Curs Drept administrativ roman

Incarcat la data: 15 Ianuarie 2010

Autor: Draghici Cristina

Pret: 100 credite

Numar pagini: 360

Tip fisier: zip

Marime fisier: 462 kb

1 (1 review)

Orice referire la administratie presupune o analiza, fie ea si sumara a statului, pentru ca administratia este ea insasi o parte a statului. Nu intamplator s-a spus ca „administratiunea cuprinde intreaga activitate a Statului care nu este nici legislatiune, nici justitie” . Aceasta definitie evoca chintesenta si vastitatea administratiei, dar si importanta fundamentala a acesteia pentru societatea umana organizata statal. Administratia este cea mai complexa activitate a statului; ea este omniprezenta in cadrul societatii, a vietii oamenilor si din aceste considerente exista preocuparea permanenta a factorilor politici si de decizie de a face din administratia publica o forta in interesul oamenilor .
   
Statul este organizatia politica a societatii, este reprezentantul colectivitatii nationale. El urmareste realizarea unor scopuri de natura politica, economica, sociala, culturala. Aceste scopuri reprezinta, in principiu, scopurile societatii pe care o reprezinta. Privindu-l in general, Statul ni se prezinta ca o abstractiune, desemnand o colectivitate umana organizata, asezata in mod permanent pe un anumit teritoriu, avand organe de conducere si nerecunoscand nici o alta putere sociala superioara . Dar, abstractiunile, nu ar avea nici un sens daca nu ar putea sa se manifeste in viata reala a societatii. De aceea, Statul isi creeaza structuri, institutii, alcatuite din oameni, organizate prin legi sau alte acte normative. Aceste structuri ale Statului au, fiecare in parte, anumite puteri incredintate, au drepturi si obligatii, toate stabilite prin lege. Puterile fiecarei asemenea structuri poarta denumirea de competente sau atributii. Organul de stat este creat de lege: legea ii determina atributiile, ii fixeaza limitele competentei; tot ea stabileste modalitatile cum vor fi desemnati titularii functiilor publice, persoanele fizice care decid in numele lui .

CUPRINS


CUPRINS    2
CAPITOLUL I - Notiuni generale despre administratie si drept administrativ    10
Sectiunea 1. Statul si administratia publica    10
1. Preliminarii    10
2. Puterile statului    11
3. Conceptul de administratie publica    15
4. Fenomenul administrativ    16
Sectiunea 2. Definitia si scopul administratiei publice    18
1. Definitia administratiei publice    18
2. Scopul administratiei    19
3. Mijloacele activitatilor administrative    20
Sectiunea 3. Cercetarea stiintifica a administratiei publice    22
1. Ştiinta administratiei    22
2. Ştiinta administratiei si dreptul administrativ    24
3. Doctrina administrativa straina    25
4. Doctrina administrativa in Romania    26
5. Institutul de Ştiinte Administrative al Romaniei si Revista de drept public    26
CAPITOLUL II - Dreptul aplicabil administratiei    29
Sectiunea 1. Probleme generale privind dreptul aplicabil administratiei    29
Sectiunea 2. Dreptul administrativ roman    33
1. Evolutia reglementarilor juridice aplicabile administratiei publice romane    33
2. Obiectul si definitia dreptului administrativ.    34
3. Definitia dreptului administrativ    37
4. Trasaturile dreptului administrativ roman    38
5. Evolutia dreptului administrativ roman    39
Sectiunea 3. Izvoarele si normele de drept administrativ    40
1. Izvoarele scrie    41
2. Normele de drept administrativ    45
3. Clasificarea normelor de drept administrativ    48
Sectiunea 4. Raporturile de drept administrativ    50
1. Notiune de raport de drept administrativ    50
2. Trasaturile raporturilor de drept administrativ    51
3. Clasificarea raporturilor de drept administrativ    52
CAPITOLUL III - Subiectele raporturilor de drept administrativ    55
Sectiunea 1. Notiuni generale despre persoana juridica de drept public    55
1. Preliminarii    55
2. Persoana juridica    55
3. Trasaturile caracteristice ale persoanelor juridice de drept public    57
4. Clasificarea persoanelor juridice de drept public    58
5. Unitatile administrativ-teritoriale – persoane juridice    59
CAPITOLUL IV - Activitatea autoritatilor administratiei publice    64
Sectiunea 1. Specificul activitatii autoritatilor administratiei publice    64
1. Preliminarii    64
2. Sfera si caracterul actelor adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice    66
b) Actele cu caracter exclusiv politic.    67
c) Operatiunile administrative    68
Sectiunea 2. Definitia, trasaturile si clasificarea actelor administrative    68
1. Actul administrativ de autoritate    68
2. Trasaturile actului administrativ de autoritate    69
3. Clasificarea actelor administrative    72
Sectiunea 3. Regimul juridic al actelor administrative de autoritate    73
1. Consideratii generale asupra regimului juridic al actelor administrative    73
2. Legalitatea actelor administrative    74
3. Competenta legata si puterea discretionara a administratiei publice    74
4. Oportunitatea.    75
Sectiunea 4. Forma si procedura emiterii actului administrativ de autoritate.    77
1.  Forma actului administrativ    77
2. Motivarea actului administrativ    78
3. Procedura de emitere a actelor administrative    79
A. Formele procedurale anterioare / premergatoare    79
B. Proceduri concomitente emiterii actului administrativ    82
C. Forme procedurale posterioare emiterii actului administrativ.    84
Sectiunea 5. Forta juridica si efectele juridice ale actelor administrative de autoritate    86
1. Forta juridica a actelor administrative.    86
2. Forta probanta a actelor administrative.    87
3. Executarea din oficiu a actelor administrative.    87
4. inceputul efectelor actului administrativ de autoritate    87
Sectiunea 6. incetarea efectelor juridice ale actelor administrative de autoritate    89
1. Anularea si inexistenta actelor administrative    90
2. Organele competente sa constate nulitatea sau inexistenta actelor administrative si procedura constatarii    91
3. Efectele nulitatii actului administrativ    92
4. Revocarea actelor administrative    94
5. Exceptii de la principiul revocabilitatii actelor administrative    96
6. Suspendarea actelor administrative    98
7. Rectificarea actelor administrative    99
8. Reconstituirea actelor administrative    100
9. Conditii procedurale prealabile incheierii contractului de concesiune    100
a. Initierea procedurii de concesionare    100
b. Organizarea licitatiei publice deschise fara preselectie    102
c. Organizarea licitatiei deschise cu preselectie    104
d. Desfasurarea licitatiei    105
e. Desfasurarea procedurii negocierii directe    106
f. Procedura de contestare a licitatiei deschise    107
10. incheierea propriu-zisa a contractului de concesiune    109
11. Efectele contractului de concesiune    110
12. incetarea contractului de concesiune    113
13. Contractul de achizitii publice    116
a. Notiunea, clasificarea si trasaturile contractului de achizitie publica    116
b. Partile contractului de achizitie publica    117
c. Obiectul contractului de achizitie publica    119
d. Procedura atribuirii contractului de achizitie publica    122
e. incheierea contractul de achizitie publica    136
f. Efectele contractului de achizitii publice    137
g. Modificarea si incetarea contractului de achizitie publica    145
h. Procedura anularii actelor si deciziilor nelegale privind atribuirea contractelor de achizitie publica    148
14. Contractul de achizitii publice prin licitatie electronica    153
a. Aspecte generale privind procedura licitatiei electronice    153
b. Fazele procedurii licitatiei electronice    154
c. incheierea contractului de achizitie publica in procedura electronica    159
d. Publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publica    160
e. Anularea licitatiei electronice    160
f. Procedura de contestare a deciziilor nelegale ale autoritatii contractante    160
CAPITOLUL VI – Formele de activitate ale administratiei publice    162
Sectiunea 1. Modalitati de activitate ale administratiei publice.    162
Sectiunea 2. Politia administrativa.  Notiune si clasificare    163
1. Notiunea de politie administrativa    163
2. Trasaturile politiei administrative    166
3. Deosebirea dintre politia administrativa si politia judiciara    167
4. Categorii de politie administrativa    168
5.  Procedeele politiei administrative    168
6.  Autoritatile de politie administrativa.    169
7.  Cooperarea autoritatilor de politie    169
8. Limitele puterii de politie    169
Sectiunea 3. Serviciul public    170
1. Notiunea serviciului public    170
2. Regimul juridic    171
3. Trasaturile caracteristice ale serviciului public si criterii de identificare    172
4. Principiile activitatii serviciilor publice    172
5. Clasificarea serviciilor publice    174
a. Stabilimentul public    175
b. Stabilimentele de utilitate publica    175
CAPITOLUL VII - Controlul activitatii administratiei    176
Sectiunea 1. Notiunea si scopul controlului    176
Sectiunea 2. Modalitati si forme de control    178
Sectiunea 3. Controlul exercitat de autoritatile administratiei publice    182
1. Controlul administrativ intern    182
2. Controlul administrativ extern    182
3. Controlul administrativ specializat    183
4. Controlul jurisdictional asupra administratiei    184
CAPITOLUL VIII – Contenciosul administrativ roman    185
Sectiunea 1. Recursul administrativ    185
1. Notiune. Delimitare    185
2. Fundamentele recursului administrativ    187
3. Caracteristicile recursurilor administrative    187
4. Recursul administrativ in dreptul comparat    188
5. Categorii de recursuri administrative    190
Sectiunea 3. Conceptul de contencios administrativ si evolutia acestuia in Romania    191
1. Conceptul de contencios administrativ    191
2. Scurt istoric al contenciosului administrativ roman pana in anul 1990    192
3. Categorii de contencios administrativ    194
4. Principiile contenciosului administrativ roman    195
5. Organizarea contenciosului administrativ roman dupa 1990    196
Sectiunea 4. Conditiile de admisibilitate a actiunii directe in contenciosul administrativ    197
Sectiunea 4. Actele administrative exceptate de la controlul de legalitate pe calea contenciosului administrativ    210
Sectiunea 5. Procedura contenciosului administrativ    212
5.1. Competenta instantelor de contencios administrativ    212
5.2. Procedura in fata instantei de contencios-administrativ    213
Sectiunea 6. Executarea hotararilor instantelor de contencios administrativ    217
CAPITOLUL IX - Raspunderea in dreptul administrativ    220
Sectiunea 1. Teoria responsabilitatii    220
1. Aspecte generale    220
Sectiunea 2. Conditiile angajarii raspunderii administratiei    222
Sectiunea 3. Repararea prejudiciului    224
1. Preliminarii    224
2. Modalitatea indemnizatiei.    224
3. Evaluarea prejudiciului.    224
Sectiunea 4. Raspunderea administrativ – contraventionala    224
1. Trasaturile contraventiei    225
2. Subiectele raspunderii contraventionale.    227
CAPITOLUL X - Patrimoniul administratiei    231
Sectiunea 1. Patrimoniul persoanelor juridice politico-teritoriale    231
Sectiunea 2. Notiunile de proprietate publica, domeniu public si domeniu privat    232
1. Particularitatile proprietatii publice.    232
2. Relatia proprietate publica - domeniul public.    233
3. Clasificari ale domeniului public.    234
4. Moduri de dobandire a proprietatii publice    234
5. Trasaturile caracteristice ale domeniului public.    235
6. Utilizari private ale domeniului public.    235
CAPITOLUL XI - Principiile organizarii administratiei    238
Sectiunea 1. Notiuni generale asupra organizarii administratiei publice    238
1. Preliminarii    238
2. Acceptiuni ale notiunii de organizare    239
3. Metodologia cunoasterii administrative    241
4. Organizarea Administratiei Statului    242
Sectiunea 2. Regimuri administrative    242
1. Preliminarii    242
2. Evolutia organizarii administratiei in Romania pana la Constitutia din 1991    243
3. Baza constitutionala a organizarii administratiei si stabilirea regimului administrativ    244
A. Centralizarea    245
B. Deconcentrarea – o centralizare imbunatatita    246
C. Descentralizarea    248
CAPITOLUL XII - Presedintele Romaniei    254
Sectiunea 1. Evolutia institutiei Şefului statului    254
Sectiunea 2. Atributiile Presedintelui Romaniei    256
1. Atributiile Presedintelui in raporturile sale cu Parlamentul    256
2. Atributiile Presedintelui Romaniei in calitate de Şef al Executivului    258
b) ca sef al Executivului. in aceasta calitate Presedintele Romaniei este comandantul fortelor armate si Presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a tarii.    259
3. Atributii ale Presedintelui Romaniei in situatii exceptionale    259
4. Atributiile Presedintelui Romaniei in domeniul politicii externe    260
Sectiunea 3. Actele Presedintelui Romaniei    260
Sectiunea 4. Raspunderea Presedintelui Romaniei    262
1. Raspunderea politica    262
Sectiunea 5. Administratia prezidentiala    266
1. Structura functionala a Administratiei prezidentiale    267
CAPITOLUL XIII – Guvernul si administratia publica centrala    269
Sectiunea 1. Guvernul Romaniei    269
1. Scurt istoric asupra institutiei    269
2. Natura juridica a Guvernului    271
Sectiunea 2. Formarea Guvernului    271
1. Procedura de constituire dupa alegeri    271
2. Componenta Guvernului    272
3. Conditiile legale pentru a fi membru al Guvernului    273
4. Pierderea calitatii de Prim Ministru    275
5. Functiile Guvernului    276
6. Atributiile Guvernului    277
7. Initiativa legislativa – atributie majora a Guvernului    279
Sectiunea 3. Atributiile Primului-ministru    280
Sectiunea 4. Functionarea Guvernului    281
1. Proceduri    281
2. Guvernul in perioada demiterii sau dupa alegeri    282
3. Atributiile Primului-ministru    282
4. Atributiile ministrilor    283
Sectiunea 4. Actele Guvernului    284
Sectiunea 5. Aparatul de lucru al Guvernului    287
Sectiunea 6. Responsabilitatea ministeriala    288
1. Preliminarii.    288
2. Raspunderea ministeriala potrivit actualei Constitutii a Romaniei    290
Sectiunea 7. Administratia ministeriala    292
1. Aspecte generale    293
2. Probleme privind functionarea ministerelor    297
Sectiunea 8. Administratia publica extraministeriala    301
CAPITOLUL XIV - Autoritatile autonome ale administratiei publice centrale de specialitate    305
Sectiunea 1. Consideratii generale    305
Sectiunea 2. Autoritati enumerate in Constitutie    306
1. Curtea Constitutionala    306
2. Consiliul Suprem de Aparare a tarii    309
3. Curtea de Conturi    310
4. Avocatul Poporului    312
5. Consiliul legislativ    319
6. Serviciul Roman de Informatii    320
6. Consiliul National al Audiovizualului    322
7. Consiliul Economic si Social    324
8. Banca Nationala a Romaniei    326
CAPITOLUL XV - Administratia publica locala    328
Sectiunea 1. Conceptul de administratie publica locala si principiile de organizare si functionare    328
1. Conceptul de administratie publica locala    328
2. Principiile administratiei publice locale    329
Sectiunea 2. Administratia publica locala autonoma    333
1. Cadrul legal si modalitatile juridice de realizare a autonomiei locale.    333
2. Categorii de persoane juridice – unitati administrativ-teritoriale – criterii de formare    334
Sectiunea 3. Institutiile electorale pentru constituirea    336
autoritatilor publice locale    336
1. Preliminarii    336
2. Comisiile electorale de circumscriptie electorala    337
3. Birourile electorale ale sectiilor de votare    338
4. Comisia Electorala Centrala    338
5. Candidaturile    339
6. Buletinele de vot.    339
7. Campania electorala    339
8. Desfasurarea alegerilor    340
9. Stabilirea rezultatului alegerilor    340
Sectiunea 4.  Constituirea consiliilor locale    341
Sectiunea 5.  Atributiile si functionarea consiliilor locale    342
1. Atributiile consiliilor locale    342
2. Functionarea consiliilor locale    343
3. Actele consiliului local    345
5. Consilierii – statutul juridic.    347
6. Suspendarea si incetarea mandatului de consilier    348
Sectiunea 6. Primarul si viceprimarul    349
1. Primarul    349
2. Incompatibilitati    350
3. Atributiile primarului.    351
Sectiunea 7. Secretarul localitatii si serviciile functionale ale consiliului    354
1. Secretarul localitatii    354
2. Serviciile publice functionale    355
Sectiunea 8. Administratia publica a municipiului Bucuresti    357
Consiliul judetean    358

 

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Curs Drept administrativ roman". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Alti utilizatori au mai cautat: ADMINISTRATIEANALIZAcurs dreptdrept privat romanpolitica externa
Bustiera pentru fitness Dri-Fit Swoosh Bustiera pentru fitness Dri-Fit Swoosh Caracteristici Tip: bustiera Sustinere: medie Gen: femei Colectie: Spring-Summer - Autumn-Winter...
Pantofi sport tricotati Tanjun Pantofi sport tricotati Tanjun Caracteristici Pentru: fete Culoare: negru Imprimeu: uni Stil: casual Tip talpa: plata - joasa...
Tenisi de piele cu detalii peliculizate Jaysen Tenisi de piele cu detalii peliculizate Jaysen Caracteristici Tip: tenisi Culoare: alb Stil: casual Material: piele intoarsa - piele Varf:...