Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Apartine de: Universitatea "Spiru Haret" din Bucuresti
Oras Bucuresti
Adresa Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucuresti
Telefon Rectorat: 021-314.99.31, 021-314.99.32; Centrala: 021-314.00.75, 021-314.00.76, 021-314.39.00; 021-330.34.80, 021-334.37.05
Fax 021-314.95.25

Grupul de discutii de la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
 
 • Facultatea de Sociologie-Psihologie a fost infiintata in 1991, ca structura academica in cadrul Universitatii Spiru Haret. In conformitate cu prevederile Legii 88/1993 si H.G. nr. 1371, publicata in „Monitorul Oficial”, nr. 340 din 11 decembrie 1996, Facultatea a fost autorizata sa functioneze provizoriu.

  In 2003, prin H.G. nr. 693 din 12 iunie, publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, nr. 446 din 30 iunie 2003, Facultatea a fost acreditata, primind si dreptul de organizare autonoma a examenelor de licenta. Ca urmare a reorganizarii, in anul 2005, a sistemului de invatamant universitar din Romania si in virtutea H.G. nr. 88 din 10 februarie acelasi an, Facultatea de Sociologie-Psihologie poate organiza studii universitare de licenta cu o durata de 3 ani si programe masterale cu o durata de 2 ani.Prin H.G. nr. 943/2009 publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009 este aprobata lista specializarilor si programelor de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu la Universitatea Spiru Haret.

  In HG nr. 69/2013, completare la H.G. nr.707/2012, respectiv HG nr. 493/2013 si H.G. nr. 581/2013, specializarea Psihologie apare in Nomenclatorul de domenii si programe de studii  acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu cu precizarea numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare si forma de invatamant precum si a numarului maxim de studenti ce pot fi scolarizati.

  Facultatea de Sociologie-Psihologie a fost organizata si functioneaza in concordanta cu legislatia nationala: Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, Legea nr. 250 din 2009 privind aprobarea O.U. a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, art. 70, al. 3; Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U. a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii invatamantului; Metodologia de evaluare externa, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta elaborata de ARACIS, publicata in „Monitorul Oficial”, nr. 865/2006; H.G. nr. 404 din 29 martie 2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat; Ordinul Ministrului Educatiei nr. 3617 din 2006 privind aplicarea generalizata a Sistemului European de Credite Transferabile; Ordinul Ministrului Educatiei nr. 3315 din 2008 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, masterat si doctorat pentru anul universitar 2008-2009 etc.

  De asemenea, Facultatea de Sociologie-Psihologie este organizata si functioneaza in conformitate cu principiile Spatiului European al invatamantului Superior si cu cele inscrise in Carta Procesului Bologna, precum si cu prevederile stipulate in hotararile Senatului si Cartei Universitatii Spiru Haret (aprobata de Senatul universitar in data de 27 septembrie 2007, modificata si avizata ulterior la data de 15.06.2011 si inregistrata la MECTS cu nr. 1066/DGJ/15.06.2011).

  CONDUCEREA FACULTATII
  Decan: Conf. univ. dr. Beatrice Manu
  Prodecani:
  Lector univ. dr. Mihaela Tutu
  Asist. univ. drd. Banica Loredana

  CONTACT
  Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6, Bucuresti, Bucuresti
  Telefon: 021.455.11.44; 021.455.11.46; 021.455.11.42; 021.455.11.52; 021.455.11.53; 021.455.11.48
  E-mail: ushsp@spiruharet.ro; ushsas@spiruharet.ro

   

 

Elena

recomanda
5.00
foarte bun
 • 10.00
Trimis la
11 Aprilie 2013

Pentru continuarea studiilor liceale si pentru profesia pe care mi-am ales-o e de nota 10.


Vezi toate calificativele » Acorda calificativ!
 
 
 

Cauta universitate