Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative

Apartine de: Universitatea Romana de Stiinte si Arte "Gheorghe Cristea"
Oras Bucuresti
Adresa B-dul Energeticienilor, Nr. 9-11, Bloc M1, Et. 1, Sector 3, Bucuresti
Telefon 021-346.90.49
Fax 021-346.79.70
 
 • ADMINISTRATIE  PUBLICA - SPECIALIZARE ACREDIATA
  Pregatim specialisti cu o larga deschidere in domeniul administratiei publice, domeniu ce reprezinta una dintre cele mai importante componente ale statului de drept, conform Legeii administratiei publice locale nr. 64/1991, care  precizeaza in capitolul IV, sectiunea 1: "secretarul este functionar public cu studii superioare juridice sau administrative".

  Deoarece atributiile ce revin functionarilor publici devin din ce in ce mai complexe si lipsa acuta a unor asemenea cadre, a justificat necesitatea infiintarii unei asemenea specializari in cadrul studiilor universitare de licenta. Numarul functionarilor cu studii superioare in profil trebuie sa creasca la nivelul necesarului tarii noastre, pentru a ne putea compara intr-o perspectiva mai indepartata cu tarile dezvoltate.

  Din punctul nostru de vedere, relatiile internationale ocupa un loc important in strategia specializarii Administratie Publica, dovada fiind strinsele legaturi cu institutii similare din S.U.A., Polonia, Bulgaria, datorita carora oferim studentilor posibilitatea inca din primul an de studiu, sa audieze cursuri ale unor cadre didactice de prestigiu din S.U.A. si din alte tari. Absolventii obtin licenta de Jurist in Administratia Publica si vor putea lucra in compartimentele functionale ale administratiei de stat si in alte activitati asemanatoare, in intreprinderi mici si mijlocii particulare si de stat, la regii autonome, sau in conducerea acestora.

  Obiectivele facultatii sunt:
  Insusirea si aprofundarea in primii ani de studiu a cunostintelor si tehnicilor juridice;
  Penetrarea, dezvoltarea si diversificarea cunostintelor informationale prin intermediul disciplinelor de informatica generala in laboratoarele de informatica conectate in retea;
  O rapida si eficienta integrare sociala dupa promovarea examenului de licenta.

  Durata studiilor: Studii universitare de licenta- cu durata de 3 ani (6 semestre) pentru invatamantul de zi.

  DREPT - SPECIALIZARE ACREDIATA
  Avem ca misiune pregatirea de specialisti cu o larga deschidere in domeniul juridic, domeniu ce reprezinta una dintre cele mai importante componente ale statului de drept.

  Din punctul nostru de vedere, relatiile internationale ocupa un loc important in strategia specializarii in Drept, dovada fiind strinsele legaturi cu institutii similare din S.U.A., Polonia, Bulgaria, datorita carora oferim studentilor posibilitatea inca din primul an de studiu, sa audieze cursuri ale unor cadre didactice de prestigiu din S.U.A. si din alte tari. Studentii anilor III si IV executa practica la parchete, instante judecatoresti si alte institutii cu atributii jurisdictionale cu care avem incheiate protocoale.

  Acestia obtin licenta de Licentiat in Drept si pot profesa in domenii de activitate precum consiliere juridica, parchete, judecatorie, avocatura, notariat, organizatii interne si internationale.

  Obiectivele facultatii sunt:
  Insusirea si aprofundarea in primii ani de studiu a cunostintelor si tehnicilor juridice;
  Penetrarea, dezvoltarea si diversificarea cunostintelor informationale prin intermediul disciplinelor de informatica generala, un sprijin in acest sens constituindu-l laboratoarele conectate in retea;
  O rapida si eficienta integrare sociala dupa promovarea examenului de licenta.

  ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE - SPECIALIZARE ACREDIATA
  Facultatea de Relatii Internationale - infiintata in 1990 este prima facultate cu acest profil din invatamantul particular superior si reprezinta o alternativa concurentiala la specializarea corespunzatoare din cadrul invatamantului superior de stat.

  A organizat catedra proprie de "Managementul Afacerilor Internationale" cu 28 de cadre didactice de specialitate si complementare. Pentru activitatile didactice cu caracter aplicativ, precum si pentru unele discipline de cultura generala colaboreaza cu catedra de "Economie Aplicata".

  Pregateste specialisti in economia generala si relatii economice internationale, si are ca obiectiv obtinerea cunostintelor necesare absolventilor in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. Absolventii facultatii obtin titlul de economist diplomat iar dupa primii doi ani de studii pot obtine atestat de programator - calculator. Acestia pot profesa in cadrul organismelor interne si internationale.

  FINANTE BANCI - SPECIALIZARE ACREDIATA
  Pregatim specialisti in finantele afacerilor, absolventii obtinand dupa terminarea studiilor licenta de economist diplomat in specializarea Finante.

  Evolutia economiei mondiale a demonstrat ca nicio tara din lume, indiferent de gradul de dezvoltare, nu poate promova o politica  singulara, nu se poate izola de circuitul economic mondial. Progresul fiecarei economii nationale depinde de gradul de mobilizare si de utilizare a resurselor umane, materiale si financiare proprii. In acest context, prin specializarea FINANTE BANCI urmarim sa formam specialisti capabili sa initieze, sa conduca si sa controleze activitati in domeniul financiar, ce se vor derula incepand cu anul 2007 in conformitate cu prevederile Uniunii Europene, indiferent daca sunt vizate statele membre ale Uniunii Europene sau alte state.

  Absolventii isi vor putea desfasura activitatea in urmatoarele domenii:
  - financiar-bancar;
  - administratie financiara;
  - departamente financiare in cadrul organizatiilor interne si  internationale;
  - asigurari si reasigurari.

  Durata studiilor universitare de licenta este de 3 ani, studentii avand posibilitatea de a-si continua perfectionarea profesionala prin pregatirea la unul din programele de MASTERAT cu durata de 1,5 ani (3 semestre) organizate pe urmatoarele domenii de specialitate:
  1.    Relatii financiar - valutare internationale;
  2.    Afaceri internationale in sfera serviciilor;
  3.    Integrarea economica europeana;

  CIBERNETICA STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA - AUTORIZATA
  Specializarea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica infiintata in 1990 este singura facultate cu acest profil din invatamintul superior de stat si particular, cu corespondent in Franta. Pregateste specialisti in cibernetica si sisteme de calculatoare. Absolventii obtin titlul de economist diplomat si pot profesa in institute de sondare a opiniei publice, administratia de stat, banci, etc.

  Consideram strategia o arta ce vizeaza problemele pregatirii studentilor ca viitori specialist. Actiunile pe care le intreprindem pentru realizarea acestei pregatiri sunt la un nivel cit mai ridicat, corespunzator actualelor cerinte impuse de viata economico-sociala. Cadrele didactice impreuna cu factorii de decizie implicati in procesul de formare a specialistilor in domeniul stiintelor economice, urmaresc permanent si prioritar urmatoarele obiective:

  Insusirea si aprofundarea in primii ani ai studentiei, a aspectelor fundamentale legate de legitatile ce guverneaza activitatile economice, studiate in cadrul teoriei economice, precum si a unor percepte absolut necesare economistului, studiate in cadrul disciplinelor: statistica, contabilitate, finante-moneda, etc.;   
  Imbinarea acestor cunostinte fundamentale cu aparatul matematic adecvat studiat in cadrul disciplinelor: matematici economice, matematici actuariale, calculul probabilitatilor si statistica matematica, calculul numeric;

  Largirea si diversificarea bazei de cunostinte informationale prin intermediul disciplinelor de informatica generala;

  Integrarea acestor cunostinte de baza in sistemul disciplinelor de specialitate prin studiul realitatii economice , analiza si diagnosticul conjucturii pietei in structura verigilor sale - si pe acesta baza adoptarea - utilizind informatica deciziilor considerate optime, care sa permita sporirea eficientei economice.

  ECONOMIA MEDIULUI
  Pregatim economisti in domeniul protectiei mediului ambiant, in cadrul domeniului economic, prevenirea si combaterea poluarii aerului, solului, faunei si florei, in mentinerea echilibrului ecologic si folosirea de tehnologii nepoluante. Specialisti pe probleme de mediu, cu accent pe politicile adoptate la nivelul organismelor internationale si al impactului acestor politici la nivel regional si global, precum si viitori specialisti care sa asigure un control permanent asupra calitatii si protectiei mediului.

  Dezvoltarea industriala la inceput de secol XXI este determinata de impactul proceselor de productie asupra mediului ambiant. Prevenirea si combaterea deteriorarii mediului ambiant precum si folosirea de tehnologii nepoluante capata in perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana noi valente.

  Absolventii obtin specializarea de economist licentiat si pot profesa in structurile Ministerului Mediului, institute specializate in studii de mediu si in studii de impact, comisari de mediu.

  Obiectivele facultatii sunt:
  Sa dezvoltam invatamantul superior in domeniul economiei mediului prin pregatirea viitorilor specialisti care sa asigure o eficienta acoperire a cererii crescande in acest domeniu al fortei de munca;

  Sa desfasuram activitati de cercetare stiintifica privind modalitatile moderne de prevenire a poluarii, prin angrenarea studentilor si cadrelor didactice in aceasta activitate.

  CONTACT
  B-dul Energeticienilor nr.9 E,
  bloc M1, et.1, sector 3, Bucuresti
  Telefon: 021/346.90.49
  Email: ugc_drept@ugc.ro
   

 

anca

recomanda
4.40
foarte bun
 • 8.80
Trimis la
06 Aprilie 2013

Am absolvit REI-ul aici, 5 ani la zi !


Vezi toate calificativele » Acorda calificativ!
 
 
 

Studenti la Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si AdministrativeVezi toti membrii
 

Cauta universitate