Facultatea de Inginerie

Apartine de: Universitatea "Petru Maior" din Targu-Mures
Oras Targu Mures
Adresa ( Vezi harta) Str. Nicolae Iorga nr. 1, Targu Mures, Mures
Telefon 0265-233112, 0265-26.22.75, 0265-21.58.99 (Centrul de Consiliere si Orientare pentru Cariera & Oficiul de Relatii Publice)
Fax 0265-26.22.75

Grupul de discutii de la Facultatea de Inginerie
 
 • Facultatea de Inginerie este componenta a Universitatii "Petru Maior" din Targu-Mures, institutie de stat pentru invatamant superior si cercetare stiintifica, parte a sistemului educational national din Romania.

  In Targu-Mures, invatamantul superior ingineresc are o traditie de peste 30 de ani. Membrii corpului profesoral si ai personalului didactic auxiliar din Facultatea de Inginerie, precum si baza materiala adecvata ofera cunostinte de actualitate - teoretice si practice de specialitate - in sapte domenii si opt specializari ingineresti de varf.

  Specializarile ingineresti in care sunt pregatiti studentii Facultatii de Inginerie isi gasesc corespondent si compatibilitate cu specializarile recunoscute pe plan european. Corpul profesoral este alcatuit din cadre didactice titulare, marea majoritate avand titlul stiintific de doctor si se bucura de un cert prestigiu in comunitatea stiintifica nationala si internationala.

  Intregul proces de invatamant din facultate se desfasoara dupa planuri de invatamant aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si dupa programe analitice actualizate - similare cu cele ale facultatilor de profil din tara si strainatate.

  La Facultatea de Inginerie, in anii I si II de studiu, se studiaza discipline de pregatire fundamentala, precum si discipline de pregatire inginereasca de profil, iar in anii III si IV se asigura pregatirea de specialitate.

  Disciplinele care asigura pregatirea fundamentala inginereasca sunt obligatorii, iar pregatirea de specialitate este realizata sub forma unor module de discipline optionale. Studentul are si posibilitatea de a studia un numar de discipline facultative, inclusiv modulul psihopedagogic.

  Laboratoarele in care se desfasoara lucrarile practice dispun de o dotare performanta, in care sunt valorificate cu succes cunostintele teoretice ale studentilor. Pentru sustinerea procesului didactic s-au elaborat si editat in universitate un numar important de titluri de cursuri, culegeri de probleme si indrumatoare de lucrari sau proiect.

  Evaluarea pregatirii profesionale a studentilor se efectueaza pe parcursul intregului an universitar, aceasta definitivandu-se prin examene orale si scrise, planificate in sesiunile de la sfarsitul fiecarui semestru.

  Studiile universitare ingineresti se finalizeaza cu examen de licenta. in general, la toate programele de studii ale Facultatii de Inginerie, competentele garantate prin diploma de licenta sunt pragmatic formulate, astfel ca posesorul unei asemenea diplome are clar definite doua optiuni, in conformitate cu spatiul academic european:
  - o abordare rapida a carierei profesionale prin angajare, dar cu orizontul obligatoriu al continuarii formarii profesionale prin cursuri postuniversitare;
  - accesul spre studiile de master - 1,5 ani, si apoi spre cea de doctor inginer, cu oportunitatea modificarii, ajustarii si rafinarii traiectoriei profesionale.

  Dintre absolventii promotiilor de pana acum ale Facultatii de Inginerie pot fi retinute evolutii si cariere profesionale extrem de interesante - in intreprinderi din tara si strainatate, care ne valideaza consistenta pregatirii de specialitate oferite.
   

  CONDUCEREA FACULTATII
  Decan: Conf. univ. dr. Nicolae CHIRILA
  Prodecan: Prof. univ. dr. ing. Alexandru MORAR

  CONTACT
  Targu Mures, str. Nicolae Iorga, nr.1, 540088
  Tel: +40 0265 233212
  E-mail decanat: decanat@ing.upm.ro
  E-mail secretariat: secretariat@ing.upm.ro   

 

Acorda calificativ! Fii primul care ii acorda un calificativ acestei facultati!
 
 
 

Cauta universitate