Facultatea de Management, Marketing in Afaceri Economice

Apartine de: Universitatea "Constantin Brancoveanu" din Pitesti
Oras Pitesti
Adresa ( Vezi harta) Calea Bascov nr. 2A, Pitesti, Arges
Telefon 0248-21.26.27, 0248-21.64.27
Fax 0248-21.64.27

Grupul de discutii de la Facultatea de Management, Marketing in Afaceri Economice
 
 • Facultatea de Management, Marketing in Afaceri Economice  Pitesti, este acreditata in structura Universitatii Constantin Brancoveanu Pitesti prin Legea nr. 242/23 aprilie 2002 ca institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant.
   
  Facultatea de Management, Marketing in Afaceri Economice din Pitesti este o institutie de invatamant superior cu misiune de invatamant si cercetare stiintifica.

  Facultatea Management Marketing in Afacerile Economice Pitesti a fost infiintata in anul 1992, in urma unei complexe analize economice si sociologice la nivelul judetului Arges, a Municipiului Pitesti. Consecventa principiilor Universitatii Constantin Brancoveanu Pitesti, aceasta facultate si-a propus ca obiective strategice: crearea unei autentice scoli superioare economice in care sa se formeze economisti cu o inalta competenta, capabili sa actioneze in conditiile economiei moderne de piata in domeniul afacerilor: afaceri comerciale, financiar-bancare, in turism, transporturi si asigurari internationale.

  Conceptul  Universitatii Constantin Brancoveanu din Pitesti in elaborarea curriculei in 1991 dupa modelul Business School american bazat pe structurarea disciplinelor pe semestre si pe tehnici noi de evaluare a fost preluat un deceniu mai tarziu si de celelalte institutii de invatamant superior.

  Componenta de invatamant superior urmareste insusirea temeinica a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice presupusa de exercitarea profesiei de economist. In acest scop, disciplinele prevazute in planul de invatamant asigura pregatirea de ansamblu, sistematica si sistemica a studentilor, asociata cu o larga deschidere si cultura economica referitoare la problematica administrarii afacerilor interne si internationale.

  Componenta de cercetare are in vedere investigarea mecanismelor specifice economiei la nivel central si local, in plan national si universal, a interdependentei cu alti factori economico-sociali, a directiilor de perfectionare ca premise ale ridicarii performantelor, ale proiectarii unor solutii viabile de modernizare a domeniului in sine, cu impact favorabil asupra societatii.

  Antrenarea studentilor in cadrul cercurilor stiintifice studentesti si participarea acestora la sesiuni de comunicari si simpozioane sunt un prilej de completare si sistematizare a cunostintelor asimilate, dar si de participare la activitatea de cercetare pe baza unor contracte de colaborare cu institutii publice unde studentii pot efectua ore de practica.

  Avand o misiune specifica, Facultatea de Management, Marketing in Afaceri Economice, are obiective clare, realizabile, dintre care mentionam:

  - formeaza si perfectioneaza specialisti cu inalta calificare in domeniul administrarii afacerilor la nivel local si central, promoveaza spiritul gandirii libere, creatoare;
  - dezvolta cercetarea stiintifica in domeniul administrarii afacerilor, initiind activitati de cercetare stiintifica pe cont propriu si in colaborare cu institutii similare din tara si din strainatate;
  - transmite cunostinte multi si interdisciplinare;
  - pregateste specialisti in domeniul administrarii afacerilor din perspectiva integrarii in cadrul structurilor europene;
  - apara cadrul democratic in domeniul invatamantului si al cercetarii stiintifice, intemeiat pe respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale individului si cetateanului in statul de drept;
  - contribuie la repartizarea si dezvoltarea mai buna a invatamantului, stiintei si culturii pe teritoriul Romaniei, ca o conditie esentiala pentru asigurarea in mod echilibrat a tuturor regiunilor tarii cu specialisti.
  Planurile de invatamant ale specializarilor din cadrul facultatii isi propun:
  - transmiterea principiilor culturii economice si a valorilor societatii deschise, pentru a dezvolta capacitatile intelectuale ale studentilor. Aceste cunostinte sunt oferite (predate) intr-o maniera profesionala, elevata si atractiva, asigurandu-se studentilor fundamentele formative necesare;
  - aprofundarea cunostintelor necesare adancirii specializarii intr-unul din variatele domenii ale afacerilor prin introducerea la viitorii absolventi a dezideratului de a se adapta in permanenta la standardele profesionale occidentale si de a contribui la sincronizarea europeana si internationala a societatii romanesti, dovada in acest sens fiind numeroasele discipline cu deschidere internationala.

  Planul de invatamant are o serie de obiective, precum:
  - excelenta pregatire in domeniul limbilor straine de circulatie internationala; in anii doi si trei pregatirea in domeniul limbilor straine este focalizata pe problemele corespondentei  si comunicarii in domeniile de aprofundare;
  - pregatire informatica temeinica, prin discipline de profil  precum si prin discipline de granita sau care utilizeaza calculatorul ca instrument de lucru;
  - dezvoltarea capacitatii de aplicare practica a cunostintelor teoretice dobandite (prin disciplinele de practica economica, practica documentare pentru lucrarea de licenta, cercetare stiintifica elaborarea lucrarii de licenta);
  - stimularea mobilitatii studentilor si formarea capacitatii de adaptare la schimbarile continue de pe piata muncii.
  Planurile de invatamant au fost elaborate astfel incat sa permita desfasurarea activitatilor didactice la o inalta tinuta stiintifica si cu larga aplicabilitate in economia de piata, in acord cu exigentele pedagogice moderne, pentru a pregati economisti cu solide cunostinte de specialitate. Acestea se inspira din practica unor prestigioase scoli de invatamant superior din tara si din tarile dezvoltate.

  Planul de invatamant are un caracter modern prin faptul ca disciplinele sunt structurate in discipline obligatorii, optionale si facultative, conform orientarilor pe care le are invatamantul superior economic din tara noastra, dar si din tarile dezvoltate economic.

  Intre diferitele grupe de discipline exista o interactiune logica si functionala, care permite pregatirea graduala si trecerea treptata de la insusirea cunostintelor fundamentale catre aprofundarea disciplinelor care dau contur specializarilor.

  Planul de invatamant prin modalitatile de verificare ale fiecarui obiect de studiu asigura evaluarea eficienta a cunostintelor studentilor; astfel circa 70% din totalul disciplinelor se finalizeaza cu examene.

  O caracteristica notabila a planului de invatamant este echilibrul care se manifesta intre diferite grupe de discipline si intre diferite activitati didactice, prelegeri, activitati seminariale / de laborator / aplicative. In general, acestor doua mari categorii de activitati le revine un numar aproximativ egal de ore. Exista un raport aproape unitar intre cele doua categorii de activitati, raportul fiind, evident, diferit intre discipline, in functie de profilul acestora, predominant teoretic sau preponderent aplicativ, dar dispersia in jurul mediei este redusa, deci normala.

   

  CONDUCEREA FACULTATII
  Decan: CONF. UNIV. DR. MIHAELA ASANDEI

  CONTACT
  Calea Bascovului nr. 2A,
  Tel.: +40 248.21.26.27, 22.10.98;
  Fax: +40 248.22.10.98
   

 

Acorda calificativ! Fii primul care ii acorda un calificativ acestei facultati!
 
 
 

Studenti la Facultatea de Management, Marketing in Afaceri EconomiceVezi toti membrii
 

Cauta universitate