Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: ORADEA
  Universitatea: UNIVERSITATEA DIN ORADEA
  Facultatea: FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE
  Contact:
  Adresa: str. Universitatii nr. 1,  cod 410087 Oradea, Romania
  tel.: +40-259-408111; +40-259-432830 (centrala)

  Descriere doctorat: In conformitate cu Legea nr. 288/ 2004 si cu Hotararea de Guvern nr. 567/2005, admiterea la doctorat incepand cu anul universitar 2007/2008 va avea loc pe baza sustinerii urmatoarelor probe:
  o proba scrisa desfasurata pe baza unei tematici si a unei bibliografii anuntate cu cel putin 3 luni inainte;
  proba orala sustinuta in fata unei comisii prin care se verifica preocuparile stiintifice ale candidatului, aptitudinile de cercetare si subiectul propus pentru elaborarea tezei de doctorat
  Durata: 3 ani
  Domeniu: economie
  Admitere doctorat:
  Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.
  Dosarul cuprinde urmatoarele documente:

  a. fisa de inscriere a candidatului,
  b. certificatul de nastere (copie legaliza
  ta);
  c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata);
  d. diploma de bacalaureat (copie legalizata);
  e. diploma de licenta (copie legalizata) ;
  f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;
  g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;
  h. certificatul de competenta lingvistica
  i. curriculum vitae ;
  j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

 
 
 
Programe asemanatoare
Doctorat Marketing
Universitatea de Vest din Timisoara
Doctorat Economie
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Doctorat Economie
Universitatea de Vest din Timisoara
Doctorat Management
Universitatea de Vest din Timisoara