Facultatea de Comanda si Stat Major

Apartine de: Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" din Bucuresti
Oras Bucuresti
Adresa ( Vezi harta) Str. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucuresti
Telefon 021-410.08.01
Fax 021-410.20.72

Grupul de discutii de la Facultatea de Comanda si Stat Major
 
 • Preocupari ale Facultatii de Comanda si Stat Major
  - conectarea la sistemul ADL (Advanced Distributed Learning) NATO;
  - crearea unui laborator pentru tehnologii didactice informationale;
  - dezvoltarea cerintelor operationale pentru aplicatia informatica bazata pe ,,role-play”;
  - crearea cursurilor in format electronic;

  - aplicatii de comandament bazate pe tehnici de modelare si simulare, in cadrul Centrului de Instruire prin Simulare;
  - baze de date informatizate cu lectii si cursuri;
  - crearea bibliotecii virtuale;
  - dezvoltarea unui sistem de management educational;
  - cresterea gradului de cunoastere a limbilor straine.

  Obiective si directii prioritare

  Obiective:
  - dezvoltarea competentei profesionale a studentilor in domeniul operational, privind organizarea si conducerea actiunilor militare interarme in context intrunit si a operatiilor multinationale la nivel tactic;
  - cunoasterea aprofundata a modului de actiune, a structurilor militare tactice, din compunerea altor armate, prin insusirea procedurilor si standardelor Aliantei Nord Atlantice, inclusiv dezvoltarea competentelor lingvistice, potrivit nevoilor de interoperabilitate, pentru lucrul in structurile militare multinationale;
  - formarea gandirii logice si creative a studentilor in domeniul artei militare corespunzator competentelor necesare indeplinirii functiilor de comandant de unitate tactica si de ofiter de stat major in structurile superioare acestui esalon;
  - cunoasterea si utilizarea mijloacelor informatice pentru conducerea unitatilor si marilor unitati tactice la pace si in operatii multinationale;
  - fundamentarea metodelor de baza in analiza aprofundata a fenomenelor politico-militare interne, zonale si internationale;
  - evidentierea cercetarii stiintifice, ca activitate de baza si obligatorie a institutiei de invatamant superior.

  Directii prioritare:
  - realizarea responsabilitatilor cadrelor didactice in pregatirea si organizarea principalelor activitati din planurile de invatamant si programelor analitice ale disciplinelor de studiu (studiile teoretico-aplicative, studiile de stat major in teren, exercitiile tactice la munte si litoral, exercitiul integrator complex “UNAp-2006”, examenele de semestru si examenul de licenta, sesiunea-iulie2006);
  - continuarea perfectionarii pregatirii stiintifice, didactice, metodice si pedagogice a personalului didactic din facultate, prin toate formele, pentru eficientizarea prestatiei didactice la clasa si in teren, practicarea stilului didactic modern, interactiv;
  - imbunatatirea calitatii invatamantului prin evaluare, analiza si actiune corectiva continua din partea structurilor de conducere din facultate, bazata pe selectarea si adaptarea celor mai potrivite proceduri,  precum si pe alegerea si aplicarea celor mai relevante standarde de referinta;
  -  coordonarea, controlul si indrumarea studentilor prin identificarea selectiva si individualizarea sarcinilor didactice cu programe compensatorii de studiu a celor care manifesta unele carente in pregatire, in mod deosebit la disciplinele de specialitate;
  - marirea exigentelor in evaluarea curenta, periodica si semestriala a cunostintelor si deprinderilor practic-aplicative ale studentilor;
  - orientarea studiului studentilor printr-o selectie mai riguroasa a bibliografiei;
  - perfectionarea activitatii de control si indrumare a procesului de invatamant din facultate, precum si a celei de asigurare tehnico-materiale a acestuia;
  - atragerea cadrelor didactice la activitati de cercetare stiintifica individual si pe colective, pentru obtinerea si finalizarea GRANTURILOR pe teme ce pot fundamenta sau revolutiona domeniul ,, Stiinte Militare";
  - incurajarea participarii studentilor la programele de cercetare stiintifica universitara, prin rezolvarea unor teme, elaborarea si prezentarea unor referate etc. individual sau in colective, constituite inclusiv cu personal didactic;
  - amplificarea si diversificarea relatiilor internationale prin: extinderea contactelor si a parteneriatelor in mediul universitar; identificarea si participarea la proiecte si programe sustinute financiar de organisme internationale publice si private;
  - canalizarea studiului si analizei asupra recrutarii, selectiei, formarii, perfectionarii, promovarii si motivarii personalului didactic din facultate.
   

  Planificarea invatamantului
  Planurile de invatamant sunt fundamentate pe principiul sistemului de credite transferabile si ale curriculum-ului, cuprinzand discipline obligatorii (fundamentale si de specialitate), optionale si facultative (pentru studiile universitare de licenta), discipline de cunoastere avansata si de pregatire complementara (pentru studiile universitare de masterat si pentru studiile universitare de doctorat), conform ponderilor prevazute de standardele stabilite pe plan national, de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Acestea sunt construite pe baza unui ritm saptamanal de 22 ore pentru ciclul de studii universitare de licenta, de 24 ore pentru ciclul de studii universitare de masterat si de 10 ore, pentru ciclul de studii universitare de doctorat.

  Programele analitice ale disciplinelor de studiu raspund acelorasi cerinte ca si planurile de invatamant si prevad: obiectivele disciplinei (cursului), continutul de baza, sistemul de evaluare a studentilor si bibliografia minimala.
  Conducerea Universitatii Nationale de Aparare asigura multiplicarea cursurilor intocmite de catre titularii de discipline (cursuri) si a altor lucrari necesare unei bune desfasurari a procesului de invatamant.
  Facultatea de Comanda si Stat Major are autonomie universitara deplina in planificarea, organizarea, desfasurarea si controlul invatamantului de profil.
  Planurile de invatamant cuprind urmatoarele discipline:

  Pentru ciclul de studii universitare de licenta:
  Fundamentale:
      -Stiinta militara;
      -Scenarii si simularea actiunilor militare;
      -Teoria organizatiei;
      -Sisteme si doctrine politico-militare.
  De specialitate: - Obligatorii:
      -Arta militara;
      -Management;
      -Aplicatii si studii de stat major;
      -Informatica aplicata;
      -Operatii multinationale.
  De specialitate:  – Optionale:
      -Logistica.Logistica militara;
      -Finante si contabilitate;
      -Control, audit si raspundere materiala.
  Complementare:
      -Limbi moderne aplicate;
      -Cultura fizica si sport.
  Facultative:
      -Stiinte sociale si politice;
      -Stiinte exacte.

  Pentru ciclul de studii universitare de masterat:
  De cunoastere avansata:
      -Stiinta militara;
      -Sisteme si doctrine politico-militare;
      -Arta militara;
      -Scenarii si simularea actiunilor;
      -Teoria organizatiei;
      -Management;
      -Aplicatii si studii de stat major;
      -Logistica. Logistica militara.
  De pregatire complementara:
      -Limbi moderne aplicate;
      -Stiinte sociale si politice (facultativa);
      -Stiinte exacte (facultativa);
      -Cultura fizica si sport;
      -Finante si contabilitate (optionala).

  Pentru ciclul de studii universitare de doctorat:
  De cunoastere avansata - Obligatorii:
      -Stiinta militara;
      -Sisteme si doctrine politico-militare. Institutii;
      -Arta militara;
      -Management.
  De cunoastere avansata - Optionale:
      -Arta militara a categoriilor de forte armate;
      -Sisteme logistice. Logistica militara;
      -Managementul resurselor pentru aparare;
      -Management economico-financiar;
      -Sisteme informationale militare;
      -Management educational;
      -Geopolitica, geostrategie si politici de securitate;
      -Drept public;
      -Managementul crizelor si conflictelor militare;
      -Operatii in sprijinul pacii si operatii de tip CIMIC, PSYOPS, INFO-   OPS, umanitare si mass-media.
  De pregatire complementara - Optionale:
      -Informatica;
      -Comunicare publica in domeniul securitatii nationale;
      -Diplomatie militara;
      -Finante publice si fiscalitate;
      -Managementul spaiului aerian;
      -Managementul sistemelor de achizitii;
      -Infrastructura logistica si protectia mediului inconjurator.

  Sistemul de credite transferabile intra si interuniversitare permite realizarea unui invatamant deschis si mobil, inclusiv ofiterilor din alte state membre ale Organizatiei Nord-Atlantice si partenere, asigurand desfasurarea pregatirii in sistem “ Joint”.
   

  CONTACT
  Sos. Panduri, nr. 68-72, sector 2, Bucuresti
  Telefon: 021.319.48.80
  Email: public@unap.ro
   

 

ana maria

recomanda
5.00
foarte bun
 • 10.00
Trimis la
28 Mai 2014

Universitate bine cotata

Madalina

recomanda
5.00
foarte bun
 • 10.00
Trimis la
04 Ianuarie 2014

Consider ca este o facultate ce are multe beneficii.


Vezi toate calificativele » Acorda calificativ!
 
 
 

Studenti la Facultatea de Comanda si Stat MajorVezi toti membrii
 

Cauta universitate