Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: TIMISOARA
  Universitatea: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
  Facultatea: FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
  Contact:
  Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Stiinte Economice
  Str. Pestalozzi nr. 16, 300115 - Timisoara;
  Tel: +40 256 592505
  Fax: + 40 256 592500
  Email:
  decanat@fse.uvt.ro

  Durata: 3 ani
  Domeniu: management
  Admitere doctorat:
  Inscrierea candidatilor se va face in perioadele: 9 - 15 iulie 2007, 16 - 17 iulie 2007, respectiv 11 - 18 septembrie 2007.
  Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.
  Dosarul cuprinde urmatoarele documente:

  a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;
  b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;
  c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;
  d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;
  e. diploma de licenta (copie legalizata) ;
  f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;
  g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;
  h. certificatul de competenta lingvistica
  i. curriculum vitae ;
  j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

 
 
 
Programe asemanatoare
Doctorat Marketing
Universitatea de Vest din Timisoara
Doctorat Economie
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Doctorat Economie
Universitatea de Vest din Timisoara
Doctorat Management
Universitatea de Vest din Timisoara