Curs Managementul proiectului

Incarcat la data: 04 Martie 2010

Autor: Enache Ionela-Alexandra

Pret: 100 credite

Numar pagini: 240

Tip fisier: zip

Marime fisier: 387 kb

Proiectele fac parte din viata noastra inca din cele mai vechi timpuri: Noe a construit arca, Apolodor din Damasc a construit podul peste Dunare, Leonardo da Vinci a pictat Mona Lisa, Gustave Eiffel a costruit Turnul Eiffel, Henri Coanda a construit primul avion cu reactie sau pur si simplu fiecare dintre noi am organizat o petrecere sau am redactat un raport cu privire la o perioada de activitate, toate acestea sunt proiecte. Se cunoaste faptul ca alte multe proiecte similare au fost finalizate cu succes chiar daca adesea timpul si bugetul programat pentru realizarea proiectului au fost depasite.


Pe buna dreptate se poate pune intrebarea de ce se bucura astazi managementul  proiectelor de un atat de mare interes? Un posibil raspuns ar fi ca pe de o parte s-a schimbat audienta iar pe de alta parte miza este foarte mare. Literatura de specialitate evoca primul proiect care a folosit tehnici de gestiunea proiectului, dezvoltarea submarinului Polaris in anii ‘50 in SUA, si aminteste ca a fost din punct de vedere tehnic si administrativ un cosmar. Specialistii au fost chemati sa planifice si sa urmareasca nenumarate studii, lucrari si activitati de productie consumandu-se munti de hartie pentru a documenta aceasta munca complicata. Oamenii credeau ca managementul proiectelor este o disciplina de inalta tehnologie caracterizata prin grafice si tabele confuze iar realizare sa a durat extraordinar de mult fiind piatra de incercare a celor mai buni specialisti.


Cu certitudine inca este necesara imbunatatirea structurarii problemelor tehnice complexe ridicate de diverse proiecte. Aceast lucru este necesar celor care vor sa-si faca o cariera din aceasta meserie, pentru a intelege cum se planifica si cum se conduc proiectele, mai ales ca in ultimii ani, proiectele sunt tot mai prezente in viata noastra. Tot mai multe organizatii isi indeplinesc sarcinile prin realizarea de proiecte de toate tipurile si marimile.


CUPRINS


INTRODUCERE    9PARTEA I. DEFINItI PROIECTUL SI DEZVOLTAtI PLANUL DE REALIZARE    12CAPITOLUL 1. CE ESTE MANAGEMENTUL PROIECTULUI ?    


13


    1.1 CE ESTE UN PROIECT?    14


        1.1.1 Sa definim proiectele    14


        1.1.2 Definirea managementului proiectelor    16


        1.1.3 Detaliile sau dificultatea sarcinilor    17


    1.2 VIAtA SI TIMPUL PROIECTULUI    18


        1.2.1 Faza de concepere: Plecand de la rezultate    18


        1.2.2 Faza de planificare sau definire - Stabilirea planului    20


        1.2.3 Faza de organizare (start sau debut) - Fiti pregatiti !    21


        1.2.4 Faza de realizare - La treaba!    22


        1.2.5 Faza de finalizare sau incheiere - Gata!    22


        1.2.6 Anticiparea celor mai comune greseli    23


        1.2.7 Ciclul de viata al proiectului      24


    1.3 DETECTAREA TIMPURIE A POTENtIALELOR CAPCANE    24


    1.4 SPIRITUL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR    26


        1.4.1 Rolul managerului de proiect.    26


        1.4.2 Primii pasi    27


        1.4.3 Prevenirea potentialelor scuze    28


        1.4.4 Eliminarea falselor asteptari    28


        1.4.5 Avantajle managementului proiectului    28CAPITOLUL 2 Sa DEFINIM REZULTATELE PROIECTULUI    


30


    2.1 DEFINIREA PROIECTULUI CU PLANUL DE REALIZARE    31


    2.2 SCHEMA PROIECTULUI    32


        2.2.1 De ce se realizeaza acest proiect?    33


        2.2.2 Definiti unde incepe si unde se termina proiectul    39


        2.2.3 Definirea abordarii activitatilor in cadrul proiectului    40


        2.2.4 Ce se va realiza?    42


    2.3 DEFINIREA LIMITELOR    45


        2.3.1 Identificarea restrictiilor     45


        2.3.2 Determinarea nevoilor                                                                            47


    2.4 INCERTITUDINILE iN PLANIFICARE    47


    2.5 iNTOCMIREA PLANULUI DE REALIZARE    48CAPITOLUL 3 CE SE REALIZEAZa iN CADRUL PROIECTULUI    


50


    3.1 DIVIZIUNE SI DETALIERE    51


        3.1.1 Ganditi la detalii    51


        3.1.2 Ganditi ierarhic    52


        3.1.3 Situatii speciale    57


    3. 2 CREAREA SI PREZENTAREA SDA    59


        3.2.1 Tipuri de abordari pentru a detalia o activitate.    59


        3.2.2 Identificarea intrarilor in SDA    60


        3.2.3 Dezvoltarea SDA    60


        3.2.4 Prezentarea SDA in diferite forme    61


        3.2.5 Cateva sfaturi si sugestii    63


        3.2.6 Folosirea sabloanelor     63


    3.3 IDENTIFICAtI RISCURILE DETALIIND  ACTIVITatILE      65


    3.4 NEVOILE DE DETALIERE A PROIECTULUI    65


    3.5 MAI MULTE CaI SPRE ACELASI FINAL    66CAPITOLUL 4 STABILIREA TERMENELOR    


69


    4.1 ANALIZAREA TERMENELOR POSIBILE    70


        4.1.1 Desenarea diagramelor retea    70


        4.1.2 Forme de diagrama retea    71


        4.1.3 Analiza diagramei retea     74


        4.1.4 Corelatii intre activitati in diagrama retea    80


        4.1.5 Analiza unui exemplu simplu folosind diagrama retea    82


    4.2 DESFaSURaTORUL PROIECTULUI    86


        4.2.1 Realizarea desfasuratorului initial    87


        4.2.2 Evitarea capcanei “mersul inapoi” in desfasurator    87


        4.2.3 incadrarea in restrictiile de timp    88


        4.2.4 Reducerea timpului necesar     88


    4.3 ESTIMAREA DURATEI ACTIVITatILOR    94


        4.3.1 Descrierea activitatilor    94


        4.3.2 Considerarea caracteristicilor resurselor    95


        4.3.3 Utilizarea surselor suplimentare de informare    95


        4.3.4 Ameliorarea estimarilor privind durata    96


    4.4 PREZENTAREA DESFaSURaTORULUI    96CAPITOLUL 5 ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE    


100


    5.1 DE CINE, CaT SI CaND ESTE NEVOIE    101


        5.1.1 Descrierea deprinderilor si cunostintelor persoanelor    101


        5.1.2  Estimarea angajamentelor necesare    104


        5.1.3  Manevrarea angajamentelor multiplele    113


    5.2 PLANIFICAREA CELORLALTE RESURSE    118


    5.3 EVALUAREA COSTURILOR      119


        5.3.1 Diferite tipuri de costuri ale proiectelor     120


        5.3.2 Dezvoltarea propriului proiect de buget    121PARTEA A II - a  ORGANIZAREA ECHIPEI PROIECTULUI    


127CAPITOLUL 6  CINE SI CUM iN MANAGEMENTUL  PROIEC-TULUI    128


    6.1 DEFINIREA MEDIULUI ORGANIZAtIONAL    129


        6.1.1 Structura centralizata    129


        6.1.2 Structura functionala    131


        6.1.3 Structura matriciala    132


    6.2 PERSOANELE CHEIE iN MEDIUL MATRICIAL    134


        6.2.1 Managerul proiectului     135


        6.2.2 Membrii echipei     136


        6.2.3 Managerul functional    136


        6.2.4 Managerul superior    136


    6.3 SUCCESUL iN MEDIUL MATRICIAL    137CAPITOLUL 7 ATRAGEREA PERSOANELOR POTRIVITE     


140


    7.1 iNtELEGEtI AUDIENtA PROIECTULUI    141


        7.1.1 Folositi clasele pentru a realiza lista audientei    141


        7.1.2 Utilitatea listei audientei                            145


        7.1.3 Dezvoltarea listei sablon a audientei    146


    7.2 IDENTIFICAREA ORDONATORILOR, SUPORTERILOR SI OBSERVATORILOR iN LISTA AUDIENtEI    


148


        7.2.1 Decideti cand ii implicati.    149


        7.2.2 Metode pentru a mentine audienta implicata    152


    7.3 AUTORITATE SI RESPONSABILITATE    153CAPITOLUL 8 DEFINIREA ROLURILOR SI RESPONSABILITa-tILOR MEMBRILOR ECHIPEI    156


    8.1 CONCEPTE CHEIE    157


    8.2 REPARTIZAREA SARCINILOR PROIECTULUI    158


        8.2.1 Ce putem si ce nu putem delega    158


        8.2.2 Delegati autoritatea cu incredere    160


        8.2.3 Repartizarea responsabilitatilor    161


        8.2.4 Supravegheati oamenii cand nu va raporteaza.    162


    8.3 PREZENTAREA RESPONSABILITatILOR    165


    8.4 EXCESUL DE MANAGEMENT    168


        8.4.1 Identificati cauzele care duc la excesul de management    168


        8.4.2 Castigati increderea micromanagerilor    169


        8.4.3 Lucrul cu micromanagerul    169CAPITOLUL 9 MONITORIZAREA PROGRESELOR SI MENtI-NEREA CONTROLULUI    171


    9.1 MONITORIZAREA PROIECTULUI      172


    9.2 PREVENIREA DEPaSIRII BUGETULUI DE CHELTUIELI    174


    9.3 STABILItI SISTEME INFORMAtIONALE PENTRU  MANAGE-MENTUL PROIECTULUI    


175


        9.3.1 Monitorizarea schemei de realizare    176


        9.3.2 Monitorizarea volumului de munca            181


        9.3.3 Monitorizarea cheltuielilor    184


    9.4 PUNEtI TOTUL iMPREUNa    188


        9.4.1 Posibile cauze de intarziere si variatie    190


        9.4.2 Identificarea actiunilor colective posibile     190


    9.5 MANAGEMENTUL SCHIMBaRILOR    191


    CAPITOLUL 10 REZOLVAREA RISCURILOR SI INCERTITU-DINILOR    
195


    10.1 RISCURI SI MANAGEMENTUL RISCURILOR    196


    10.2 IDENTIFICAREA RISCURILOR    197


        10.2.1 Recunoasterea factorilor de risc    197


        10.2.2 Identificarea factorilor de risc    198


    10.3 CONSECINtELE  RISCURILOR    200


        10.3.1 Calculul probabilitatii interventiei unui risc    200


        10.3.2 Evaluarea amplitudinii consecintelor    202


    10.4 CONTROLUL RISCURILOR    203


        10.4.1 Alegerea riscurilor pe care doriti sa le controlati    203


        10.4.2 Dezvoltarea unei strategii de control al riscurilor    204


        10.4.3 Comunicarea cu privire la riscuri    204


    10.5 PLANUL DE CONTROL AL RISCURILOR    205CAPITOLUL 11 MANAGEMENTUL PROIECTELOR PE SCURT    


208


    11.1 iNTREBaRI PENTRU FAZA DE PLANIFICARE    209


    11.2 CaI DE A COORDONA SI CONTROLA PERSONALUL    211


    11.3 PASI PENTRU A (RE)ADUCE PROIECTUL PE DRUMUL SaU    213


    11.4 CUM Sa DEVENIM UN MAI BUN MANAGER DE PROIECT    216CAPITOLUL 12 ALEGEREA PROIECTELOR DE INVESTItII    


219


    12.1. NATURA SI TIPOLOGIA INVESTItIILOR    220


        12.1.1. Acceptiunea contabila si financiara    220


        12.1.2. Integrarea notiunii de risc        220


        12.1.3. Tipologia investitiilor    220


    12.2. ALEGEREA INVESTItIILOR iN UNIVERS SIGUR (CERT)    221


        12.2.1. Caracteristicile unui proiect de investitii    211


        12.2.2. Considerarea parametrului "timp"    223


        12.2.3. Criteriile de alegere a investitiilor    225


    12.3. COMPARAREA PROIECTELOR CU DURATa DE VIAta DIFERITa    


230


    12.4. ALEGEREA INVESTItIILOR iN UNIVERS NESIGUR    230


        12.4.1. Adoptarea deciziilor in univers nesigur    231


        12.4.2. Principiile evaluarii financiare in viitor nedeterminat    231


        12.4.3. Exemplu de analiza a sensibilitatii: calculul pretului de echilibru    


232


        12.4.4. Principiile evaluarii financiare in viitor probabilistic    233


        12.4.5. Minimizarea riscului maxim (MINIMAX)    236


    12.5. EVALUAREA FINANCIARa iN FAtA DORINtELOR ANTA-GONISTE    


237Textul de mai sus reprezinta un extras din "Curs Managementul proiectului". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Alti utilizatori au mai cautat: CURSforme de organizaremanagementul proiectului
Bustiera pentru fitness Dri-Fit Swoosh Bustiera pentru fitness Dri-Fit Swoosh Caracteristici Tip: bustiera Sustinere: medie Gen: femei Colectie: Spring-Summer - Autumn-Winter...
Pantofi sport tricotati Tanjun Pantofi sport tricotati Tanjun Caracteristici Pentru: fete Culoare: negru Imprimeu: uni Stil: casual Tip talpa: plata - joasa...
Tenisi de piele cu detalii peliculizate Jaysen Tenisi de piele cu detalii peliculizate Jaysen Caracteristici Tip: tenisi Culoare: alb Stil: casual Material: piele intoarsa - piele Varf:...