Facultatea de Stiinte Economice

Apartine de: Universitatea din Pitesti
Oras Pitesti
Adresa ( Vezi harta) Str. Targul din Vale nr. 1, Pitesti, Arges
Telefon 0248-21.88.04
Fax 0248-21.64.48

Grupul de discutii de la Facultatea de Stiinte Economice
 
 • Invatamantul superior de stat cu profil economic din Pitesti, a luat fiinta in anul 1996 prin autorizarea specializarilor Contabilitate si Informatica de Gestiune si Managementul Firmei, integrate in Facultatea de Stiinte din cadrul Universitatii din Pitesti. In anul 1998 a fost infiintata Facultatea de Stiinte Economice si Administrative, prin H.G. din 11.07.1998, cuprinzand in acel an patru specializari.

   

  Ulterior au fost autorizate alte specializari, devenind Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative (FSEJA). FSEJA s-a despartit in doua facultati in baza HG 916/2005: Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative. Separarea efectiva  s-a produs in septembrie 2007.

  Facultatea de Stiinte Economice este structurata pe urmatoarele catedre:
  - Catedra de Contabilitate si Informatica de gestiune;
  - Catedra de Management - Marketing;
  - Catedra de Teorie economica si Finante;
  - Catedra de Economie si Administrarea afacerilor.

  Planurile de invatamant au fost elaborate cu respectarea urmatoarelor cerinte: asigurarea compatibilitatii cu planurile si programele de studii din tari ale Uniunii Europene; asigurarea compatibilitatii la nivel national din punctul de vedere al disciplinelor de studiu, duratei semestrelor, incarcarii medii saptamanale si disciplinelor asemanatoare pentru aceeasi specializare.

  In prezent, activitatea didactica este organizata pe doua cicluri de studii, fiecare ciclu fiind delimitat de celelalte prin proceduri distincte de admitere si de absolvire (potrivit Legii 288/2004, ale carei prevederi au intrat in vigoare incepand cu anul univ. 2005 – 2006 pentru studentii admisi in anul I):
  a) studiile universitare de licenta asigura un nivel de calificare adecvat exercitarii unei profesii si se finalizeaza cu diploma de licenta, care atesta ca titularul acesteia a dobandit cunostinte si competente generale si de specialitate, precum si abilitati cognitive specifice profesiei; ele pot fi continuate prin studii in ciclul II (master);
  b) studiile universitare de masterat asigura aprofundarea in domeniul studiilor de licenta sau intr-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica, sau competente complementare cand sunt efectuate in alte domenii,  si se finalizeaza cu diploma de master, care atesta ca titularul acesteia a dobandit cunostinte si competente generale si de specialitate, precum si abilitati cognitive specifice unei astfel de pregatiri; ele vor constitui o baza pregatitore obligatorie pentru studiile doctorale;

  Activitatile directe cu studentii se desfasoara, de regula, pe un trunchi de discipline comune tuturor specializarilor din domeniul fundamental de stiinte - DFB - care nu pot lipsi din formarea de baza a unui specialist in domeniu. Pentru domeniul fundamental stiinte economice, trunchiul de discipline comune, care nu pot lipsi din formarea de baza a unui economist, este format din: Contabilitate; Informatica; Marketing; Economie; Statistica; Finante; Management; Matematica; Econometrie/ Economie europeana; Drept/ Dreptul afacerilor; O disciplina socio-umana (sociologie, psihologie, politologie, filozofie, geografie, istorie economica, etica in afaceri etc.). Fiecare domeniu/specializare poate sa particularizeze una sau mai multe discipline din acest pachet, daca acest lucru este necesar.

  Studiile de masterat constituie ciclul al II-Iea al studiilor universitare si constituie o etapa pregatitoare obligatorie pentru studiile doctorale (ciclul III), fiind delimitate prin proceduri distincte de admitere si de absolvire, fata de celelalte cicluri universitare.

  Masteratul asigura fie aprofundarea studiilor de licenta (ciclul I) sau intr-un domeniu apropiat, fie obtinerea de competente complementare in alte domenii, precum si dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica.

  Universitatea din Pitesti are calitatea de Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat - IOSUM, aprobata de Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si atestata prin ordin al ministrului educatie si cercetarii, pentru diferite domenii fundamentale.

  Facultatea de Stiinte Economice poate organiza studiile de masterat sub forma de programe de invatamant de zi (cu frecventa) si la forma de invatamant cu frecventa redusa, pe o durata de doi ani (patru semestre).  Structura si continutul programului de pregatire sunt aceleasi pentru toate cele trei forme de invatamant in care se poate organiza masteratul, iar durata studiilor universitare de masterat la formele de invatamant de zi si cu frecventa redusa. FSE are obligatia sa organizeze intreaga activitate a ciclului de studii universitare de masterat in conformitate cu prevederile unui regulament specific, care detaliaza cadrul institutional, legal si contractual, normele de conduita etica si profesionala si aspectele de natura financiara privind aceste studii.

  Domeniile in care o institutie de invatamant poate organiza studii universitare de masterat sunt domeniile studiilor universitare de licenta, precum si alte domenii stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea ARACIS.

  Cercetarea stiintifica se deruleaza pe domenii de cercetare, Facultatea de Stiinte Economice stabilind, in functie de prioritati, directiile de cercetare pe baza planului de cercetare.

  Facultatea de Stiinte Economice organizeaza periodic prin catedrele sale, o serie de manifestari stiintifice in care sunt implicate cadre didactice ale facultatii, studenti si masteranzi,dar si numerosi colaboratori.

   

  CONDUCEREA FACULTATII
  Decan: Conf. univ. dr. PIRVU Daniela
  Prodecan: Conf. univ. dr. DUtU Amalia
  Prodecan: Lector univ. dr. NECSULESCU Consuela
  Prodecan: Conf. univ. dr. BALDAN Cristina

  CONTACT
  B-dul Republicii nr. 71, cod postal 110014, Pitesti, judetul Arges
  Numerele de telefon la care puteti apela pentru a obtine informatii sunt:
  0348 - 453.370
  0348 - 453.375
  0348 - 453.400

   

 

GABRIELA

recomanda
4.60
foarte bun
 • 9.20
Trimis la
03 Aprilie 2013

Sunt un fost masterand al Facultatii de Stiinte Economice, din Pitesti. Consider ca acesta este calificativul meritat de Facultatea de Stiinte Economice, nu de Universitate in ansamblu.


Vezi toate calificativele » Acorda calificativ!
 
 
 

Studenti la Facultatea de Stiinte EconomiceVezi toti membrii
 

Cauta universitate