Curs - Bazele electroenergeticii

Incarcat la data: 11 Septembrie 2010

Autor: io totioio

Pret: 100 credite

Numar pagini: 149

Tip fisier: zip

Marime fisier: 912 kb

Starile si fenomenele fizice se caracterizeaza cu ajutorul marimilor fizice care se clasifica in: - marimi primitive, care se introduc pe cale experimentala;- marimi derivate, care se definesc cu ajutorul marimilor primitive. Teoria macroscopica a fenomenelor electromagnetice utilizeaza sase specii de marimi primitive specifice, care caracterizeaza complet starea electromagnetica a corpurilor si starea campului electromagnetic.

1.1. MaRIMI CE CARACTERIZEAZa STaRILE ELECTROMAGNETICE ALE CORPURILOR
1.1.1. Starea de electrizare (de incarcare electrica):
- pentru un corp mic - este caracterizata global de sarcina electrica (q) - marime primitiva scalara, dotata cu semn. Unitatea de masura in SI se numeste coulomb [C].
- pentru un corp mare, caracterizarea starii de incarcare electrica se face local (intr-un punct), cu ajutorul unor marimi derivate, numite densitati de sarcina electrica Corpurile incarcate cu sarcini electrice isi asociaza un sistem fizic numit camp electric, prin care se transmit intre corpuri forte si cupluri electrice.

Dupa modul cum transmit starea de electrizare se disting doua clase de materiale de importanta esentiala in industria electrotehnica: materiale electroconductoare - din care categorie fac parte: metalele si aliajele lor, carbunele, anumite solutii de saruri, baze, acizi. Dintre aceste materiale deosebit de importante pentru industria electrotehnica sunt Cu si Al, din care se realizeaza conductoarele liniilor electrice aeriene si in cablu si infasurarile masinilor si transformatoarelor electrice. Materialele electroconductoare prezinta proprietatea ca la trecerea curentului electric, in ele se dezvolta pierderi de putere prin efect Joule, proportionale cu patratul intensitatii curentului.
- materiale electroizolante, numite si materiale dielectrice, din care fac parte: lemnul, sticla, matasea, portelanul, hartia, uleiul, lacurile, aerul uscat, bachelita, cauciucul, policlorura de vinil etc. in materialele dielectrice folosite in industria electrotehnica se dezvolta pierderi de putere proportionale cu patratul tensiunii si cu o marime de material numita tangenta unghiului de pierderi.

CUPRINS
CAP. 1. BAZELE TEORIEI MACROSCOPICE A
ELECTROMAGNETISMULUI 1
1.1. MaRIMI CE CARACTERIZEAZa STaRILE
ELECTROMAGNETICE ALE CORPURILOR
1
1.1.1. Starea de electrizare 1
1.1.2. Starea de polarizatie 1
1.1.3. Starea de magnetizatie 2
1.1.4. Starea electrocinetica 2
1.2. MaRIMI CE CARACTERIZEAZa CaMPUL ELECTROMAGNETIC 3
1.3. CaMPUL ELECTRIC IMPRIMAT 5
1.4. REGIMURILE DE DESFaŞURARE A FENOMENELOR
ELECTRICE ŞI MAGNETICE
5
1.5. CONDUCTOARE iN CaMP ELECTROSTATIC 6
1.6. LEGILE TEORIEI MACROSCOPICE A
ELECTROMAGNETISMULUI
6
1.6.1. Legea fluxului electric 7
1.6.2. Legea fluxului magnetic 10
1.6.3. Legea inductiei electromagnetice 12
1.6.4. Legea circuitului magnetic 13
1.6.5. Legea conservarii sarcinii electrice 15
1.6.6. Legea conductiei electrice (legea lui Ohm) 16
1.6.7. Legea transformarii energiei electromagnetice in procesul
conductiei electrice (legea lui Joule)
17
1.6.8. Legea legaturii in camp electric 18
1.6.9. Legea polarizatiei temporare 18
1.6.10. Legea legaturii in camp magnetic 19
1.6.11. Legea magnetizatiei temporare 19
1.6.12. Legea electrolizei 21
1.7. ENERGIA ŞI FORtELE CaMPULUI ELECTROSTATIC 21
1.7.1. Energia campului electrostatic 21
1.7.2. Densitatea de volum a energiei campului electrostatic 22
1.7.3. Teoremele fortelor generalizate in camp electric 22
1.8. ENERGIA ŞI FORtELE CaMPULUI MAGNETIC 24
1.8.1. Energia campului magnetic 24
1.8.2. Densitatea de volum a energiei campului magnetic 25
1.8.3. Teoremele fortelor generalizate in camp magnetic 25
CAP. 2. CIRCUITE ELECTRICE 27
2.1. BAZELE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE 27
2.1.1. Ipotezele teoriei circuitelor electrice cu parametri concentrati 27
2.1.2. Elemente de circuit 28
II
2.1.2.1. Rezistorul 29
2.1.2.2. Bobina 30
2.1.2.3. Condensatorul 33
2.1.2.4. Sursa de tensiune 35
2.1.2.5. Sursa de curent 36
2.1.3. Circuite electrice 37
2.1.3.1. Clasificarea circuitelor electrice 37
2.1.3.2. Regimurile de functionare ale circuitelor electrice 38
2.1.4. Teoremele generale ale teoriei circuitelor elctrice 39
2.1.4.1. Teoremele lui Kirchhoff 39
2.1.4.2. Teorema lui Tellegen 40
2.1.4.3. Teorema conservarii puterilor 40
2.1.4.4. Teorema surselor ideale cu actiune nula (Vaschy) 41
2.1.5. Metoda simbolica de reprezentare in complex a marimilor
sinusoidale
41
2.1.6. Ecuatiile lui Kirchhoff in forma simbolica 42
2.1.7. Legea lui Ohm in complex 43
2.1.8. Regula divizorului de tensiune 44
2.1.9. Regula divizorului de curent 44
2.1.10. Teorema de conservare a puterilor 45
2.1.11. Teorema generatorului echivalent de tensiune (teorema lui
Thévenin)
45
2.1.12. Teorema generatorului echivalent de curent (teorema lui
Norton)
46
2.2. CIRCUITE TRIFAZATE 47
2.2.1. Sisteme de marimi trifazate 47
2.2.2. Conexiunile circuitelor trifazate 50
2.2.2.1. Conexiunea stea in regim simetric 51
2.2.2.2. Conexiunea triunghi in regim simetric 52
2.2.3. Circuite trifazate cu cuplaje magnetice 53
2.2.3.1. Receptor trifazat in conexiune stea cu cuplaje magnetice 53
2.2.3.2. Receptor trifazat in conexiune triunghi cu cuplaje magnetice 54
2.2.3.3. Linie trifazata cu cuplaje magnetice intre conductoarele
fazelor
54
2.2.4. Analiza circuitelor trifazate alimentate cu tensiuni simetrice 54
2.2.4.1. Receptor dezechilibrat in conexiune stea 55
2.2.4.2. Receptor echilibrat in conexiune stea 57
2.2.4.3. Receptor dezechilibrat in conexiune triunghi 58
2.2.4.4. Receptor echilibrat in conexiune triunghi 60
2.2.5. Puteri in circuite trifazate 63
2.2.5.1. Puteri in sistemele trifazate functionand in regim nesimetric 63
2.2.5.2. Puteri in sistemele trifazate functionand in regim simetric 64
2.2.6. Metoda componentelor simetrice 66
2.2.6.1. Componentele simetrice ale sistemelor de marimi trifazate
nesimetrice
66
2.2.6.2. Tratarea cuplajelor magnetice in componente simetrice 67
III
2.2.6.3. Analiza circuitelor trifazate echilibrate alimentate cu tensiuni
nesimetrice
68
2.2.6.4. Analiza circuitelor trifazate dezechilibrate 69
2.3. REGIMUL PERIODIC NESINUSOIDAL 73
2.3.1. Generalitati 73
2.3.2. Marimi periodice 73
2.3.3. Caracterizarea marimilor periodice nesinusoidale 74
2.3.4. Puteri in regim nesinusoidal 75
CAP. 3. MAŞINI ŞI ACtIONaRI ELECTRICE 77
3.1. TRANSFORMATORUL ELECTRIC 77
3.1.1. Principiul de functionare 77
3.1.2. Teoria tehnica a transformatorului electric luand in considerare
pierderile in fier
78
3.1.3. Bilantul puterilor transformatorului electric 81
3.1.4. Randamentul transformatorului electric 83
3.2. MOTORUL ASINCRON 84
3.2.1. Principiul de functionare. Regimurile masinii 84
3.2.2. Teoria tehnica a masinii asincrone in regim de motor 86
3.2.3. Bilantul puterilor si randamentul motorului asincron trifazat 88
3.3. ACtIONaRI ELECTRICE 90
3.3.1. Sisteme de actionare electrica 90
3.3.2. Ecuatia fundamentala a sistemelor de actionare electrica 91
3.3.3. Reducerea cuplurilor si a momentelor de inertie la arborele
motorului
92
3.3.4. Reducerea miscarilor de translatie la miscari de rotatie 94
3.3.5. Caracteristicile mecanice ale masinilor de lucru 96
3.3.5.1. Masini de lucru cu cuplu rezistent variabil cu viteza liniara
sau cu viteza unghiulara a mecanismului
96
3.3.5.2. Masini de lucru cu cuplu rezistent variabil cu unghiul de
rotatie al unor organe componente ale masinii
98
3.3.5.3. Masini de lucru cu cuplu rezistent variabil cu cursa 98
3.3.6. Alegerea motoarelor electrice de actionare 99
3.3.6.1. Regimurile de functionare ale masinilor de lucru 99
3.3.6.2. Serviciile de functionare ale motoarelor electrice 99
3.3.6.3. Alegerea tipului motoarelor electrice de actionare in functie
de caracteristicile mecanice ale masinilor de lucru
100
3.3.6.4. Alegerea puterii nominale a motoarelor electrice de actionare
pe baza conditiilor de incalzire
102
3.3.6.5. Verificari netermice la alegerea motoarelor electrice 114
CAP. 4. REGIMURI DE FUNCtIONARE A INSTALAtIILOR
ELECTROENERGETICE
116
4.1. MODELAREA ELEMENTELOR COPMPONENTE ALE
SISTEMULUI ELECTROENERGETIC
117
4.1.1. Ipoteze de lucru 117
4.1.2. Modelarea generatoarelor 118
4.1.3. Modelarea consumatorilor 119
4.1.4. Modelarea retelei 120
IV
4.2. REPREZENTAREA PRIN CUADRIPOLI A INSTALAtIILOR
ELECTRICE
120
4.3. SCHEMELE ELECTRICE ECHIVALENTE ALE REtELELOR
ELECTRICE. CALCULUL PARAMETRILOR ELECTRICI
ECHIVALENtI
122
4.3.1. Schemele electrice echivalente ale liniilor electrice 122
4.3.2. Schemele electrice echivalente ale transformatoarelor de putere 124
4.4. CALCULUL CIRCULAtIILOR DE CURENtI ŞI DE PUTERI iN
REtELELE ELECTRICE
128
4.4.1. Alegerea metodelor de calcul a regimului permanent de functionare
a SEE
128
4.4.2. Precizari privind efectuarea calculelor 128
4.5. CALCULUL PIERDERILOR DE PUTERE ŞI ENERGIE iN
REtELELE ELECTRICE
129
4.6. MaSURI PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR DE PUTERE ŞI
ENERGIE
131
4.6.1. Masuri de reducere la nivelul proiectarii 132
4.6.2. Masuri de reducere care nu necesita investitii mari 133
4.6.3. Masuri de reducere care necesita investitii mari 133
4.6.4. Masuri de reducere in intreprinderi 134
4.6.5. Compensarea locala a puterii reactive 134
4.6.6. Masuri de imbunatatire a factorului de putere in intreprinderi 136
4.6.7. Functionarea in paralel a transformatoarelor 137
4.7. CURBE DE SARCINa. INDICATORI AI CURBELOR DE
SARCINa.
139
4.7.1. Indicatorii curbelor de sarcina 139
4.7.2. Reteaua de distributie de medie tensiune ideala 143
BIBLIOGRAFIE 144

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Curs - Bazele electroenergeticii". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Alti utilizatori au mai cautat: CURSELECTROENERGETICAEnergie
Jeans Tanner Army Jeans Tanner Army pantaloni cu model army metalic - se incheie in fata cu nasturi metalici - materialul este...
Rochie Aglaya Neagra Rochie Aglaya Neagra rochie midi eleganta de culoarea neagra - are un slit scurt la spate si se incheie cu un fermoar...