Gaseste: Master Doctorat
 

Admitere - Doctorat Filologie (Litere)

Program: Doctorat
Tip program: Scoala Doctorala
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 3100 Ron
Subdisciplina: Limba si Literatura
Durata: 36 luni
 
 

 • Perioada inscriere toamna: 1.09.2010-10.09.2010
 • Taxa inscriere: 150 Ron
 • Numar total de locuri: 40
 
 • Acte necesare

  Pentru inscriere, candidatii vor prezenta urmatoarele acte intr-un dosar mapa, pe care se vor scrie cu litere de tipar numele si prenumele, cu initiala tatalui, domeniul de doctorat si indrumatorul stiintific solicitat pentru anul I:

   - cerere/fisa de inscriere - formular tip - la inscriere;
   - certificat de nastere, copie legalizata;
   - certificat de casatorie sau alt act de schimbare a numelui, copie legalizata;
   - diploma de bacalaureat sau echivalenta, copie legalizata;
   - diploma de invatamant superior (licenta) si foaia matricola, copii legalizate;
   - diploma de master/studii aprofundate si foaia matricola, copii legalizate (cu exceptia promotiilor anterioare anului 2003);
   - memoriu de activitate stiintifica;
   - lista cu titlurile lucrarilor stiintifice publicate;
   - propunerea unei teme (in scris) in concordanta cu domeniul indrumatorului stiintific, cu justificarea importantei acesteia;
   - o lista bibliografica cuprinzatoare privind tema propusa pe baza careia sa se poata desfasura colocviul;
   - certificat de competenta lingvistica, copie xerox nelegalizata (standard minim - nivel B2);
   - chitanta de achitare a taxei de inscriere.

  Personalul incadrat in Universitate este scutit de plata taxei.

  Copiile actelor vor fi legalizate la notariat.

  Candidatii care au facut studiile in strainatate vor prezenta la inscriere traducerea legalizata a diplomei obtinute, precum si echivalarea acesteia de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

 • Modalitatea de admitere
 
 
 
Programe asemanatoare
Doctorat Istorie
Universitatea din Oradea
Doctorat Filologie
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Doctorat Studii Culturale
Universitatea de Vest din Timisoara
Doctorat Filosofie
Universitatea de Vest din Timisoara