Gaseste: Master Doctorat

 • Contact:
  B-dul Vasile Parvan Nr. 4 Timisoara 300223, Timis, Romania
  Tel / Fax: +40-(0)256-592-108
  email: decan@physics.uvt.ro

  Descriere doctorat:
  Durata:
   3 ani
  Domeniu: fizica
  Admitere doctorat:
  Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.
  Dosarul cuprinde urmatoarele documente:

  a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator;
  b. certificatul de nastere (copie legalizata);
  c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata);
  d. diploma de bacalaureat (copie legalizata);
  e. diploma de licenta (copie legalizata);
  f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata );
  g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata);
  h. certificatul de competenta lingvistica pentru nivelurile minimale aprobate
  i. curriculum vitae;
  j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.
  Doctorate oferite de Facultatea de Fizica:
  - DOCTORAT FIZICA

 
 
 
Programe asemanatoare
Doctorat Chimie
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Doctorat Sisteme Informatice
Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Doctorat Limbaje si Metode de Programare
Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca
Doctorat Algebra, Analiza si Geometrie
Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca