Cursuri Drept civil

Procedura civila

Normele dreptului procesual civil sunt reguli de conduita, instituite de puterea publica sau  recunoscute de aceasta care reglementeaza activitatea de infaptuire a justitiei in litigiile civile si a  caror respectare este asigurata, la...

Numar pagini: 39  |  Marime fisier: 95 kb

Drept international privat

Relatiile internationale contribuie la realizarea unui climat de intelegere intre persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite tari. Dezvoltarea relatiilor internationale este conditionata de existenta unei reglementari care sa asigure...

Numar pagini: 86  |  Marime fisier: 463 kb

Drept Civil; Drepturile Reale

Codul civil, in art.480 defineste astfel proprietatea: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege". Aceasta definitie a fost...

Numar pagini: 60  |  Marime fisier: 335 kb

Curs Procedura civila

FORMA, MATERIA SI METODA PROCESULUI CIVIL Procesul civil are 3 momente:  debut – presupune sesizarea instantei de judecata;  desfasurare – dezbaterile;  final – hotararea judecatoreasca....

Numar pagini: 0  |  Marime fisier: 360 kb

Drept civil. Partea generala - persoane

CARACTERIZARE GENERALA A DREPTULUI CIVIL ROMAN I: Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiinta juridica • Stiinta ca sistem de cunostinte se constituie in subsisteme de stiinte: stiintele naturii; stiintele...

Numar pagini: 213  |  Marime fisier: 1573475 kb

Codul civil

-    Codul Civil -    Versiune actualizata la data de 01/10/2011 -    TITLUL PRELIMINAR Despre legea civila**) -    CAPITOLUL I Dispozitii generale -    Izvoarele...

Numar pagini: 60  |  Marime fisier: 110184 kb

Drept

1.    Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta? a.    poate fi invocata de oricine are interes b.    este intotdeauna imprescriptibila extinctiv c.   ...

Numar pagini: 21  |  Marime fisier: 44301 kb

Drept civil - Obligatii

Sensurile cuvantului obligatie Termenul de obligatie are mai multe sensuri. Astfel, prin obligatie se intelege raportul juridic civil in temeiul caruia una dintre parti, numit creditor, pretinde celeilalte parti, numita debitor, sa dea, sa...

Numar pagini: 83  |  Marime fisier: 148749 kb

Drept procesual civil partea 1

Sectiunea 1 – Consideratii generale   In afara de intelesurile de ”organizatie judiciara” sau de „functie judiciara” (justitia distributiva), cuvantul justitie exprima o permanenta preocupare despre ceva mai...

Numar pagini: 118  |  Marime fisier: 722520 kb

Drept civil

Termenul de patrimoniu se circumscrie exclusiv sferei drepturilor si obligatiilor patrimoniale. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale unei persoane pot fi abordate in doua moduri. in primul rand, fiecare drept si fiecare obligatie apartinand...

Numar pagini: 102  |  Marime fisier: 615689 kb

Drept civil. Succesiuni

Introducere Prezentul manual de studiu reprezinta o sinteza a continutului disciplinei Dreptul civil. Succesiunile, care este comuna invatamantului la forma de zi si la forma de invatamant la distanta, conform planurilor de invatamant in...

Numar pagini: 78  |  Marime fisier: 192706 kb

Drept civil

Cursul 1 Teoria generala a dreptului comparat - stiinta si metoda de studiu (analiza selectiva); Dimensiunea comparativa a devenit una din caracteristicile majore ale gandirii juridice contemporane1si dupa parerea noastra a devenit chiar...

Numar pagini: 43  |  Marime fisier: 717301 kb

Drept civil - persoana juridica

1. NOTIUNE Definim persoana juridica ca fiind “persoana juridica este subiectul colectiv de drept civil, care are o organizare de sine statatoare, un patrimoniu propriu si un scop determinat, in acord cu interesul obstesc.” 2....

Numar pagini: 18  |  Marime fisier: 35201 kb

Obligatii civile

Teoria generala a obligatiilor este una dintre cele mai vaste materii de drept civil, ideea fundamentala fiind aceea potrivit careia obligatiile, ca si oamenii, se nasc, (pentru a observa acest fapt studiem izvoarele lor), traiesc intr-o dinamica...

Numar pagini: 252  |  Marime fisier: 1245 kb

Teste Drept civil

NOTA: LA ELABORAREA ACESTOR TESTE S-A FOLOSIT CURSUL “INTRODUCERE IN DREPT” , SAVU IULIANA, EDITURA FUNDATIEI “ROMANIA DE MAINE”, BUCURESTI, 2007 1. Ce reprezinta dreptul pozitiv? In acceptiunea de DREPT POZITIV...

Numar pagini: 22  |  Marime fisier: 21 kb

Partile raportului juridic civil

Sunt persoanele fizice respectiv oamenii priviti individual si persoanele juridice respectiv o grupare sau o entitate de persoane care intrunind conditiile stabilite de lege ( organizare de sine statatoare, patrimoniul propriu si un scop sau...

Numar pagini: 3  |  Marime fisier: 7 kb

Curs teoria generala a dreptului - id

Studiul etimologiei termenului drept si sensurile variate in care poate fi inteles si utilizat, atat in limbaj juridic, cat si in limbajul specific altor stiinte: sensul originar si evolutia spe acceptiunea filosofico-juridica. Distinctia dintre...

Numar pagini: 61  |  Marime fisier: 424 kb

Aplicarea legii civile

Actele normative ce constituie izvoare ale dreptului civil actioneaza simultan sub 3 aspecte . Un anumit interval de timp care poarta denumirea de aplicarea legii civile in timp, in al doilea rand pe un anumit teritoriu aplicarea legii civile in...

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 9 kb

Drept civil. Partea generala. Persoanele

Termenul de „proba” sau „dovada” cunoaste mai multe acceptiuni: - procedeul folosit pentru stabilirea existentei unui fapt juridic, a existentei drepturilor subiective si obligatiilor civile -se au in vedere...

Numar pagini: 92  |  Marime fisier: 488 kb

Drept civil - contracte speciale, drept de mostenire

Dupa cum rezulta din insasi definitia contractului, vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ, consensual si translativ de proprietate. Vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin...

Numar pagini: 64  |  Marime fisier: 367 kb

Curs drept civil - sistemul dreptului romanesc

Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul ramurilor de drept care la randul lor sunt alcatuite din institutii juridice. DREPTUL PUBLIC= reglementeaza...

Numar pagini: 23  |  Marime fisier: 29 kb

Delimitarea Dreptului Civil

Pentru corecta incadrare a unu raport juridic ca apartinand unei ramuri de drept se impune delimitarea dreptului civil  de alte ramuri de drept. Din punct de vedere practic este necesar sa se cunoascacalitatea juridica a unui raport si in...

Numar pagini: 4  |  Marime fisier: 17 kb

Despre dreptul civil

Civil, ca simplu cuvant defineste cetatea1 (civitas) care constituia intr-o vreme principalul argument al vietii in comun ce necesita o permanenta concesie din partea membrilor societatii respective in scopul de a mentine raporturi pasnice....

Numar pagini: 21  |  Marime fisier: 20 kb

Curs Drept Civil Roman - Teoria generala a dreptului civil - curs ID

1. Dreptul civil in sistemul dreptului romanesc. Dreptul romanesc, privit ca totalitate a normelor juridice adoptate de stat in scopul reglementarii relatiilor interumane din societate, are drept componente: dreptul international si dreptul...

Numar pagini: 79  |  Marime fisier: 189 kb

drept civil - drepturi reale

1. Notiunea juridica de patrimoniu Denumim patrimoniu totalitatea drepturilor si obligatiilor care au valoare economica, apartinand unei persoane . Din cuprinsul definitiei se pot desprinde urmatoarele idei: - patrimoniul este compus dintr-un...

Numar pagini: 0  |  Marime fisier: 58 kb

Actul administrativ

Actele administrative sunt la fel de variate ca nr si denumireca si sarcinile pe care administratia publicaeste kemata sa le indeplineascaptr organizarea executarii si executarea in concret a legii. Atunci cand legislatia se refera la actele...

Numar pagini: 9  |  Marime fisier: 13 kb

Drept Civil - Obligatii

Obligatia este raportul de drept civil in care o parte, numita creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte parti, numita debitor, sa execute una sau mai multe prestatii ce pot fi de a da, a face sau a nu face, de regula, sub sanctiunea...

Numar pagini: 134  |  Marime fisier: 195 kb

Dreptul de proprietate

Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate pentru ca el ofera titularului sau exercitiul tuturor facultatilor, tuturor prerogativelor pe care legea le cunoaste. ...

Numar pagini: 2  |  Marime fisier: 8 kb

Drept civil: persoanele

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice.Notiune si caractere juridice Potrivit art.5 alin.2 din Decretul nr.31/1954, "Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si obligatii". In literatura de specialitate au fost...

Numar pagini: 45  |  Marime fisier: 63 kb

Legea civila ca izvor de drept

In literatura juridica se considera ca notiunea de izvor al dreptului civil , ca si cea de izvor de drept in general , are doua intelesuri sau sensuri. Intr-un prim sens filosofic, expresa desemneaza conditiile de existenta care genereaza...

Numar pagini: 0  |  Marime fisier: 6 kb

Rezultate 1 - 30 din 183