitatea desfasurata de Presedintele, Vicepresedintele de camin si Studentii Senatori caministi se acorda reduceri ale taxei de cazare de 100% pentru fiecare. n cazul n care exista mai multi Vicepresedinti de camin cuantumul reducerii taxei de cazare va fi proportional cu numarul acestora. n cazul nerespectarii atributiilor de mai sus, reducerea taxei poate fi anulata (inclusuv pentru maxin 3 absensete de la sedintele Consiliului cu probleme sociale studentesti). Fiecare camin are un singur comitet de camin si care este ales conform procedurii: fiecare candidat la functia de presedinte de camin se prezinta la Consiliului Profesoral cu minimum 50 de semnaturi ale studentilor caministi, spre validare. Studentii validati, minimum doi ca sa poata avea loc alegerile, vor fi alesi n mod democratic prin vot n plen cu majoritatea simpla a celor prezenti. Cel care va iesi primul va fi presedintele de camin, iar al doilea vicepresedintele de camin. Responsabilii de paliere vor fi numiti de presedintele si vicepresedintele de camin, iar n cazul n care studentii de pe acel palier nu vor fi de acord cu cel numit si vor desemna ei responsabilul de palier. Aceste alegeri vor fi anuntate cu cel putin o saptamna naintea votului, ele vor fi facute la nceputul semestrului doi pentru anul universitar urmator. Presedintele de camin trebuie sa fie minimum anul trei, iar vicepresedintele orice an. Presedintele de camin odata ales va ramne n functie pna la terminarea facultatii si va putea fi demis numai n cazul n care a savrsit grave abateri de la prezentul regulament. La caminele unde sunt cazati studenti de la mai multe facultati, se vor alege vicepresedinti n functie de numarul studentilor cazati.

 

Anexa nr.2 ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI DE CAMIN

 

Atributiile administratorului de camin sunt urmatoarele:

a) gestioneaza, conform dispozitiilor legale n vigoare, bunurile din dotarea caminului;

b) la sfrsitul fiecarei luni va prezenta un raport scris asupra starii caminului (vor fi precizate toate reparatiile executate si neexecutate din cele sesizate , aprovizionarea cu materiale necesare bunei functionari a instalatiilor caminelor, etc.);

c) preda spre folosinta studentilor inventarul camerei (pe baza contractului de nchiriere) la nceputul anului universitar si l preia personal la sfrsitul acestuia, (inclusiv situatia camerei si cheile yalelor;

d) preda spre folosinta studentilor cazarmamentul (pe baza contractului de nchiriere) si ntocmirea listei cu bunuri de folosinta;

e) are obligatia de a tine riguros evidenta repartizarii studentilor n camere pe baza organigramei clare si afisate corespunzator; orice modificare a componentei camerelor va fi adusa imediat la cunostiinta prodecanului facultatii respective;

f) propune, mpreuna cu presedintele de camin si comitetul de camin, completarea dotarii caminului, solicita si urmareste nlocuirea materialelor ce nu mai pot fi folosite; g) urmareste efectuarea vizelor de flotant si nscrierea n cartea de imobil a tuturor persoanelor cazate; h) elibereaza legitimatiile de camin si aplica stampila caminului pe carnetul de student; i) asigura spalarea si schimbarea lenjeriei; j) - urmareste si raspunde de ntretinerea si efectuarea curateniei n spatiile din camine si din jurul acestora; stabileste programul de lucru si urmareste calitatea muncii personalului care asigura ntretinerea si curatenia, - raspunde de justa repartizare a ngrijitoarelor pe sectoare 800mp/om;

k) urmareste ntretinerea si functionarea instalatiilor electrice si sanitare; tine evidenta, ntr-un registru special, tuturor deficientelor constatate si semnalate si modul cum au fost remediate ; l

) urmareste ntretinerea si curatenia camerelor; semnaleaza, nscris mpreuna cu presedintele camin, serviciul social si tehnic, despre deficientele tehnice si eventualele abateri ale studentilor, n termen de 24 de ore de la constatare;

m) urmareste modul n care este asigurata paza caminului ,de catre personalul de paza;

n) ncaseaza taxa de camin, conform normelor n vigoare;

o) sesizeaza pagubele produse n camin si ia masuri pentru recuperarea sumelor aferente; n cazul n care autorul nu este identificat se considera raspunzatori toti studentii din camera respectiva sau care folosesc spatiile de folosinta comuna. Sesizarea se face n scris de catre administrator mpreuna cu presedintele si comitetul studentesc de camin; n termen de 15 zile studentii vinovati vor achita contravaloarea pagubelor respective, pe baza devizelor de reparatii ntocmite de serviciul tehnic;

p) urmareste recuperarea integrala a pagubelor n termenul prevazut;

q) asigura aprovizionarea si folosirea materialelor de curatenie si dezinfectie pe care le evidentiaza operativ;

r) asigura respectarea normelor sanitare si de paza contra incendiilor;

s) are obligatia de a se afla n posesia unei dubluri a cheilor de la toate camerele caminului pentru a putea interveni operativ n cazul aparitiei unor defectiuni sau n caz de incendiu; interventia se face n prezenta a cel putin 2(doi) martori, dintre studentii ce locuiesc n camin, cu ntocmirea unui proces verbal; administratorul raspunde de modul n care sunt utilizate cheile aflate asupra sa;

t) n caz de necesitate (situatii deosebite) va lua toate masurile pentru asigurare integritatii materialelor caminului si dotarilor de orice fel cu care acesta este nzestrat; va stabili actiuni de prima urgenta pentru asigurarea conditiilor minime unei convietuiri civilizate n camin;

u) n caz de abateri si ncalcare a atributiilor ce-i revin, administratorul va fi sanctionat pe cale administrativa sau disciplinara, dupa caz (ajungndu-se pna la desfacerea contractului de munca conform legislatiei n vigoare);

 

Anexa nr.3 ATRIBUTIILE PORTARULUI DE CAMIN

 

Atributiile portarului de camin sunt urmatoarele: a) are obligatia de a-si desfasura activitatea conform programului stabilit de directia economica; b) pe durata programului urmareste, legitimeaza si nregistreaza n registrul de poarta toate persoanele straine care intra n caminele studentesti. Dupa orele 2400 nu permite accesul n camin dect a studentilor cazati n acel camin; c) are sarcina de a controla permanent obiectivul pazit, sa observe daca geamurile exista si sunt nchise, daca la grupurile sanitare exista toate dotarile, apa este nchisa si curentul electric functioneaza n bune conditii; d) sa nu permita scoaterea unor bunurilor ce apartin caminului, fiind raspunzator n acest sens conform legilor n vigoare; e) va semnala n registrul de procese verbale toate evenimentele petrecute n timpul serviciului; dupa caz, n functie de gravitatea evenimentului(incendiu, inundatie, emanatie de gaz) va anunta administratorul, presedintele de camin, serviciul social-administrativ, directia camine-cantine; f) trebuie sa aiba o tinuta decenta si o comportare civilizata att fata de studentii caministi, ct si de toate persoanele cu care vine n contact; g) sa nu paraseasca caminul pna la venirea schimbului sa ntocmeasca procesul verbal de predare primire cu schimbul sau cu administratorul caminului; h) i) are obligatia de a degaja de gunoi si de zapada accesul n obiectiv; primeste sarcini de serviciu prin directia economica care le comunica prin seful de paza sau alte persoane care au asemenea atributii; j) ncalcarea atributiilor de serviciu se sanctioneaza conform Decretului nr.477/1983 si a prevederilor codului muncii.

 

Anexa nr.4 ATRIBUTIILE SEFULUI SERVICIULUI SOCIAL - ADMISTRATIV

 

Serviciul social asigura conditiile materiale si de trai ale studentilor cu urmatoarele atributii: 1. Administreaza caminele si cantinele; 2. Urmareste aprovizionarea cu materiale de curatenie a caminelor si cantinelor ; 3. Urmareste folosirea judicioasa a materialelor de ori fel repartizate caminelor si cantinelor studentesti; 4. Se ngrijeste de aprovizionarea cu alimente a cantinelor si raspunde de depozitarea si conservarea lor; 5. Urmareste ntocmirea corecta a meniurilor, n masuri, pentru buna pregatire a hranei att calitativ ct si cantitativ; 6. Tine evidenta studentilor bursieri si ntocmeste statele de plata pentru toate felurile de burse inclusiv si pentru studentii si doctoranzii straini; 7. Tine evidenta studentilor cazati si raspunde de ncasarea taxei de camin; 8. Raspunde de starea de curatenie, ncalzire, apa calda si iluminat din camine si cantine; 9. Tine evidenta cheltuielilor de ntretinere: apa, gaz, energie electrica, pe student si calculeaza costurile de cazare lunar. De asemenea tine evidenta si informeaza semestrial (conform Anexei 6) situatia fondului de rulment. 10. Verifica si raspunde de activitatea compartimentului de paza si PSI, a administratoarelor si ngrijitoarelor de camine si ntocmeste pontajele; 11. Raspunde de justa repartizare a personalului de serviciu n functie de suprafata (800 mp/om) n camine.

 

Anexa nr.5 ATRIBUTIILE PERSONALULUI MUNCITOR DE NTRETINERE DE LA CAMINE

 

1. Sa se prezinte la serviciu la ora stabilita prin program la fiecare schimb;

2. Sa-si pastreze sculele si uneltele n buna stare de folosire;

3. Sa treaca zilnic pe la fiecare camin pe care l are n sarcina, unde verifica si daca este nevoie intervine asupra: o instalatiilor sanitare (robineti, sifoane, conducte) si a celor de ncalzire n perioadele cnd acestea sunt n functiune; o desfundarii coloanelor de scurgere care sunt nfundate; o instalatiilor electrice de iluminat si forta ncepnd cu tabloul electric si terminnd cu aparatele (prize, ntrerupatoare etc.) montate n spatiile comune si n camerele n care are acces; o functionarii feroneriei (broaste, balamale, cremoane etc.) la spatiile comune. n camere va actiona la sesizarea studentilor sau administratorului n masura n care acestea sunt deschise. 1. Sa repare piesele defecte (daca se poate) si sa le nlocuiasca pe acelea care nu mai pot fi reparate cu altele noi puse la dispozitie de catre administrator sau de seful de atelier; 2. Sa constate deficientele mai mari si sa le faca cunoscute, att administratorului, ct si sefului de atelier pentru a se lua masurile necesare; 3. Sa aduca la cunostinta administratorului si a sefului de atelier orice defectiune constatata chiar daca nu tine de specificul meseriei sale; 4. Sa verifice lunar starea instalatiilor de gaz metan; 5. Ajuta la executarea unor lucrari de reparatii de volum mai mare; 6. Executa orice sarcina pe care o primeste de la seful de atelier (operatii de ncarcare - descarcare, evacuat moloz, zapada si altele).

 

Anexa 6 FONDUL DE RULMENT

 

Fondul de rulment reprezinta o garantie financiara (n afara taxei de camin) constituita prin contributia fiecarui student caminist, cu scopul de a se recupera eventualele stricaciuni produse n spatiile comune de catre faptasi neidentificati, precum si pentru eventuale dotari suplimentare n camin, aprovizionari de materiale de curatenie, ntretinere, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata, prestari servicii. Se vor respecta urmatoarele: 1. La nceputul fiecarui an universitar, studentul cazat n camin va plati suma stabilita de catre Biroul Senatului Universitatii Transilvania din Brasov, care reprezinta contributia acestuia la fondul de rulment al caminului. 2. Pentru suma platita studentul va primi o chitanta de la administratorul de camin pe care va fi notata destinatia banilor fond de rulment; 3. Fondul creat n acest mod pentru fiecare camin n parte va trebui sa fie adus la cunostinta studentilor care locuiesc n caminul respectiv, prin afisare la avizier. 4. Hotarrea privind utilizarea fondului de rulment se va face pe baza unui referat ntocmit de presedintele si administratorul de camin, avizat de Directia camine-cantine si de Prorectoratul cu probleme sociale-studentesti 5. Plata se va face pe baza unui deviz de cheltuieli ce va fi ntocmit de serviciul tehnic, vizat de Directia camine-cantine, deviz care va fi pastrat alaturat de nota de plata, n dosarul destinat fondului de rulment deschis la fiecare camin. 6. La sfrsitul fiecarui semestru se face un bilant care va fi adus la cunostinta studentilor. Bilantul de la finele anului universitar (15 septembrie) va consemna sumele adunate si cheltuite si va prezenta suma ramasa disponibila (daca este cazul). Aceasta suma ramne ca sold la fondul de rulment fiind completat cu valoarea stabilita pentru acest fond, n anul universitar urmator. 7. Controlul asupra obtinerii si gestionarii fondului de rulment poate sa-l efectueze serviciul Contabilitate si serviciul Control Financiar Intern.

 

OBSERVATII:

 

a. n conditiile n care sunt identificati studentii care au produs pagube materiale nu se va apela la fondul de rulment, studentul (studentii) n cauza suportnd cheltuielile cuprinse n devizul ntocmit de serviciul tehnic. b. Propunerile studentilor privind folosirea fondului de rulment pentru mbunatatirea conditiilor de locuit vor fi analizate Consiliul cu probleme sociale studentesti si vizate de prorectorul de resort. c. Toate operatiunile financiare privind platile efectuate vor fi aduse imediat la cunostinta studentilor din camin. d. Eventualele deteriorari n camerele de locuit vor fi suportate de catre studentii din camera respectiva si nu din fondul de rulment al caminului.

 

Daca ti-a placut acest articol, urmareste-ne pe Facebook

Adauga comentariul tau
 
 
Inchide
Am uitat parola Cont nou
Conecteaza-te prin Facebook

Acum te poti conecta si prin contul tau de Facebook! Da click pe butonul de mai jos si introdu datele tale:

Login with Facebook