CURS DREPT ADMINISTATRIV: SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Incarcat la data: 05 Aprilie 2009

Autor: maria cantemir

Pret: 80 credite

Distinctia dintre administratia publica centrala si cea locala are la baza utilizarea mai multor criterii cumulative, criterii care au in vedere competenta teritoriala si materiala a organelor ce compun administratia publica si natura interesului pe care il promoveaza. Prin urmare, administratia publica centrala isi exercita competenta teritoriala la nivelul intregului teritoriu national, iar cea locala doar la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in care au fost alese autoritatile respective. insa daca privim dintr-o alta perspectiva, organele ce compun administratia publica centrala dispun fie de o competenta materiala generala, precum Guvernul, fie de una de domeniu, cum sunt ministerele, pe cand autoritatiile locale au o competenta materiala ce se circumscrie in jurul realizarii interesului local. Desigur mai e si promovarea interesului, care poate fi general-national, evident de catre administratia centrala, sau al localitatii respective, de catre administratia publica locala. COMPARTIMENTUL ADMINISTRAtIE PUBLICA LOCALA ATRIBUTII: In domeniul activitatii de secretariat pentru Consiliul local: - intocmeste tematica anuala cu problemele supuse analizei si dezbaterii in sedintele Consiliului local ; - intocmeste graficul desfasurarii sedintelor Consiliului local; - intocmeste regulamentul privind modalitatea de pregatire a sedintelor Consiliului local si urmareste aplicarea acestuia; - urmareste intocmirea la timp de catre serviciile de specialitate a rapoartelor privind problemele ce urmeaza sa fie supuse analizei in sedintele de consiliu; - redacteaza impreuna cu compartimentele de specialitate proiectele de hotarari ; - intocmeste si pune la dispozitia comisiilor de specialitate formularele tip pentru avizarea rapoartelor si proiectelor de hotarari din ordinea de zi; - multiplica si pregateste materialele ce urmeaza a fi supuse dezbaterii Consiliului local, pregateste mapele de lucru ale consilierilor; - intocmeste lucrarile necesare convocarii Consiliului Local si desfasurarii sedintelor; - convoaca membrii Consiliului local pentru sedintele de consiliu; - pune la dispozitia comisiilor de specialitate, spre studiu, materialele de sedinta , le sprijina in clarificarea problemelor supuse dezbaterii; - asigura pregatirea si desfasurarea in bune conditii a sedintelor Consiliului local; - urmareste inregistrarea corecta pe suport magnetic a sedintelor Consiliului local; - urmareste intocmirea stenogramelor de sedinta si a proceselor verbale; - intocmeste fisa de pontaj a consilierilor la sedinte; - constituie dosarele de sedinta; - redacteaza hotararile Consiliului local si tine evidenta acestora intr-un registru special; - distribuie catre compartimentele functionale si persoanele si juridice interesate hotararile Consiliului local; - comunica prefectului, in termenul prevazut de lege, hotararile Consiliului local; - asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor Consiliului local cu caracter normativ prin intermediul mass-media, afisare si ziarul primariei; - urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului local; - tine spre pastrare, in copie, hotararile Consiliului local, dispozitiile primarului si regulamentele in baza carora se desfasoara activitatile Consiliului local; - intocmeste proiectele de dispozitii cu ordinea de zi a sedintelor de consiliului; - intocmeste rapoarte privind modul de realizarea a hotararilor consiliului; - elaboreaza proiectul regulamentului de functionare al consiliului; - tine la zi baza de date privind hotararile adoptate de Consiliul local; - urmareste coroborarea hotararilor Consiliului local cu actele normative cu putere juridica superioara. Cu privire la activitatea de promovare, avizare, inregistrare si distribuire a dispozitiilor primarului: - primeste de la compartimentele functionale si tine evidenta dispozitiilor primarului, intr-un registru special; - multiplica si distribuie dispozitiile primarului pentru ducerea la indeplinire , catre compartimentele functionale si persoanele interesate; - comunica prefectului, in termenul prevazut de lege, dispozitiile primarului, in vederea exercitarii controlului de legalitate ; - intocmeste referate si redacteaza dispozitii ale primarului; - urmareste ducerea la indeplinire a acestora; - tine la zi baza de date privind dispozitiile primarului; - urmareste coroborarea dispozitiilor primarului cu actele normative cu putere juridica superioara. Privitor la organizarea alegerilor locale, generale si consultarea prin referendum a populatiei: - coordoneaza lucrarile pentru alegerile locale, camerei deputatilor, senatului si presedintelui; - face propuneri privind delimitarea sectiilor de votare ; - face propuneri privind stabilirea locurilor de afisaj electoral, a celor pentru organizarea adunarilor publice si a sediilor sectiilor de votare ; - asigura efectuarea copiilor de pe listele electorale permanente pe sectii de votare, pentru scrutinurile stabilite si le preda presedintilor acestora; - asigura conditiile necesare consultarii de catre cetateni a listelor electorale; - intocmeste lista cu persoanele propuse a fi desemnate presedinti sau loctiitori la sectiile de votare si o inainteaza presedintelui tribunalului; - transmite informatii solicitate de formatiunile de evidenta a populatiei; - tine evidenta persoanelor acre au pierdut drepturile electorale si procedeaza in conformitate cu legea; - tine la zi baza de date (program ) privind listele electorale permanente, puse la dispozitie de Inspectoratul de politie si le actualizeaza permanent. Cu privire la evidenta stampilelor, sigiliilor si parafelor : - urmareste indeplinirea regulamentului privind folosirea sigiliilor, stampilelor si parafelor din cadrul Consiliului local si eventual modificarea acestuia; - tine evidenta , intr-un registru specific, a stampilelor, sigiliilor si parafelor ; - preda si preia de la compartimentele functionale stampilele, parafele si sigiliile pe baza de proces verbal; - pastreaza stampilele, sigiliile si parafele scoase din uz si procedeaza la distrugerea acestora in baza unui proces verbal, aprobat de conducerea primariei; - intocmeste registrul unic de documente, parafeaza si numeroteaza fiecare registru inscris in acesta. In domeniul arhivei: - propune constituirea prin dispozitia primarului a comisiei de selectionare a documentelor ce urmeaza a fi predate la arhiva; - intocmeste nomenclatorul arhivistic ,indicativul termenelor de pastrare a documentelor si propune emiterea dispozitiei primarului pentru aprobarea acestuia cu confirmarea Arhivelor nationale ale statului; - intocmeste liste de inventar pe compartimente , ani si termene de pastrare; - preia de la compartimentele functionale, pe baza de inventar, conform nomenclatorului arhivistic, unitatile arhivistice, legate si opisate; - asigura ordonarea, depozitarea selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor din arhiva; - raspunde de selectionarea si scoaterea din arhiva a documentelor care nu mai au valoare practica si stiintifica si in baza prevederilor legii Arhivelor nationale, procedeaza la distrugerea sau valorificarea acestora; - elibereaza copii, certificate , extrase si adeverinte de pe documentele din arhiva la solicitarea celor interesati; - depune la arhivele statului copii de pe listele de inventar ale documentelor cu termen de pastrarea permanent si a celor scoase din evidenta; - asigura evidenta, pastrarea si conservarea documentelor secrete de uz intern si sesizeaza imediat primarul despre cazurile de pierdere , alterare ori distrugere a acestora; - procedeaza la reconstituirea documentelor distruse; - ia masuri cu privire la predarea materialelor selectate la arhivele statului. In ce priveste activitatea de reglementare si informare documentara: - inregistreaza, distribuie, urmareste rezolvarea in termen si expediaza corespondenta; - intocmeste si tine la zi evidenta legislatiei in vigoare pe domenii de activitate; - colectioneaza actele normative ce se aplica in administratia locala pe domenii de activitate ; - asigura procurarea prin abonament a principalelor publicatii si a unor lucrari de specialitate necesare; - tine evidenta publicatiilor, lucrarilor de specialitate si a celorlalte materiale date spre pastrare intr-un registru special si pe baza de fisa; - distribuie in baza unui registru compartimentelor interesate, publicatiile la care este abonata primaria ; - asigura afisarea citatiilor primite de la instantele de judecata; - indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative sau incredintate de conducerea executiva si deliberativa;

Textul de mai sus reprezinta un extras din "CURS DREPT ADMINISTATRIV: SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Sutien Triumph Julia Light Beige Sutien Triumph Julia Light Beige Sutien bej deschis cu detalii din dantela, armatura si bretele ajustabile. 48% poliamida, 44%...
Chiloti Triumph Anna Dark Blue Chiloti Triumph Anna Dark Blue .. 82% poliamida, 18% elastan
Chiloti Triumph Erin Dark Beige Chiloti Triumph Erin Dark Beige .. 82% poliamida, 18% elastan