Reglementare tehnica - procesele ciclului de viata al software-ului

Incarcat la data: 09 Martie 2010

Autor: marian

Pret: 100 credite

Numar pagini: 87

Tip fisier: zip

Marime fisier: 559 kb

Prezenta reglementare tehnica se refera la procesele ciclului de viata al software-ului si este obligatorie la crearea tuturor sistemelor informationale automatizate de importanta statala. Reglementarea tehnica se orienteaza spre aplicarea tehnologiilor orientate pe obiecte si a mijloacelor contemporane de management al proiectelor, de elaborare si suport a versiunilor.

 Agentii economici, care furnizeaza/procura software pentru sistemele informationale automatizate nestatale, pot aplica prezenta reglementare tehnica in mod voluntar.
2 TERMINOLOGIE SI SEMNE CONVENtIONALE
 2.1 Notiunile utilizate in prezenta reglementare tehnica au urmatoarele semnificatii:
 Abordare incrementala (in contextul elaborarii sistemului software): Procesul dezvoltarii neintrerupte a arhitecturii sistemului, atunci cind fiecare versiune noua contine ameliorari comparativ cu cea precedenta.
 Achizitor: Organizatia care procura sau obtine un produs software sau servicii software de la furnizor.
 Activitate: indeplinirea prelungita a unei actiuni de catre un careva rol.

 NOTa – Activitatea este indeplinita de una sau de citeva functii ale sistemului, descrise din punctul de vedere al interactiunii lucratorilor-business, conform structurii logice a intreprinderii.
 Actor-business: Obiect, care activeaza in afara limitelor sistemului, dar care interactioneaza cu el.
 Arhitectura: Totalitatea solutiilor esentiale privind organizarea sistemului software, precum si setul de elemente si interfete structurale din care consta sistemul, impreuna cu comportamentul descris in termenii cooperarii acestor elemente.

 NOTa – La arhitectura sistemului software se refera de asemenea utilizarea, functionalitatea, productivitatea, flexibilitatea, aplicarea repetata, claritatea, restrictiile si compromisele economice si tehnologice, precum si aspectele estetice.
 

1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE    1
2 TERMINOLOGIE SI SEMNE CONVENtIONALE    1
2.2    Semne conventionale    4
3 PaRtILE CE PARTICIPa LA CICLUL DE VIAta AL SI/SOFTWARE    5
4 ELEMENTELE CICLULUI DE VIAta AL SISTEMULUI SOFTWARE    5
4.1    Proiecte    5
4.2    Etape    6
4.2.1    Etapa lucrarilor de anteproiect    7
4.2.2    Etapa de elaborare    8
4.2.3 Etapa de implementare    8
4.2.4 Etapa de exploatare    9
4.2.5    Etapa de mentenata    9
4.2.6 Etapa de utilizare    10
4.3 Rolurile ciclului de viata al sistemului software    10
4.4 Procesele ciclului de viata al sistemului software    11
4.5    Lista proceselor    12
4.6 Utilizarea proceselor    13
4.7. Procesele acordului    13
4.7.1    Procesul achizitionarii    14
4.7.2 Procesul furnizarii    14
4.8 Procesele intreprinderii    15
4.8.1    Procesul de management al mediului intreprinderii    15
4.8.3 Procesul de management al proceselor ciclului de viata al sistemului software    16
4.8.4 Procesul de management al resurselor    17
4.8.5 Procesul de management al calitatii    17
4.9 Procesele proiectului    17
4.9.1    Procesul de planificare a proiectului    18
4.9.2 Procesul de evaluare a proiectului    19
4.9.3 Procesul de control al proiectului    19
4.9.4 Procesul de luare a deciziilor    19
4.9.5 Procesul de management al riscurilor    20
4.9.6 Procesul de management al configuratiei    21
4.9.7 Procesul de management al informatiei    21
4.10 Procesele tehnice    22
4.10.1 Procesul de modelare conceptuala    22
4.10.2    Procesul de modelare aplicata    25
4.10.3    Procesul de determinare a cerintelor persoanei interesate    25
4.10.4 Procesul de analiza a cerintelor    27
4.10.5 Procesul proiectarii de structura    29
4.10.6 Procesul de realizare    32
4.10.7    Procesul de integrare    34
4.10.8 Procesul de verificare    35
4.10.9  Procesul de aprobare    36
4.10.10 Procesul de trecere    39
4.10.11 Procesul de exploatare    39
4.10.12 Procesul de mentenanta    41
4.10.13 Procesul de retragere    42
5 5 METODELE DE ELABORARE A SISTEMULUI SOFTWARE    44
5.1    Analiza    44
5.2 Versiunea    46
5.3 Iteratia    46
5.3.1 Sarcina    46
6 6 DOCUMENTAtIE    48
Anexa 1  la RT 38370656 – 002:2006    50
LISTA SI CONtINUTUL PE SCURT A DOCUMENTELOR PROCESELOR TEHNICE ALE CICLULUI DE VIAta AL SISTEMULUI SOFTWARE    50
Anexa 2 la RT 38370656- 002:2006    53
FORMA PLANULUI CALENDARISTIC    53
Plan calendaristic    53
__________________________    53
(functia, semnatura, NPP)    53
7 1 GENERALITatI    54
8 CERINtE FAta DE STRUCTURA SI CONtINUTUL CONCEPtIEI    54
2.1 Structura conceptiei de baza    54
2.2    Continutul pe scurt al capitolelor conceptiei de baza    54
2.2.1    Introducere    54
2.2.2    Generalitati    55
2.2.3 Spatiul juridico-normativ al functionarii sistemului    55
2.2.4    Spatiul functional al sistemului    55
2.2.5 Structura organizationala a sistemului    55
2.2.6 Documentele sistemului    55
2.2.7    Spatiul informational al sistemului    56
2.2.8 Spatiul tehnologic al sistemului    57
2.2.9 Asigurarea securitatii informationale a sistemului    57
2.2.10    incheiere    58
9 . MODUL DE ELABORARE, iNTOCMIRE, COORDONARE SI APROBARE A CONCEPtIEI    58
10 STRUCTURA SARCINII TEHNICE    59
2.1 Capitolul "Generalitati"    60
2.2 Capitolul "Referinte"    60
2.3 Capitolul "Terminologie si abrevieri"    61
2.4 Capitolul "Destinatia sistemului"    61
2.5 Capitolul „Modelul – business al obiectului automatizarii”    61
2.5.1 Procesele de baza ale obiectului automatizat    61
2.5.2    Lista rolurilor – business se prezinta in forma de tabel sau in forma de diagrama.    64
2.5.3 Servicii    65
2.5.4    Scenariile de indeplinire a serviciilor    66
2.6    Capitolul "Cerinte functionale fata de sistem"    69
2.6.1 Subcapitolul „Modelul functional al sistemului”    69
2.6.2 Subcapitolul „Cerinte fata de functiile – business ale sistemului”    70
2.7    Capitolul "Cerinte fata de sistem in intregime"    74
ACT    76
de predare in exploatare experimentala    76
ACT    77
de finisare a elaborarii    77
FORMA ACTULUI DE PREDARE iN EXPLOATARE    79
1 Domeniul de mentenanta    80
2 Aplicarea practica a procesului de mentenanta    80
3 Determinarea persoanelor responsabile de mentenata    80
4 Evaluarea costului mentenantei    80
CONtINUTUL PLANULUI DE MENTENANta    81
11 1 PREAMBUL    81
1.1    Descrierea produsului software mentinut    81
1.2    Determinarea starilor initiale ale produsului software    81
1.3    Descrierea nivelului de suport necesar    81
1.4    Determinarea organizatiei (subdiviziunilor), care realizeaza mentenanta    81
1.5    Descrierea conditiilor (proceselor-verbale), coordonate intre beneficiar si furnizor    81
12 LUCRaRILE ORGANIZATORICE SI LUCRaRILE DE MENTENANta    81
2.1    Rolurile si obligatiunile persoanei de mentenata pina la livrarea produsului software    81
2.1.1    Realizarea procesului de mentenanta    81
2.1.2    Determinarea infrastructurii procesului de mentenanta    81
2.1.3    Stabilirea procesului de instruire    81
2.1.4    Stabilirea procesului de mentenanta    81
2.2    Rolurile si obligatiunile persoanei de mentenanta dupa livrarea produsului software    81
2.2.1    Realizarea procesului de mentenanta    81
2.2.2    Analizele problemelor si modificarilor    81
2.2.3    Realizarea (introducerea) modificarilor    81
2.2.4    Examinarea si primirea modificarilor    81
2.2.5    Transferul produsului software in conditii noi    81
2.2.6    Retragerea produsului software din exploatare    81
2.2.7    Rezolvarea problemelor (inclusiv serviciul de sustinere a clientilor)    81
2.2.8    in caz de necesitate – instruirea personalului (a persoanei de mentenanta si a utilizatorului)    81
2.2.9    Perfectionarea procesului de mentenanta    81
2.3    Rolul utilizatorului    81
2.3.1    incercarile de receptie    81
2.3.2    Interconexiunea cu alte organizatii    81
13 RESURSE    81
2.4    Personal    81
2.4.1    Componenta personalului pentru proiectul concret    81
2.5    Mijloace de program    81
2.5.1    Determinarea mijloacelor de program, necesare pentru suportul exploatarii sistemului (tinind cont de cerintele de sistem)    82
2.6    Mijloace tehnice    82
2.6.1    Determinarea mijloacelor tehnice, necesare pentru suportul exploatarii sistemului (tinind cont de cerintele de sistem)    82
2.7    Utilaj (aparatura)    82
2.7.1    Determinarea cerintelor fata de utilajul (aparatura) sistemului (in afara de mijloacele tehnice ale tehnicii de calcul)    82
2.8    Documente    82
2.8.1    Planul de asigurare a calitatii    82
2.8.2    Planul de dirijare a configuratiei (poate fi comun cu procesul de elaborare)    82
2.8.3    Documentele de elaborare (se transmit din procesul de elaborare)    82
2.8.4    Instructiunile de mentenanta    82
2.8.5    Modul de realizare a verificarii si atestarii produsului software    82
2.8.6    Procedurile de testare si actele de testare    82
2.8.7    Planul de instruire    82
2.8.8    Instructiunile de exploatare a produselor software (se transmit din procesul de elaborare)    82
2.9    Resurse informationale    82
14 PROCESUL DE iNDEPLINIRE A ACTIVITatII CONCRETE    82
2.10    Procesele indeplinite de persoana de mentenanta    82
15 INSTRUIRE    82
2.11    Determinarea nivelului de instruire, necesar persoanei de mentenanta si utilizatorului    82
16 PROCESELE-VERBALE SI RAPOARTE CU PRIVIRE LA MENTENANta    82
2.12    Lista interpelarilor utilizatorului, privind prestarea serviciilor de mentenanta, P? si ?P    82
2.13    Starea interpelarilor conform categoriilor    82
2.14    Prioritatile interpelarilor    82
2.15    Datele de control, colectate in timpul lucrarilor de mentenanta    82
FORMA LISTEI FUNCtIILOR PENTRU METODA ITERAtIONALa DE ELABORARE    83
Lista functiilor    83

 

Textul de mai sus reprezinta un extras din "Reglementare tehnica - procesele ciclului de viata al software-ului". Pentru versiunea completa a documentului apasa butonul Download si descarca fisierul pe calculatorul tau. Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

In cazul in care intampini probleme la descarcarea fisierului sau documentul nu este nici pe departe ceea ce se doreste a fi te rugam sa ne anunti. Raporteaza o eroare

Important!

Referatele si lucrarile oferite de Studentie.ro au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica.

Iti recomandam ca referatele pe care le downloadezi de pe site sa le utilizezi doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale pentru conceperea unui referat nou, propriu si original.

Alti utilizatori au mai cautat: CURSCALCULATOAREProceseanaliza tehnicaciclul de viata
Bustiera pentru fitness Dri-Fit Swoosh Bustiera pentru fitness Dri-Fit Swoosh Caracteristici Tip: bustiera Sustinere: medie Gen: femei Colectie: Spring-Summer - Autumn-Winter...
Pantofi sport tricotati Tanjun Pantofi sport tricotati Tanjun Caracteristici Pentru: fete Culoare: negru Imprimeu: uni Stil: casual Tip talpa: plata - joasa...
Tenisi de piele cu detalii peliculizate Jaysen Tenisi de piele cu detalii peliculizate Jaysen Caracteristici Tip: tenisi Culoare: alb Stil: casual Material: piele intoarsa - piele Varf:...