Curs id: contabilitatea financiara

Incarcat la data: 31 Mai 2010

Autor: emilia vasilica

Pret: 100 credite

Numar pagini: 137

Tip fisier: zip

Marime fisier: 178 kb

Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si republicata; defineste contabilitatea ca „activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute de persoanele juridice si fizice”.

In raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane: europeana si anglo – saxona, se remarca doua concepte cu privire la organizarea contabilitatii: monist si dualist. Conceptul monist presupune existenta unui singur circuit contabil, adica o singura contabilitate atat pentru latura interna cat si cea externa a activitatii intreprinderii.

Conceptul dualist are in vedere organizarea distincta dar corelata a celor doua laturi; contabilitatea fiind organizata in cadrul a doua circuite (sectiuni): contabilitatea financiara (generala) si contabilitatea de gestiune (manageriala). Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial si extrapatrimonial al intreprinderii luat in totalitate si structuralitate.

Obiectivul principal al contabilitatii financiare este reprezentat de furnizare de informatii privind:
- pozitia financiara;
- performantele financiare;
- modificarea pozitiei financiare inclusiv a rezultatelor financiare.
Informatia contabila se adreseaza pe langa managementul intern in cea mai mare masura utilizatorilor externi reprezentati prin: investitori (actionari), angajati, bancheri, furnizori, clienti, guvern si organismele sale, publicului (cetatenilor).
Contabilitatea financiara romaneasca este o contabilitate de angajamente ceea ce inseamna ca efectele tranzactiilor si a evenimentelor sunt recunoscute atunci cand acestea se produc si nu pe masura ce echivalentul valoric al acestora este incasat sau platit.

OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul urmareste prin structura si obiectivele pe care le implica, sa asigure viitorilor specialisti fondul de cunostinte necesare organizarii si conducerii contabilitatii financiare, a unei gandirii contabile independente a studentilor si a metodologiei de realizare practica a bilantului contabil ca si element al documentelor contabile de sinteza.

Problematica cursului imbina notiunile cu caracter teoretic si aplicatii practice, in vederea intelegerii si insusirii aspectelor teoretice si practice ale contabilitatii financiare ce are la baza norme unitare pe economie.
   
CUPRINS

MODULUL I    6
NORMALIZAREA, ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITatII FINANCIARE A ENTITatILOR ECONOMICE    6
1.1. Definitia contabilitatii financiare si concepte specifice    6
1.2. Normalizarea, armonizarea, convergenta si conformitatea, in contabilitatea financiara    7
1.3. Organizarea si conducerea contabilitatii financiare a entitatilor economice    9
TESTE GRILa PROPUSE :    10
      10
1.In Romania contabilitatea se tine :    10
a) in limba romana ;    10
b) in limba romana si in moneda nationala ;    10
c)in limba romana si in valuta ;    10
d)in moneda nationala si in valuta ;    10
e)in moneda nationala.    10
2.Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au :    10
a) intocmit ;    b) vizat ;   c)vizat si aprobat ;      10
d) intocmit, vizat si aprobat,ori inregistrat in contabilitate.    10
3. Principalele registre care se folosesc in contabilitate sunt :    10
a) registrul jurnal ;    10
b)registrul jurnal, registrul inventar si registrul de casa ;    10
c)registrul jurnal, registrul inventar si cartea mare     10
d) registrul jurnal si cartea mare .    10
4. In cazurile in care contabilitatea nu se tine de persoane autorizate, raspunderea revine :    10
angajatilor;    10
actionarilor sau asociatilor ;    10
consiliului de administratie ;    10
MODULUL II    11
CONTABILITATEA CAPITALURILOR    11
2.1. Definitii si structuri privind  capitalurile    11
2.2. Evaluarea capitalului social al entitatilor economice    13
2.3. Contabilitatea constituirii si modificarii    14
capitalului social    14
2.3.1. Contabilitatea constituirii capitalului social    15
2.3.2. Contabilitatea reducerii capitalului    16
2.3.3. Contabilitatea majorarii capitalului    18
2.4. Contabilitatea primelor de capital    20
2.5 Contabilitatea rezervelor din reevaluare    20
2.6. Contabilitatea rezervelor    22
2.7. Contabilitatea rezultatului reportat    24
2.8. Contabilitatea profitului sau pierderii exercitiului financiar    25
2.9. Contabilitatea provizioanelor    25
2.10. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate capitalului    27
2.10.1. Contabilitatea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni    28
2.10.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung    28
9) Cresterea capitalului social nu se poate realiza prin :    30
a) cresterea valorii nominale    30
b)cresterea numarului de actiuni ;    30
c)aport in natura sau numerar ;    30
d)reducerea numarului de actiuni ;    30
e)incorporare de structuri de capitaluri proprii    30
                                      MODULUL III     31
CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE    31
3.1.Continutul, evaluarea, recunoasterea si clasificarea activelor imobilizate    31
3.2.Contabilitatea imobilizarilor necorporale    32
3.2.1.Contabilitatea cheltuielilor de constituire    33
3.2.2.Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare    34
3.2.3.Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si valori similare    35
3.2.4.Contabilitatea fondului comercial    38
3.2.5.Contabilitatea altor imobilizari necorporale    38
3.3.Contabilitatea imobilizarilor corporale    40
3.3.1.Continut, structuri si concepte specifice imobilizarilor corporale    40
3.3.2. Evaluarea, reevaluarea, compensatii, cheltuieli ulterioare, cedarea si casarea imobilizarilor corporale    41
3.3.3.Contabilitatea terenurilor    43
3.3.4.Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice si altor active corporale    44
3.4.Contabilitatea amortizarii imobilizarilor    46
3.4.1. Definitii, reglementari si regimuri de amortizare    46
3.4.2. Reflectarea in contabilitate a amortizarii imobilizarilor    48
3.5.Contabilitatea imobilizarilor in curs    49
3.5.1.Contabilitatea imobilizarilor necorporale in curs    49
3.5.2.Contabilitatea imobilizarilor corporale in curs    50
4) Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare “ 6811= 2813” :    51
a) amortizarea programelor informatice;    51
b)scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe;    51
c)amortizarea lunara a utilajelor, masinilor;    51
d)amortizarea completa a cladirilor;    51
e) amortizarea imobilizarilor necorporale.    51
                                      MODULUL 4    52
CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCtIEI iN CURS DE EXECUtIE    52
4.1. Continutul, caracteristicile si principalele     52
structuri ale stocurilor    52
4.2. inregistrarea, costul si evaluarea stocurilor in contabilitate    53
4.2.1 .inregistrarea stocurilor    53
4.2.2. Costul stocurilor    54
4.2.3. Evaluarea stocurilor    56
4.3. Metode de evidenta sintetica si analitica a stocurilor    58
4.3.1. Metode de evidenta sintetica si contabilizare a stocurilor    58
4.3.2. Metode de evidenta analitica a stocurilor    59
4.4. Contabilitatea materiilor prime si a materialelor    60
4.5.Contabilitatea  productiei in curs de executie    63
4.6. Contabilitatea produselor    64
4.7. Contabilitatea stocurilor aflate la terti    66
4.8. Contabilitatea  marfurilor si a diferentelor de pret la marfuri    66
TESTE GRILa PROPUSE :    71
3) Materiile prime trimise spre prelucrare la terti se inregistreaza :    71
a) 301= 351     b) 351=302   c) 351 = 456  d) 351=302   e) 351= 601    71
4) Primirea gratuita a unor marfuri se reflecta :    72
a) 371 = 707  b) 371= 767  c) 371= 7582 d) 371= 768    72
                                         MODULUL  5    73
CONTABILITATEA RELAtIILOR CU TERtII    73
5.1. Definitii, forme si clasificari ale relatiilor cu tertii    73
5.2. Evaluarea si recunoasterea datoriilor si a creantelor    73
5.3. Contabilitatea furnizorilor si a conturilor asimilate    75
5.4. Contabilitatea clientilor si a conturilor asimilate    80
5.5. Contabilitatea decontarilor cu personalul    84
5.5.1. Delimitari si structuri privind datoriile si creantele de natura salariala    84
5.6. Contabilitatea decontarilor cu asigurarile sociale, asigurarile sociale de sanatate si fondul de somaj    86
5.7. Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariala    87
Idmn = 25 zile x 64,61 lei/zi = 1615,25 lei    92
5.8. Contabilitatea impozitului pe profit/venit    92
5.9. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata    94
5.10. Contabilitatea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate    98
5.11. Contabilitatea fondurilor speciale    99
5.12. Contabilitatea decontarilor cu asociatii si in participatie    100
5.13. Contabilitatea debitorilor si creditorilor diversi    101
5.14. Contabilitatea operatiunilor de regularizare si asimilate    103
TESTE GRILa PROPUSE :    106
MODULUL  6    109
 CONTABILITATEA FLUXURILOR DE TREZORERIE    109
6.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale fluxurilor de trezorerie    109
6.2. Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt    110
6.3.1. Contabilitatea decontarilor prin conturi curente la banci    113
       6.3.2. Contabilitatea valorilor de incasat    113
6.3.3. Contabilitatea dobanzilor aferente disponibilitatilor si creditelor acordate prin conturile curente la banci    116
6.3.4.Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt    117
6.4. Contabilitatea decontarilor in numerar    118
6.4.1. Contabilitatea decontarilor prin casierie    118
6.4.2. Contabilitatea altor valori de trezorerie    118
6.5. Contabilitatea acreditivelor si a avansurilor de trezorerie    119
6.6. Contabilitatea viramentelor interne    120
MODULUL  7    123
CONTABILITATEA PERFORMANtELOR iNTREPRINDERII    123
7.1. Definirea, inregistrarea in contabilitate si recunoasterea cheltuielilor si veniturilor entitatilor    123
 7.2. Clasificarea cheltuielilor si a veniturilor    125
7.3. Structura integratoare a rezultatului exercitiului    127
7.4. Organizarea contabilitatii cheltuielilor si a veniturilor    128

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Curs id: contabilitatea financiara". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Alti utilizatori au mai cautat: CURSContabilitate financiaracurs id