Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: TIMISOARA
  Universitatea: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
  Facultatea: FACULTATEA DE STIINTE POLITICE, FILOSOFIE SI COMUNICARE
  Contact:
  Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii
  B-dul Vasile Parvan nr. 4, 300223 Timisoara, Romania
  Tel: +40 256 592132
  Fax: +40 256 592307
  Email:
  secr_polsci@polsci.uvt.ro
  Durata: 3 ani
  Domeniu: FILOSOFIE
  Admitere doctorat:
  Perioada de inscriere: 17-21 septembrie 2007
  Perioada de admitere: 24-26 septembrie 2007
  BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE 2007
  DOMENII:
  - Metafizica si Ontologie
  - Epistemologie si Filosofia stiintei
  - Filosofia comunicarii si Filosofia limbajului
  - Filosofia culturii si Filosofia religiei
  - Filosofia mentalului
  - Filosofia dreptului si a statului
  Pentru inscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidatii vor depune un dosar.
  Dosarul cuprinde urmatoarele documente:

  a. fisa de inscriere a candidatului, editata automat la calculator ;
  b. certificatul de nastere (copie legalizata) ;
  c. certificatul de casatorie sau orice alt act care atesta schimbarea numelui (copie legalizata) ;
  d. diploma de bacalaureat (copie legalizata) ;
  e. diploma de licenta (copie legalizata) ;
  f. foaia matricola sau anexa la diploma de licenta (copie legalizata ) ;
  g. diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de specializare (copie legalizata) ;
  h. certificatul de competenta lingvistica
  i. curriculum vitae ;
  j. chitanta de achitare a taxei de inscriere.

 
 
 
Programe asemanatoare
Doctorat Filologie (Litere)
Universitatea Bucuresti
Doctorat Istorie
Universitatea din Oradea
Doctorat Filologie
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Doctorat Studii Culturale
Universitatea de Vest din Timisoara
Doctorat Filosofie
Universitatea de Vest din Timisoara