Curs Gramatica limbii engleze

Incarcat la data: 24 Martie 2010

Autor: CALIVODA ALINA

Pret: 100 credite

Numar pagini: 312

Tip fisier: zip

Marime fisier: 2957 kb

In tratarea problemelor, s-a avut in vedere modul in care acestea sunt prezentate in majoritatea manualelor si gramaticilor de limba engleza din tara noastra. Au fost de asemenea in atentia autorilor progresele inregistrate in analiza fenomenului lingvistic in general, nu numai in Romania, dar si in tarile unde se vorbeste limba engleza, precum si caracteristica limbii engleze contemporane de a aplica regulile flexibil si nuantat, in functie de scopul comunicarii, de interlocutor (limbaj oficial sau familiar) si de aspectul limbii (scris sau oral).

Luand in consideratie toate aceste aspecte, Gramatica limbii engleze pentru uz scolar prezinta fenomenele gramaticale in mod descriptiv. in cadrul partii I, MORFOLOGIA, sunt studiate regulile privitoare la forma cuvintelor. Aceasta prima parte este considerata ca deosebit de importanta pentru cel care studiaza limba engleza, deoarece primul lucru care se invata in gramatica unei limbi straine este cum se formeaza categoriile gramaticale de baza: timpurile verbului, pluralul substantivelor, comparatia adjectivelor etc.

Partea a II-a si partea a III-a, SINTAXA PROPOZItIEI si SINTAXA FRAZEI, cuprind regulile privitoare la imbinarea cuvintelor in propozitii si a propozitiilor in fraze. Aceasta parte este considerata de asemenea importanta, deoarece ea arata celui care studiaza limba engleza cum sa foloseasca formele gramaticale pe care le-a invatat. in descrierea formei cuvintelor (in cadrul morfologiei) si a functionarii lor in comunicare (in cadrul sintaxei), lucrarea reia afirmatiile continute in manualele scolare in vigoare.

Ceea ce aduce in plus Gramatica limbii engleze este o imagine functionala, de ansamblu, asupra fenomenului gramatical contemporan, prin specificarea atat a unor posibile abateri de la reguli, cat si a situatiilor in care se folosesc formele gramaticale: in vorbirea curenta sau in limba scrisa, in stilul oficial sau in literatura, in varianta
britanica sau cea americana a limbii engleze. In elaborarea lucrarii, s-a pornit de la explicatiile gramaticale si compendiile de gramatica cuprinse in manualele de limba engleza actualmente in uz in scolile din tara noastra si de la experienta personala si a altor cadre didactice in predarea limbii engleze.

CUPRINS

CUVaNT iNAINTE
PARTEA I: MORFOLOGIA
I.0 GENERALITatI
I.0.1 Morfologia si sintaxa
I.0.2 Criterii utilizate in definirea partilor de vorbire
I.0.2.1 Criteriul semantic
I.0.2.2 Criteriul morfologic
I.0.2.3 Criteriul sintactic
1 VERBUL
1.1 Definitie
1.2 Clasificare
1.2.1 Structura morfologica
1.2.2 Sensul lexical al verbelor
1.2.3 Functia sintactica a verbelor
1.2.4 Verbe cu sens lexical redus
1.3 Categoriile gramaticale ale verbului
1.4 Timpul
1.5 Timpul prezent simplu
1.5.1 Definitie
1.5.2 Forma
1.5.3 Pronuntare si ortografie
1.5.4 intrebuintare
1.6 Timpul trecut simplu
1.6.1 Definitie
1.6.2 Forma
1.6.3 Pronuntare si ortografie
1.6.4 Verbe neregulate
1.6.5 intrebuintare
1.6.6 Traducerea lui Past Tense
1.7 Perfectul prezent
1.7.1 Definitie
1.7.2 Forma
1.7.3 intrebuintare
1.8 Mai mult ca perfectul
1.8.1 Definitie
1.8.2 Forma
1.8.3 intrebuintare
1.9 Mijloace de exprimare a viitorului
1.9.1 Definitie
1.9.2 Forma
1.9.3 intrebuintare
1.9.4 Be about to
1.9.5 Be to
1.9.6 Viitorul cu going to
1.9.7 intrebuintare
1.9.8 Prezentul continuu
1.9.9 Prezentul continuu + adeverbele de timp
1.9.10 Prezentul simplu
1.9.11 Prezentul simplu + continuu + verbe de miscare
1.9.12 Definitie
1.9.13 Forma
1.9.14 intrebuintare
1.9.15 Actiuni viitoare dintr-o perspectiva trecuta
1.10 Apectul
1.10.1 Definitie
1.10.2 Opozitia durativ - non durativ
1.10.3 Verbe de activitate
1.10.4 Aspectul continuu - Forma
1.10.5 Ortografie
1.10.6 intrebuintarea aspectului continuu
1.10.7 Prezentul continuu
1.10.8 Past Tense Continuu
1.10.9 Viitorul Continuu
1.10.10 Traducerea formelor la aspectul continuu
1.10.11 Verbe care nu pot fi folosite la aspectul continuu
1.10.12 Aspectul perfectiv - definitie
1.10.13 intrebuintarea
1.10.14 Aspectul perfectiv - aspectul continuu
1.10.15 Mai mult ca perfectul continuu
1.10.16 Viitorul perfect continuu
1.11 Diateza
1.11.1 Definitie
1.11.2 Diateza activa
1.11.3 Diateza pasiva
1.11.4 Be + participiul trecut
1.11.5 Conjugarea unui verb la diateza pasiva
1.11.6 Get/Become + participiul trecut
1.11.7 Complementul de agent
1.11.8 intrebuintarea diatezei pasive
1.11.9 Traducerea constructiilor pasive
1.12 Persoana si Numarul
1.13 Modul
1.13.1 Definitie
1.13.2 Modul indicativ
1.13.3 Modul subjonctiv
1.13.4 Subjonctivul sintetic
1.13.5 Subjonctivul prezent
1.13.6 Subjonctivul trecut
1.13.7 Subjonctivul II trecut
1.13.8 Subjonctivul analitic
1.13.9 intrebuintarea subjonctivului analitic
1.13.10 Should + infinitiv
1.13.11 May/Might + infinitiv
1.13.12 Would + infinitiv
1.13.13 Could + infinitiv
1.13.14 Subjonctiv sau indicativ
1.14 Formele nepersonale ale verbului
1.14.1 Formele nepersonale
1.14.2 Caracteristici verbale
1.14.3 Caracteristici substantivale
1.15 Infinitivul
1.15.1 Formele infinitivul
1.15.2 Caracteristici verbale
1.15.3 Caracteristici substantivale
1.15.4 Traducere
1.16 Forma in -ing
1.16.1 Definitie
1.16.2 Participiul in -ing
1.16.3 Caracteristici verbale
1.16.4 Caracteristici adjectivale
1.16.5 Functii sintactice
1.16.6 Traducere
1.17 Gerund
1.17.1 Caracteristici verbale
1.17.2 Caracteristici substantivale
1.17.3 intrebuintare
1.17.4 Traducere
1.17.5 Infinitivul cu to si Gerund
1.17.6 Folosirea infinitivului cu to
1.17.7 Folosirea formei Gerund
1.17.8 Gerund sau infinitiv
1.17.9 Asemanari de sens
1.18 Participiul Trecut
1.18.1 Definitie
1.18.2 Caracteristici verbale
1.18.3 Caracteristici adjectivale
1.18.4 Forme participiale folosite adjectival
1.18.5 Functii sintactice
1.18.6 Traducere
1.18.7 Conjugarea verbului Call
1.19 Verbele auxiliare
1.19.1 Caracteristici
1.19.2 Forme contrase
1.19.3 Be
1.19.4 Have
1.19.5 Shall/Should
1.19.6 Will/Would
1.19.7 May/Might
1.19.8 Let
1.19.9 Do
1.20 Verbele modale
1.20.1 Definitie
1.20.2 Caracteristicile verbelor modale
1.20.3 Can, could
1.20.4 May, might
1.20.5 Must, have to, need
1.20.6 Shall, should
1.20.7 Ought to
1.20.8 Will, would
1.20.9 Udes to
1.20.10 Be to
1.20.11 Dare
Exercitii
2 SUBSTANTIVUL
2.1 Definitie
2.2 Clasificare
2.2.1 Formarea substantivelor
2.2.2 Grad de individualizare
2.3 Numarul substantivelor
2.3.1 Substantive numarabile
2.3.2 Clasificarea substantivelor numarabile
2.3.3 Formarea pluralului substantivelor numarabile
2.3.4 Pluralul regulat al substantivelor
2.3.5 Ortografia pluralului regulat
2.3.6 Pluralul neregulat al substantivelor
2.3.7 Substantive nenumarabile
2.3.8 Numarul substantivelor invariabile
2.4 Genul substantivelor
2.4.1 Definitie
2.4.2 Clasificarea substantivelor dupa ideea de gen
2.4.3 Genul substantivelor nume de persoane
2.4.4 Genul substantivelor nume de animale
2.4.5 Genul substantivelor nume de obiecte
2.4.6 Folosirea stilistica a categoriei gramaticale a genului
2.5 Cazul substantivelor
2.5.1 Definitie
2.5.2 Cazul nominativ
2.5.3 Cazul acuzativ
2.5.4 Cazul dativ
2.5.5 Cazul genitiv
2.5.6 Cazul vocativ
Exercitii
3 ARTICOLUL ŞI ALtI DETERMINANtI
3.1 Categoria determinarii
3.1.1 Definitie
3.1.2 Determinantii propriu-zisi
3.1.3 Predeterminantii
3.1.4 Postdeterminantii
3.2 Articolul
3.2.1 Definitie
3.2.2 Referinta unica
3.2.3 Referinta individuala
3.2.4 Numele proprii si referinta unica
3.3 Articolul hotarat
3.3.1 Forma articolului hotarat
3.3.2 Functiile articolului hotarat
3.4 Articolul nehotarat
3.4.1 Forma articolului nerotarat
3.4.2 Functiile articolului nehotarat
3.5 Articolul zero
3.5.1 Definitie
3.5.2 Functiile articolului zero
3.6 Omisiunea articolului
Alti determinanti
3.7 Adjectivul demonstrativ
3.7.1 Definitie
3.7.2 Forma
3.7.3 intrebuintare
3.8 Adjectivul posesiv
3.8.1 Definitie
3.8.2 Forma
3.8.3 intrebuintare
3.9 Adjectivul interogativ
3.9.1 Definitie
3.9.2 Forma
3.9.3 intrebuintare
3.10 Adjectivul nehotarat
3.10.1 Definitie
3.10.2 Forma
3.10.3 intrebuintare
3.10.4 Adjectivul negativ
Exercitii
4 NUMERALUL
4.1 Definitie
4.2 Clasificare
4.2.1 Numeralul ca determinant, in gramatica structuralista
4.2.2 Categoria numeralului in gramatica traditionala
4.3 Numeralul cardinal
4.3.1 Forma
4.3.2 intrebuintare
4.4 Numeralul ordinal
4.4.1 Forma
4.4.2 intrebuintare
4.5 Numeralul fractionar
4.5.1 Forma
4.6 Numeralul colectiv
4.6.1 Forma
4.6.2 intrebuintare
4.7 Numeralul multiplicativ
4.7.1 Forma
4.7.2 intrebuintare
4.8 Numeralul distributiv
4.9 Numeralul adverbial
Exercitii
5 PRONUMELE
5.1 Definitie
5.2 Rolul de substitut al pronumelui
5.3 Categoriile gramaticale ale pronumelui
5.4 Clasificarea pronumelui
5.5 Functiile sintactice ale pronumelui
5.6 Pronumele personal
5.6.1 Categoria persoanei la pronumele personal
5.6.2 Categoria genului la pronumele personal
5.6.3 Categoria numarului la pronumele personal
5.6.4 Categoria cazului la pronumele personal
5.6.5 Functiile sintactice ale pronumelui personal
5.7 Pronumele reflexiv
5.7.1 Categoriile gramaticale ale pronumelui reflexiv
5.7.2 intrebuintarea pronumelui reflexiv
5.7.3 Pronumele de intarire
5.8 Pronumele posesiv
5.9 Pronumele interogativ
5.10 Pronumele relativ
5.10.1 Definitie
5.10.2 intrebuintarea pronumelui relativ
5.10.3 Locul pronumelui relativ
5.11 Pronumele nehotarat
5.11.1 Definitie
5.11.2 intrebuintare
5.12 Pronumele negativ
Exercitii
6 ADJECTIVUL
6.1 Definitie
6.2 Comparatia adjectivelor
6.3 Formarea comparativului si superlativului
6.3.1 Comparatia sintetica
6.3.2 Comparatia analitica
6.3.3 Formarea comparativului de egalitate si inferioritate
6.3.4 Formarea superlativului absolut
6.4 Comparatia neregulata a adjectivului
6.5 intarirea comparativului adjectivului
6.6 Functiile sintactice ale adjectivului
6.7 Locul adjectivului in propozitie
Exercitii
7 ADVERBUL
7.1 Definitie
7.2 Locutiuni si contructii adverbiale
7.2.1 Locutiuni adverbiale
7.2.2 Constructii adverbiale
7.3 Forma adverbului
7.4 Modificari de ortografie
7.5 Clasificarea adverbului
7.5.1 Adverbe de mod
7.5.2 Adverbe de loc
7.5.3 Adverbe de timp
7.6 Comparatia adverbului
7.6.1 Gradul comparativ
7.6.2 Gradul superlativ
7.6.3 Comparatia neregulata
7.7 Adverbe speciale
Exercitii
8 PREPOZItIA
8.1 Definitie
8.2 Caracteristici ale prepozitiilor
8.2.1 Prepozitii cu acuzativ
8.2.2 Prepozitii urmate de substantive cu articol
8.2.3 Prepozitii urmate de substantive nearticulate
8.2.4 Verbe precedate de prepozitii
8.2.5 Cuvinte cu prepozitii obligatorii
8.3 Locul prepozitiilor
8.4 Relatii exprimate de prepozitii
8.5 Paralelisme intre prepozitia in limba romana si in limba engleza
8.6 Diferente intre prepozitia in limba romana si in limba engleza
8.7 Particole adverbiale
8.7.1 intrebuintarea particolelor adverbiale
8.7.2 Locul particolelor adverbiale in propozitie
Exercitii
9 CONJUNCtIA
9.1 Definitie
9.2 Conjunctiile coordonatoare
9.2.1 Clasificare
9.2.2 intrebuintare
9.2.3 Pozitie
9.3 Conjunctiile subordonatoare
9.3.1 Clasificare
9.3.2 intrebuintare
9.3.3 Pozitie
Exercitii
10 INTERJECtIA
10.1 Definitie
10.2 Clasificare
10.3 intrebuintare
Exercitii
PARTEA II: SINTAXA PROPOZItIEI
II.0 GENERALITatI
II.0.1 Definitie
II.0.2 Clasificare
II.0.3 Timpuri de propozitii
II.0.4 Subtipuri de propozitii
II.0.5 Partile de propozitie
11 SUBIECTUL
11.1 Definitie
11.2 Exprimarea subiectului
11.3 Situatii speciale
11.3.1 Subiectul generic
11.3.2 Subiectul impersonal
11.3.3 Subiectul introductiv
11.4 Locul subiectului in propozitie
12 PREDICATUL
12.1 Definitie
12.2 Clasificare
12.2.1 Predicatul verbal
12.2.2 Predicatul nominal
12.3 Locul predicatului in propozitie
13 ACORDUL SUBIECTULUI CU PREDICATUL
13.1 Acordul in persoana
13.2 Acordul in numar
13.2.1 Acordul gramatical
13.2.2 Acordul dupa inteles
13.2.3 Acordul prin atractie
Exercitii
14 COMPLEMENTUL DIRECT
14.1 Definitie
14.2 Indicii formali ai complementului direct
14.3 Exprimarea complementului direct
14.3.1 Complementul direct exprimat prin pronume personal
14.3.2 Complementul direct exprimat prin pronume reflexiv
14.3.3 Complementul direct exprimat prin pronume reciproc
14.4 intrebuintare
14.5 Verbe tranzitive cu un complement direct
14.6 Verbe tranzitive cu doua complemente directe
14.7 Verbe tranzitive urmate de un complement direct si
un complement indirect
14.8 Verbe tranzitive urmat de un complement direct si
un complement prepozitional
15 COMPLEMENTUL INDIRECT
15.1 Definitie
15.2 Indicii formali ai complementului indirect
15.3 Exprimarea complementului indirect
15.4 intrebuintare
15.5 Locul complementului indirect
15.6 Transformarea pasiva
16 COMPLEMENTUL PREPOZItIONAL
16.1 Definitie
16.2 Indicii formali ai complementului prepozitional
16.3 Exprimarea complementului prepozitional
16.4 intrebuintare
16.5 Locul complementului prepozitional
16.6 Transformarea pasiva
17 ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR
17.1 Definitie
17.2 Exprimarea elementului predicativ suplimentar
17.3 Locul elementului predicativ suplimentar
18 CONSTRUCtII COMPLEXE
18.1 Definitie
18.2 Caracteristicile contructiilor complexe
18.2.1 Caracteristici predicative
18.2.2 Asemanari intre constructiile complexe
18.2.3 Deosebiri intre constructiile complexe
18.2.4 Functiile sintactice
18.3 Constructiile cu acuzativul
18.3.1 Acuzativul cu infinitiv
18.3.2 For + infinitivul
18.3.3 Acuzativul cu participiul prezent
18.3.4 Acuzativul cu participiul trecut
18.4 Constructiile cu nominativul
18.4.1 Nominativ cu infinitiv
18.4.2 Nominativul cu participiul prezent
18.5 Nominativul absolut
18.6 Alte constructii complexe
19 COMPLEMENTE CIRCUMSTANtIALE
19.1 Definitie
19.2 Clasificare
19.3 Complementul circumstantial de loc
19.3.1 Definitie
19.3.2 Exprimarea complementului circumstantial de loc
19.3.3 Locul complementului circumstantial de loc
19.4 Complementul circumstantial de timp
19.4.1 Definitie
19.4.2 Exprimarea complementului circumstantial de timp
19.4.3 Locul complementului circumstantial de timp
19.5 Complementul circumstantial de mod
19.5.1 Definitie
19.5.2 Clasificare
19.5.3 Complementul circumstantial de mod propriu-zis
19.5.4 Exprimarea complementului circumstantial de mod
19.5.5 Locul complementului circumstantial de mod propriu-zis
19.5.6 Complementul circumstantial de mod comparativ
19.5.7 Locul complementului de mod comparativ
19.6 Alte complemente circumstantiale
20 ATRIBUTUL
20.1 Definitie
20.2 Exprimarea atributului
20.3 Locul atributului
20.3.1 Atributul prepus
20.3.2 Atributul postpus
20.3.3 Atribute ce pot avea ambele pozitii
20.4 Apozitia
20.4.1 Definitie
20.4.2 Apozitia simpla
20.4.3 Locul apozitiei simple
20.4.4 Apozitia dezvoltata
20.4.5 Locul apozitiei dezvoltate
21 ELEMENTE INDEPENDENTE
21.1 Definitie
21.2 Clasificare
21.3 Interjectiile
21.4 Adresarea directa
21.5 Cuvintele si locutiunile parentetice
21.6 Locul elementelor independente
22 ORDINEA CUVINTELOR iN PROPOZItIE
22.0 Generalitati
22.0.1 Importanta studierii ordinii cuvintelor
22.0.2 Comparatia cu limba romana
22.0.3 Caracteristici generale ale ordinii cuvintelor in limba engleza
22.0.4 Pozitia partilor de propozitie
22.1 Reguli privitoare la ordinea cuvintelor in propozitie
Exercitii
23 FELURILE PROPOZItIILOR
23.0 Clasificare
23.1 Propozitia enuntiativa
23.2 Propozitia negativa
23.2.1 Exprimarea negatiei
23.2.2 Doua negatii intr-o propozitie
23.2.3 Exprimarea sensului negativ
23.2.4 Sublinierea caracterului negativ
23.2.5 Negarea unei propozitii intregi
23.3 Propozitia interogativa
23.3.1 Interogativul verbelor
23.3.2 Propozitii interogativ - negative
23.3.3 Folosirea pronumelor si adjectivelor in propozitii interogative
23.3.4 intrebari generale
23.3.5 intrebari speciale
23.3.6 intrebari alternative
23.3.7 intrebari disjunctive
23.4 Propozitia imperativa
23.4.1 Forma verbala
23.4.2 Intonatia propozitiei imperative
23.4.3 Structura propozitiei imperative
23.4.4 Mijloace de intarire sau de formulare politicoasa
23.5 Propozitia exclamativa
23.5.1 Intonatia
23.5.2 Propozitiile exclamative propriu-zise
23.5.3 Propozitiile exclamative cu forma nespecifica
Exercitii
PARTEA III: SINTAXA FRAZEI
III.0 GENERALITatI
III.0.1 Propozitia – fraza
III.0.2 Definitie
III.0.3 Raporturile sintactice
III.0.4 Legarea propozitiilor
24 FRAZA PRIN COORDONARE
24.1 Coordonare-Definitie
24.2 Felul coordonarii
24.3 Coordonarea copulativa
24.4 Coordonarea disjunctiva
24.5 Coordonarea adversativa
24.6 Folosirea timpurilor in frazele prin coordonare
25 FRAZA PRIN SUBORDONARE
25.1 Legarea propozitiilor subordonate
25.2 Clasificarea propozitiilor subordonate
25.3 Reducerea propozitiilor subordonate
25.4 Propozitia completivo-directa
25.4.1 Rolul completivei directe
25.4.2 Propozitia interogativa in vorbirea indirecta este completiva directa
25.4.3 Omiterea conjunctiei „that”
25.4.4 Corespondenta timpurilor
25.4.5 Reducerea propozitiei completive directe
25.5 Propozitia completiva prepozitionala
25.5.1 Prin ce se introduce
25.5.2 Omiterea propozitiei
25.5.3 Anticiparea completivei prepozitionale prin „it”
25.5.4 Corespondenta timpurilor in completiva prepozitionala
25.6 Propozitia subiectiva
25.6.1 Prin ce se introduce
25.6.2 Locul propozitiei subiective in fraza
25.6.3 Folosirea timpurilor in Propozitia subiectiva
25.6.4 Reducerea propozitiei subiective
25.7 Propozitia predicativa
25.7.1 Prin ce se introduce
25.7.2 Folosirea timpurilor
25.7.3 Reducerea propozitei predicative
25.8 Propozitiile relative
25.8.1 Felurile propozitiilor relative
25.8.2 Prin ce se introduce propozitia relativa
25.8.3 Propozitia relativa restrictiva
25.8.4 Propozitia relativa descriptiva
25.8.5 Folosirea timpurilor in propozitia relativa
25.8.6 Reducerea propozitiei relative
25.8.7 Propozitia apozitionala
25.8.8 Folosirea timpurilor in propozitia apozitionala
25.8.9 Reducerea propozitei apozitionale
25.9 Propozitia circumstantiala de timp
25.9.1 Prin ce se introduce
25.9.2 Folosirea timpurilor
25.9.3 Reducerea propozitiei circumstantiale de timp
25.10 Propozitia circumstantiala de loc
25.10.1 Prin ce se introduce
25.10.2 Reducerea propozitiei circumstantiale de loc
25.11 Propozitia circumstantiala de mod propriu-zisa
25.12 Propozitia circumstantiala de mod comparativa
25.12.1 Prin ce se introduce
25.12.2 Folosirea timpurilor
25.12.3 Traducerea propozitiei circumstantiale de mod comparativa
25.13 Propozitia circumstantiala cauzala
25.13.1 Prin ce se introduce
25.13.2 Reducerea propozitiei circumstantiale cauzale
25.14 Propozitia circumstantiala conditionala
25.14.1 Tipuri de conditii
25.14.2 Prin ce se introduce propozitia circumstantiala conditionala
25.14.3 Locul propozitiilor circumstantiale conditionale
25.14.4 Folosirea timpurilor
25.14.5 Traducerea propozitiilor conditionale
25.14.6 Alte timpuri folosite in propozitiile conditionale
25.14.7 Folosirea timpurilor in conditionala dupa viitorul – in – trecut
25.14.8 Combinatii intre cele trei tipuri de propozitii circumstantiale conditionale
25.14.9 Should + infinitiv
25.14.10 Will in propozitii circumstantiale conditionale
25.14.11 Could/Might + infinitiv
25.14.12 Reducerea propozitiei circumstantiale conditionale
25.15 Propozitia circumstantiala de scop
25.15.1 Prin ce se introduce
25.15.2 Folosirea timpurilor
25.15.3 Reducerea propozitiei circumstantiale de scop
25.16 Propozitia circumstantiala consecutiva
25.16.1 Prin ce se introduce
25.16.2 Folosirea timpurilor
25.16.3 Reducerea propozitiei circumstantiale consecutive
25.17 Propozitia circumstantiala concesiva
25.17.1 Prin ce se introduce
25.17.2 Reducerea propozitiilor circumstantiale concesive
25.17.3 Folosirea timpurilor
Exercitii
26 VORBIREA DIRECTa ŞI INDIRECTa
26.1 Vorbirea directa
26.1.1 Definitie
26.1.2 Locul si functia sintactica a enuntului in vorbirea directa
26.1.3 Folosirea timpurilor
26.2 Vorbirea indirecta
26.3 Transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta
26.3.1 Pronumele personal, reflexiv si posesiv
26.3.2 Pronumele/adjectivul demonstrativ
26.3.3 Adverbele de timp
26.3.4 Predicatul la un timp prezent
26.3.5 Predicatul la un timp trecut
26.3.6 Predicatul la prezentul simplu
26.3.7 Predicatul - actiune viitoare
26.3.8 Predicatul - Past simple
26.3.9 Predicatul - Past Tense Continuous
26.3.10 Predicatul - Verbe modale
26.3.11 Frazele conditionale
26.3.12 Propozitii enuntiative
26.3.13 Propozitii interogative
26.3.14 Propozitii exclamative
26.3.15 Propozitii imperative
26.4 Vorbirea indirecta libera

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Curs Gramatica limbii engleze". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Alti utilizatori au mai cautat: CURSGRAMATICAlimba englezacurs completmorfologia
Jeans Tanner Army Jeans Tanner Army pantaloni cu model army metalic - se incheie in fata cu nasturi metalici - materialul este...
Rochie Aglaya Neagra Rochie Aglaya Neagra rochie midi eleganta de culoarea neagra - are un slit scurt la spate si se incheie cu un fermoar...