Facultatea de Finante si Contabilitate

Apartine de: Universitatea "Artifex" din Bucuresti
Oras Bucuresti
Adresa Str. Econom Cezarescu nr. 47, sector 6, Bucuresti
Telefon +4(021)316.61.69

Grupul de discutii de la Facultatea de Finante si Contabilitate
 
 • Facultatea de Finante si Contabilitate functioneaza in cadrul Universitatii „ARTIFEX”, care fost acreditata prin Legea nr. 133 din 17 mai 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 436/24.05.2005.

  In contextul actual al societatii informationale si al unei economii bazate pe cunostinte, Facultatea de Finante si Contabilitate pregateste, in mod egal, economisti cu competente in sfera financiar - bancara, a contabilitatii si a informaticii de gestiune.

  Misiunea Facultatii de Finante si Contabilitate are obiective clare si realizabile, ele fiind in conformitate cu cerintele si normele legale si se incadreaza in profilul institutiei de invatamant organizatoare - Universitatea „ARTIFEX” din Bucuresti. Misiunea facultatii este:
  - de a oferi educatie de inalta calitate, urmarind acumularea de catre absolventi a cunostintelor necesare investigarii, studierii si analizei fenomenelor si proceselor vietii economice interne si externe, in scopul dezvoltarii capacitatii intelectuale si a cunostintelor de specialitate si al formarii competentelor in domeniile Finante, respectiv Contabilitate, si
  - de a dezvolta cercetarea stiintifica de inalt nivel, in scopul raspandirii veritabilei culturi economico-financiare, a valorilor libertatii economice si politice si al dezvoltarii spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic si social. inca din primul an de functionare, Facultatea de Finante si Contabilitate si-a propus sa realizeze o pregatire profesionala, stiintifica si practica de performanta a studentilor sai, astfel incat acestia sa faca fata cerintelor tot mai ridicate ale pietei muncii.

  Incepand cu anul universitar 2005–2006, urmare a prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr. 916/11 august 2005, Facultatea de Finante si Contabilitate din cadrul Universitatii „ARTIFEX” din Bucuresti a trecut la aplicarea sistemului Bologna: 3 ani, cu un total de 180 credite, pentru studiile universitare de licenta si 2 ani, cu un total de 120 de credite, pentru studiile universitare de masterat.

  Realizarea misiunii presupune indeplinirea unor obiective specifice, concretizate in: asimilarea standardelor occidentale de educatie academica, ca fundament al formarii unor profesionisti capabili sa raspunda provocarilor integrarii europene si globalizarii economice, ale europenizarii si internationalizarii; integrarea educatiei cu cercetarea stiintifica, ca premisa a dezvoltarii unui corp profesoral de inalta competenta; continuarea reformei curriculare, in scopul asimilarii standardelor occidentale in ciclurile de studii universitare; dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor, cu institutiile publice si cu organizatiile profesionale in scopul ajustarii permanente a ofertei educationale la exigentele pietei muncii si al ameliorarii formarii profesionale a studentilor; adaptarea cunostintelor si abilitatilor absolventilor la cerintele de angajare, dupa terminarea studiilor, atat prin formarea initiala, cat si prin programele de formare continua; atragerea studentilor cu un potential evident (pregatire, cunostinte, inteligenta, interes, talent, vocatie etc.); folosirea unor forme evoluate de transmitere a cunostintelor, bazate pe tehnologiile moderne, in paralel cu adoptarea de metode eficiente de predare (cursuri sub forma de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate in exemplificari, invitarea unor specialisti cu experienta in activitatea contabila si financiara; asigurarea posibilitatilor de perfectionare a pregatirii absolventilor.

  Aceste obiective sunt realizabile prin structura si continutul planurilor de invatamant, valoarea si experienta corpului profesoral, baza materiala moderna de care dispune institutia, prin disciplinele de specialitate inscrise in planurile de invatamant, fapt ce conduce la realizarea unei culturi economice a viitorilor specialisti si la integrarea acestora in viata economica.

  Printre avantajele absolventului Facultatii de Finante si Contabilitate regasim: cunostintele si abilitatile dobandite de absolventii acestei facultati sunt factori determinanti in asigurarea succesului acestora la viitorul loc de munca; abilitatile si deprinderile dobandite le va asigura eficienta, putere de coordonare, initiativa si control la viitorul loc de munca; desi supuse uneori modificarilor legislative, cunostintele dobandite nu sunt bazate pe metode si procedee perisabile, ele sunt perfect concordante cu cele dobandite in orice alta institutie universitara europeana de prestigiu, astfel incat absolventii isi vor putea valorifica potentialul in orice entitate economica din Romania sau din strainatate; lipsa unei specializari inguste, pe segmente supuse unor variatii inerente ale economiei romanesti, va permite absolventului sa se adapteze cu usurinta la transformarile rapide la care este supusa piata muncii.

  Pentru realizarea obiectivelor propuse, Facultatea de Finante si Contabilitate beneficiaza de aportul unui personal didactic competent, cu o bogata activitate stiintifica si pedagogica in domeniile respective. Titularii de curs detin titlul stiintific de doctor sau sunt doctoranzi in domeniul disciplinelor din postul ocupat. Competenta si experienta lor profesionala sunt probate de portofoliul lucrarilor stiintifice in domeniu, de recunoasterea competentei profesionale si didactice demonstrate la materiile pe care le predau.

   

  CONDUCEREA FACULTATII
  Decan: Conf. univ. dr. Barbu Cristian Marian
  Prodecan: Prof. univ. dr. Marinescu Radu Titus

  CONTACT
  Telefon: 021 316 61 68
   

 

Radu

recomanda
5.00
foarte bun
 • 10.00
Trimis la
15 Aprilie 2013

Am invatat multe, recomand!


Vezi toate calificativele » Acorda calificativ!
 
 
 

Cauta universitate