Facultatea de Finante-Contabilitate

Apartine de: Universitatea "Constantin Brancoveanu" din Pitesti
Oras Pitesti
Adresa ( Vezi harta) Calea Bascov nr. 2A, Pitesti, Arges
Telefon 0248-21.26.27, 0248-21.64.27
Fax 0248-21.64.27

Grupul de discutii de la Facultatea de Finante-Contabilitate
 
 • Facultatea Finante-Contabilitate - Pitesti a fost autorizata sa functioneze prin hotararea Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare din  5.07.1999.  In septembrie 1999, in cadrul  Facultatii  Finante-Contabilitate Pitesti exista specializarea Finante - Contabilitate.

  In anul 2002, in urma ingustarii nomenclatorului de specializari s-a optat pentru Contabilitate si Informatica de Gestiuneâ ca specializare de referinta. Din anul 2003, in cadrul Facultatii Finante-Contabilitate - Pitesti, componenta a Universitatii Constantin Brancoveanu, a fost autorizata sa functioneze si specializarea Finante - Banci.

  In perioada scursa de la infiintare, Facultatea de Finante-Contabilitate cu cele doua specializari Contabilitate si Informatica de Gestiune si Finante - Banci, prin numarul de studenti inscrisi la examenul de admitere, a dovedit faptul ca cerinta de cadre cu pregatire economica superioara in judetul Arges si in cele limitrofe este un fenomen permanent si in continua crestere.
    

  Totodata, s-a demonstrat capacitatea corpului profesoral al facultatii de a asigura pregatirea studentilor la disciplinele de specialitate pentru sectorul contabil, bancar si financiar.

  Componenta didactica a Facultatii Finante - Contabilitate consta in formarea si perfectionarea de specialisti de inalta calificare pentru activitatile economice, cu precadere in domeniile contabil si financiar bancar, urmarind insusirea temeinica a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice presupuse de exercitarea profesiei de economist si manager cu studii superioare. In acest scop, disciplinele prevazute in planul de invatamant asigura pregatirea de ansamblu, sistematica si sistemica a studentilor, asociata cu o larga deschidere si cultura economica referitoare la problematica economiei de piata, a mecanismelor economico-financiare ale activitatii unitatilor economice, permitand conversia in functie de mobilitatea profesiilor si calificarilor. Pregatirea de specialitate se bazeaza pe contabilitatea generala, financiara, de gestiune, de asemenea, pe generalizarea informaticii, a tehnicii electronice in toate operatiile de culegere, transmitere, prelucrare si verificare a datelor, extinzand competentele si in alte domenii, precum statistica financiara, sisteme comparate de impozite si taxe, audit financiar si expertiza contabila, management.

  Componenta de cercetare are in vedere initierea unor activitati de cercetare stiintifica pe cont propriu si in colaborare cu alte institutii similare din tara si din strainatate, realizarea de activitati de cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa prin centre, departamente, laboratoare si catedre, precum si sprijinirea si afirmarea performantelor stiintifice ale membrilor comunitatii universitare in cadrul participarii la reuniuni organizate pe plan national si international. De asemenea aceasta componenta presupune investigarea mecanismelor economice, financiar-contabile si monetare, identificarea tendintelor si a directiilor de perfectionare ca premise ale ridicarii performantelor sistemelor financiar si manageriale, ale proiectarii unor solutii viabile de modernizare a domeniului in sine, cu impact favorabil asupra procesului de invatamant, in general.

  Antrenarea studentilor in cadrul cercurilor stiintifice studentesti si participarea acestora la sesiuni de comunicari si simpozioane au fost si sunt un bun prilej de completare si sistematizare a cunostintelor asimilate, dar si de participare la activitatea de cercetare: pe baza unor contracte de cercetare cu societati comerciale din judetul Arges (industrie, societati bancare, comert, turism si servicii), unde studentii pot efectua practica economica bancara si contabila, financiara si de gestiune.

  Facultatea de Finante Contabilitate - Pitesti, in cadrul careia functioneaza specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune, este condusa de Consiliul Facultatii, constituit pe baza reglementarilor in vigoare si a metodologiei prevazuta in Carta Universitatii, fiind compus din cadre didactice si studenti. Conducerea operativa este asigurata de Decan conf. univ. dr. Gheorghe Savoiu, Secretar stiintific conf. univ. dr. Luminita Voicu si presedintii Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Facultatii.

  Facultatea de Finante Contabilitate - Pitesti asigura acoperirea activitatilor la nivelul specializarii propuse spre acreditare cu cadre didactice competente, toti titularii de disciplina fiind doctori in economie, drept sau informatica economica, iar in domeniul limbilor straine, acestia fiind doctoranzi in filologie (intr-un stadiu avansat).

  Facultatea de Finante Contabilitate - Pitesti are ca obiectiv permanent perfectionarea nivelului profesional al intregului personal didactic, astfel, periodic, au loc intalniri si consfatuiri metodice, mese rotunde, seminarii etc. In fiecare centru universitar exista colective la nivel de catedra, in care se dezbat toate aspectele semnificative privind perfectionarea nivelului profesional. Aceste practici sunt de natura sa contribuie la asigurarea unei activitati didactice de calitate, de inalta tinuta, fapt constatat si apreciat de studenti.

  Facultatea de Finante-Contabilitate - Pitesti ofera candidatilor (studentilor) care doresc sa patrunda, cu un pas inaintea celorlalti, in lumea dezvoltata, urmatoarele conditii:
  - un mediu propice studiului, aule, amfiteatre, sali de seminarii si laboratoare, toate la standarde europene;
  - emulatia spirituala pentru educatia multidisciplinara necesara specialistului in activitatile contabile si financiare-bancare;
  - avantajul de a studia cu dascali de prestigiu din invatamantul superior economic, creatori si conducatori ai Facultatilor de specialitate din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.
     In continutul invatamantului avem in vedere trei repere, si anume: planurile de invatamant, programele analitice, cursurile si alte materiale didactice (culegeri de probleme si studii de caz).

  Facultatea de Finante-Contabilitate - Pitesti ofera studentilor care doresc sa patrunda, cu un pas inaintea celorlalti, atat in Europa, cat si in lumea tuturor economiilor dezvoltate, urmatoarele conditii:
  - un mediu propice studiului, aule, amfiteatre, sali de seminarii si laboratoare, toate la standarde europene;
  - emulatia spirituala pentru educatia multidisciplinara necesara specialistului in activitatile contabile si financiare-bancare;
  - avantajul de a studia cu dascali de prestigiu din invatamantul superior economic, creatori si conducatori ai Facultatilor de specialitate din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.

  In continutul invatamantului avem in vedere trei repere, si anume: planurile de invatamant, programele analitice, cursurile si alte materiale didactice (culegeri de probleme si studii de caz).
    

  Baza desfasurarii unui invatamant modern si de calitate la nivelul cerintelor economiei romanesti o constituie Planul de invatamant. Planurile de invatamant cuprind discipline fundamentale, de specialitate, complementare corespunzator standardelor stabilite la nivel national.
    

  Astfel, ele cuprind 24 % discipline fundamentale si 66 % discipline de specialitate in domeniul contabil si informatic de gestiune

  Planul de invatamant prin modul in care este structurat isi propune:
  - transmiterea in primii doi ani a principiilor culturii economice si a valorilor societatii deschise, pentru a dezvolta capacitatile intelectuale ale studentilor. Aceste cunostinte sunt oferite (predate) intr-o maniera profesionala, elevata si atractiva, asigurandu-se studentilor fundamentele formative necesare specialistului in activitatile contabile, financiare, bancare si de asigurari;
  - aprofundarea cunostintelor necesare in domeniile de specialitate (contabil, bancar si financiar), care are loc in ultimul an de studiu. Tot in aceasta perioada se incearca formarea viitorilor absolventi in spiritul adaptarii permanente la standardele profesionale europene si in conformitate cu dorinta de a contribui la integrarea rapida europeana si internationala a societatii si economiei romanesti.

  Planul de invatamant are o serie de obiective, precum:
  - transmiterea cunostintelor de specialitate din domeniul economic in general si cel al stiintelor contabile si financiar-bancare in special;
  - pregatirea in domeniul contabilitatii generale, financiare si de gestiune a firmei are in vedere ca o buna parte din absolventi sunt absorbiti de catre aceste subiecte ale economiei;
  - insusirea unor metode, notiuni si concepte specifice referitoare la contabilitatea institutiilor de credit, evaluarea intreprinderii, contabilitatea si finantele publice, fundamentele marketingului atat de utile in economia de piata;
  - dezvoltarea capacitatii de aplicare practica a cunostintelor teoretice dobandite (prin disciplinele de practica economica, practica - documentare pentru lucrarea de licenta, proiecte in finante-banci, cercetare stiintifica - elaborarea lucrarii de licenta);
  - pregatirea informatica temeinica, prin discipline de profil (informatica economica, banci de date), precum si prin discipline de granita cu caracter interdisciplinar sau care utilizeaza calculatorul ca instrument de lucru (statistica financiara, tehnici de afaceri economice, analiza economico-financiara, contabilitate financiara aprofundata, sisteme contabile comparate etc.)
  - excelenta pregatire in domeniul limbilor de circulatie internationala (se studiaza doua limbi straine); in primul an, ca si in cel de-al doilea, pregatirea in acest domeniul este focalizata pe problemele corespondentei si comunicarii in domeniile: contabil si financiar-bancar.
  - asimilarea unor notiuni referitoare la structurile si legislatia Uniunii Europene, precum si la indeplinirea de catre Romania a criteriilor economice, politice si administrative in contextul viitoarei integrari in Uniune;
  - stimularea mobilitatii studentilor si formarea capacitatii de adaptare la schimbarile continue de pe piata muncii.
   

  CONDUCEREA FACULTATII
  Decan: CONF.UNIV.DR. SILVIA DUGAN

  CONTACT
  Calea Bascovului nr. 2A
  Tel.: +40 248.21.26.27, 22.10.98;
  Fax: +40 248.22.10.98
   

 

Acorda calificativ! Fii primul care ii acorda un calificativ acestei facultati!
 
 
 

Studenti la Facultatea de Finante-ContabilitateVezi toti membrii
 

Cauta universitate