Politicile comune ale Uniunii Europene

Incarcat la data: 23 Iulie 2010

Autor: lucrari licenta

Pret: 100 credite

Numar pagini: 138

Tip fisier: zip

Marime fisier: 945 kb

Conferinta Interguvernamentala din decembrie 2000 are meritul de a finaliza formarea Tratatului adoptat la reuniunea Consiliului European de la Nisa (9-11 decembrie 2000) si semnat de guvernele statelor membre la 26 februarie 20011.

El reprezinta un nou si semnificativ episod in evolutia constructiei europene, cu efecte majore in dimanizarea reformei Uniunii Europene, ceea ce „va schimba fundamental si ireversibil harta politica a Europei si a lumii”2.
Tratatul de la Amsterdam (1997) a marcat inceputul procesului de adaptare institutionala si legislativa a Uniunii Europene la noile cerinte ale extinderii sale, iar noul Tratat il dezvolta si constituie, totodata, un mijloc mai eficien de actiune pentru:
– accelerarea reformei Uniunii Europene,
– strategia optima de extindere si problematica sa,
– noile aspecte ale complexitatii relatiilor externesi de securitate ale U.E.,
– armonizarea si amplificarea cooperarii statelor membre, in solutionarea noilor „provocari” si sfidari continentale si globale.

2. Principiile fundamentale ale dreptului comunitar si unitatea Uniunii Europene

Principiile fundamentale ale dreptului comunitar si unitatea Uniunii Europene constituie obiectivul major al protectiei noului Tratat (TN), in contextul reglementarilor sale privind perspectiva largirii Uniunii Europene si aprofun­darea integrarii europene.
Este evidenta aceasta finalitate a Tratatului de la Nisa, care chiar de la inceput, in primul sau articol (art. 1 pct. 1) pune un accent important pe „violarea grava” a principiilor fundamentale care garanteaza unitatea Uniunii Europene.
„Art. 1. pct. 1. „Art.7 (din Tratatul asupra U.E.-T.U.E.) se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 7”
1. in baza unei propuneri motivate din partea unei treimi a statelor membre, a Parlamentului European sau din partea Comisiei Consiliului, cu o majoritate de patru cincimi a membrilor sai, dupa obtinerea avizului conform al Parlamen­tului European, poate constata ca exista un risc de incalcare grava din partea unui stat membru a principiilor enuntate in articolul 6 alin. (1) si sa-i adreseze acestuia recomandari adecvate. inainte de a proceda la o asemenea constatare, Consiliul audiaza respectivul stat membru si, hotarand in conformitate cu aceeasi procedura, poate cere unor personalitati independente sa prezinte, in cadrul unei limite rezonabile de timp, un raport asupra situatiei statului membru in cauza.

Consiliul verifica cu regularitate daca motivele care au condus la o atare constatare isi pastreaza valabilitatea.

TABLA DE MATERII

TABLA DE MATERII    2
PRIVIRE GENERALa ASUPRA CONSTITUtIEI UNIUNII EUROPENE    8
PRIVIRE SUCCINTa ASUPRA PRINCIPIILOR, ACtIUNILOR ŞI INSTITUtIILOR COMUNITARE DUPa TRATATUL  DE LA NISA    9
SECtIUNEA I     9
Principiile si cooperarea comunitara    9
1. Tratatul    9
2. Principiile fundamentale ale dreptului comunitar si unitatea Uniunii Europene    10
3. Politicile comune ale Uniunii Europene    12
4. Comitetul de protectie sociala    14
SECtIUNEA  A II-A     15
Reforma institutionala    15
Sistemul institutional de decizie. Procedurile.    15
2. Institutiile comunitare    16
2.1. Parlamentul European    16
2.2. Consiliul    17
2.3. Comisia    18
2.4. Justitia comunitara    18
CAPITOLUL II     21
PRIVIRE GENERALa ASUPRA CONSTITUtIEI     21
UNIUNII EUROPENE    21
PARTEA A II-A    22
DEFINIREA POLITICILOR  COMUNE  iN CONSTITUtIA UNIUNII EUROPENE. CADRUL GENERAL ŞI PRINCIPIILE.    22
CAPITOLUL I      23
DEFINIREA POLITICILOR ECONOMICE COMUNE iN CONSTITUtIA UNIUNII EUROPENE. PRINCIPIILE    23
SECtIUNEA I     23
Preliminarii    23
SECtIUNEA A II-A     25
Politicile Uniunii. Clauze cu aplicare generala    25
SECtIUNEA A III-A    26
Piata interna a Uniunii    26
1. Piata interna a Uniunii    26
2. Libera circulatie a persoanelor si serviciilor (art. III -18-35). Principii    26
2.1. Lucratorii    26
2.2. Libertatea de stabilire    27
2.3. Libertatea de prestare a serviciilor    27
3. Libera circulatie a marfurilor. Principii (art. III – 36 -44)    28
4. Libera circulatie a capitalurilor si platilor (III 45 – 49)    29
5. Reguli de concurenta    30
6. Dispozitii fiscale    31
CAPITOLUL II     33
POLITICA ECONOMICa ŞI MONETARa    33
SECtIUNEA I     33
Preliminarii    33
SECtIUNEA A II-A     34
Politica economica    34
1. Uniunea Economica si Monetara    34
1.1. Aparitia ideii    34
1.2. Etapele de edificare a UEM    35
1.3. Instituirea Uniunii Economice si Monetare (UEM)    36
1.4. Obiectivele Uniunii Economice si Monetare     37
2. Obiectivele si principiile directoare ale Politicii Economice si Monetare prevazute in Constitutia UE    37
3. Coordonatele constitutionale ale POLITICII ECONOMICE    39
3.1. Scopul si natura comuna a politicii economice    39
3.2. Competente si coordonare    39
3.3. Proceduri si masuri    39
3.4. Situatii speciale    40
3.5. Situatia bugetara    40
SECtIUNEA A III-A     41
Politica monetara    41
1. Obiectivul principal si misiunile fundamentale ale SEBS    41
2. Banca Centrala Europeana    42
CAPITOLUL III     45
POLITICILE iN ALTE DOMENII SPECIFICE    45
SECtIUNEA I    45
  Ocuparea fortei de munca    45
1. Obiectivul major    45
2 Obiectivele statelor membre si ale Uniunii    45
3. Rapoartele comune    46
4. Acte comunitare in domeniu si organisme specializate    46
SECtIUNEA A II-A     48
 Politica sociala    48
1. Carta sociala Europeana si Carta comunitara a drepturilor sociale    48
2. Obiectivele Uniunii si ale statelor membre    48
3. Domeniile si actiunile Uniunii    49
4. Sarcina promovarii consultarii partenerilor sociali    49
5. Principiile remunerarii egale    50
6. Comitetul de protectie sociala    50
7. Fondul Social European    51
SECtIUNEA A III-A    51
 Coeziunea economica, sociala si teritoriala    51
SECtIUNEA A IV-A    52
Politica Agricola Comuna (P.A.C.). Agricultura si Pescuitul    52
Preliminarii    52
4.1. Evolutia, principiile, obiectivele si reformele P.A.C.    53
4.1.1. Functiile Politicii Agricole Comune    53
4.1.2. Principiile de baza si obiectivele esentiale ale P.A.C.    54
4.1.2.1. Principiile    54
4.1.2.2. Obiectivele P.A.C.    54
4.1.3. Parametrii reformei P.A.C. – 1992 si a Acordului Agricol (Romania, Ungaria – aprilie 1994)    55
4.1.4. Noile reforme ale P.A.C.    57
4.2. Noul cadru constitutional al politicii privind agricultura si pescuitul    58
4.2.1. Definirea si obiectivele noii P.A.C.    58
4.2.2. Obiectivele P.A.C.    59
4.3. Politica agricola comuna. Jurisprudenta comunitara    62
1. Schüter – 9/73 –1973,1135    62
2. Germania impotriva Consiliului – 280/93-1994 – 1-4973. Obiectivele PAC.    64
3. Internationale Handelsgesellschaft – 11/70 – 1970,1125. Import-Export. Licente-Garantii.    69
4. Hauer– 44/79 –1979, 3727. Plantatiile de vii    70
SECtIUNEA A V-A     72
Definirea Politicii comune in domeniul mediului (PCM)    72
5.1. Obiectivele    72
5.2. Masurile de armonizare si elaborarea politicii in domeniul mediului    72
5.3. Actiunile in cadrul P.C.M. si reglementarile comunitare    73
5.4. Finantarea P.C.M. si a actiunilor sale    74
5.5. Politica de Mediu. Jurisprudenta comunitara    74
1. Mediu – Evaluarea incidentelor anumitor proiecte asupra mediului – Directiva 85/337 – Supunerea spre evaluare a proiectelor apartinand claselor enumerate in anexa II – Puterea de apreciere a statelor membre – Importanta si limite – Obligatia jurisdictiilor nationale – Verificarea din oficiu a respectarii limitelor puterii de apreciere – Necesitatea asigurarii eficientei directivei in caz de nerespectare a acestor limite    74
2. Mediu – Eliminarea deseurilor – Directiva 91/156 – Obligatii ale statelor membre in cursul termenului de transpunere – Obligatia de a nu adopta dispo­zitii susceptibile sa compromita rezultatul prescris de Directiva – Apreciere facuta de jurisdictia nationala – Criterii    75
SECtIUNEA A VI-A     79
Protectia consumatorului    79
6.1. Faccini Dori – C-91/92 – 1994, I-3325    80
6.2. Dassonville – 8/74 – 1974, 0837    82
SECtIUNEA A VII-A     83
 Transporturi    83
Politica Uniunii Europene in domeniul transporturilor. Coordonate    83
1. Liberalizarea in domeniul transporturilor    83
2. Tratatele comunitare si liberalizarea transporturilor    84
3. Caracteristicile liberalizarii in domeniul transporturilor    84
3.1. Transportul rutier    84
3.2. Transportul feroviar    84
3.3. Transportul maritim    85
3.4. Transportul aerian    85
7.2. Principalele obiective ale politicii comune in domeniul transporturilor in perspectiva anului 2010    86
1. Integrarea transporturilor in dezvoltarea durabila si strategia globala    86
1.1. Integrarea transporturilor    87
1.2. Strategia globala    88
2. Cartea Alba a Comisiei Europene – programul de actiuni pana in anul 2010    88
2.1. Directiile strategice    88
2.2. Obiectivele programului Cartea Alba – 2010    89
2.3. Politici noi prioritare in Cartea Alba in perspectiva anului 2010    90
7.3. Definirea politicii comune in transporturi – in proiectul Constitutiei Uniunii Europene    91
1. Politica comuna in domeniul transporturilor (III-133)    91
2. Reglementarea primara (III – 134)    91
3. Ajutoarele de stat (III – 136)    92
4. Traficul (III – 138, 139)    93
5. Domeniile de aplicare a dreptului constitutional comunitar    93
SECtIUNEA A IX-A     94
 Cercetarea si dezvoltarea tehnologica a spatiului    94
SECtIUNEA A X-A     98
 Politica Uniunii in domeniul energiei    98
CAPITOLUL IV     100
POLITICA  COMERCIALa COMUNa iN CONSTITUtIA UNIUNII EUROPENE    100
SECtIUNEA  I    100
Preliminarii    100
SECtIUNEA A II-A     102
Definirea  si evolutia Politicii Comerciale Comune
a Uniunii Europene. Sinteze    102
1. Cadrul  general. Principalele coordonate    102
1.1. Evolutia Politicii Comerciale Comune – ( P.C.C.)  Caracteristicile generale    102
1.2. Scopul, obiectivele majore si etapele politici comerciale comune    103
1.3. Unele realizari semnificative    104
1.4. Schimbarile  intracomunitare. Stadiul procesului.    104
2. Competentele institutionale comunitare    105
3. Raporturile comerciale ale UE cu statele terte    110
SECtIUNEA A III-A     113
PoliticaComerciala Comuna in Constitutia Uniunii Europene    113
1. Scopul Politicii Comerciale Comune    113
2. Obiectivele majore ale Politicii Comerciale Comune    113
3. Principiile uniforme ale Politicii Comerciale Comune    113
4.Masurile de aplicare a Politicii Comerciale Comune    114
5. Competentele comunitare in negocierea si incheierea de acorduri comerciale    114
CAPITOLUL V     116
POLITICA DE CONCURENta    116
SECtIUNEA I     116
Dreptul concurentei in spatiul european    116
1. Preliminarii    116
2. Politica de concurenta si regulile comunitare de concurenta    118
2.1. Caracterele dreptului comunitar al concurentei    118
2.2. Regulile comune concuren!ei ?i pie!ele comune speciale    118
2.3. Regulile de concurenta si politica de concurenta    119
SECtIUNEA A II-A     121
Dezvoltarea politicii europene de  concurenta    121
1. Stabilirea politicii de concurenta si procesul institutional    121
2. Dezvoltarea politicii de concurenta    122
2.1. Legislatia antitrust – esenta politicii de concurenta    122
2.2. Ajutorul statului si controlul subventiilor    124
2.3. Liberalizarea monopolurilor    126
2.4. Reglementarea fuziunilor    126
SECtIUNEA A III-A     127
Politica de concurenta    127
CAPITOLUL VI     133
SPAtIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTItIE    133
SECtIUNEA I     133
Notiunea, principiile, obiectivele si competentele    133
1. Notiunea si domeniul de aplicare    133
2. Principii si garantii    134
3. Competentele comunitare si nationale sunt riguros determinate    135
SECtIUNEA A II-A     137
Politicile comune ale Uniunii  in asigurarea  spatiului de libertate, securitate si justitie    137
1. Politicile privind controlul frontierelor, azilul si imigratia    137
 1.1. Politica in domeniul  controlului  frontierelor. Obiectivele  si masurile.    137
 1.2. Politica    comuna in domeiul azilului si protectiei temporare    138
  1.3. Politica  comuna de imigratie (art.III – 168)     138
 

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Politicile comune ale Uniunii Europene". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Alti utilizatori au mai cautat: Politicicurs relatii internationaleuniune europeana
Jeans Tanner Army Jeans Tanner Army pantaloni cu model army metalic - se incheie in fata cu nasturi metalici - materialul este...
Rochie Aglaya Neagra Rochie Aglaya Neagra rochie midi eleganta de culoarea neagra - are un slit scurt la spate si se incheie cu un fermoar...