Starea de calitate a Raului Doamnei-Arges pe baza macrozoobentosului

Lucrare licenta Biologie

Incarcat la data: 19 August 2010

Autor: Murarescu Valentin

Pret: 10 € + TVA

Numar pagini: 92

Tip fisier: zip

Marime fisier: 5947 kb

Apele curgatoare reprezinta un ecosistem complex a carui biocenoza este reprezentata de numeroase grupe de organisme, plante si animale, de la cele microscopice la cele macroscopice. Fauna unui rau este foarte diversa, cuprinzand reprezentanti ai multor grupe, de la protozoarele unicelulare, pana la mamifere, reprezentativa fiind ihtiofauna.
         

Studiul bentosului are o importanta majora in strategia de conservare a biodiversitatii  habitatelor bentale, mai ales pentru intelegerea modificarilor care apar la nivelul parametrilor calitativi ai comunitatilor, dar si ale habitatelor aflate sub influenta presiunilor antropice.

Speciile de nevertebrate bentonice continua sa fie subiectul multor cercetari intensive si extensive de hidrobiologie si ecologie datorita importantei lor in hrana pestilor, constituind o sursa trofica importanta pentru populatiile de pesti in general, si a celor bentonofagi in special; reprezinta o veriga importanta in circuitul trofic si de energie dintr-un ecosistem acvatic, transformand detritusul organic in tesut viu utilizat in nivelurile trofice superioare.Unele grupuri au rol important in purificarea ecologica a apelor prin consumarea detritusului de origine organica si sunt indicatori deseori folositi pentru caracterizarea gradului de poluare al apelor.

Prezenta sau absenta unor grupe de nevertebrate bentonice, densitatea si abundenta acestora, in concluzie structura si diversitatea zoocenozei, furnizeaza informatii importante in biomonitorizarea unui ecosistem acvatic.

 CUPRINS

INTRODUCERE    10

CAPITOLUL I    12

GENERALITatI PRIVIND ECOSISTEMELE LOTICE    12

I. 1 DIVERSITATEA ECOSISTEMELOR ACVATICE CURGaTOARE    12

I. 2 FACTORII ABIOTICI CARE CONDItIONEAZa VIAtA iN APELE CURGaTOARE    15

I. 3 GENERALITatI PRIVIND BIOCENOZELE APELOR CURGaTOARE    18

I. 4 ROLUL ORGANISMELOR ZOOBENTONICE iN DETERMINAREA GRADULUI DE IMPURIFICARE A APELOR    21

CAPITOLUL II    25

IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA MEDIULUI LOTIC    25

II. 1 PRINCIPALELE TIPURI DE POLUARE    27

II. 2 IMPACTUL LUCRaRILOR HIDROAMELIORATIVE ASUPRA RaURILOR SI REABILITAREA LOR    29

   II.2.1 CONSTRUCtIA BARAJELOR SI CONSECINtELE ECOLOGICE    31

II.2.2 REABILITAREA RaURILOR    31

CAPITOLUL III    33

METODE ECOLOGICE DE CARACTERIZARE A CALITatII APELOR CURGaTOARE    33

Tabelul III.1 Repartizarea culorilor pe clase de saprobitate dupa Liebemann    41

Figura III.1 Cartarea unui curs de apa dupa „metoda müncheneza” – Liebemann    41

???.1 ELEMENTE SI STANDARDE DE CALITATE BIOLOGICE SI FIZICO- CHIMICE PENTRU STABILIREA STaRII ECOLOGICE A APELOR DE SUPRAFAta    42

Tabelul ???.2 Elemente biologice de calitate pentru rauri    42

Tabelul ???.3 Elemente si standarde de calitate chimice si fizico-chimice in apa raurilor    43

CAPITOLUL IV    44

UTILIZAREA EFEMEROPTERELOR PENTRU ZONAREA ECOLOGICa A APELOR CURGaTOARE    44

IV.1 CONSIDERAtII GENERALE    44

IV.2 ARGUMENTE iN FAVOAREA UTILIZaRII EFEMEROPTERELOR PENTRU ZONAREA ECOLOGICa A RaURILOR    45

IV.3 MODELUL GENERAL AL ZONaRII APELOR CURGaTOARE,    BAZAT PE EFEMEROPTERE, LUaND iN CONSIDERARE CICLUL EROZIUNE – TRANSPORT – SEDIMENTARE    46

Tabelul ?V.1 Efemeroptere care caracterizeaza zonele unde predomina fenomenul de eroziune    47

Tabelul ?V.2 Efemeroptere care caracterizeaza zonele unde predomina fenomenul de transport    48

Tabelul ?V.3 Efemeroptere care caracterizeaza zonele de sedimentare    48

IV.4 SEMNIFICAtIA SI VALOAREA PRACTICa A ZONaRII ECOLOGICE A APELOR CURGaTOARE PE BAZA EFEMEROPTERELOR    49

CAPITOLUL V    50

DESCRIEREA BAZINULUI HIDROGRAFIC AL RaULUI DOAMNEI    50

V.1 ASEZARE GEOGRAFICa SI LIMITE    50

Figura V.1 Localizarea ariei hidrografice studiate    51

V.2 SISTEMUL HIDROGRAFIC AL RaULUI DOAMNEI    52

Tabelul V.1 Elementele morfometrice ale raurilor din bazinul hidrografic Raul Doamnei (I. Ujvári, 1972)    54

Tabelul V.2 Caracteristici hidrologice ale Raului Doamnei (dupa Ujvári, 1972)    56

V.3 CARACTERIZAREA IHTIOFAUNEI RaULUI DOAMNEI    57

V.4 IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ZONEI STUDIATE    59

CAPITOLUL V?    61

MATERIALE SI METODE DE LUCRU    61

V?.1 PRELEVAREA,CONSERVAREA SI TRANSPORTUL PROBELOR DE APa    61

             V?.1.1 PRELEVAREA PROBELOR DE APa    61

         V?.1.2 CONSERVAREA PROBELOR DE APa    61

       V?.1.3 TRANSPORTUL PROBELOR DE APa    62

     V?.2 MATERIALE SI METODE UTILIZATE iN STUDIUL DE FAta    62

            63

Figura V?.1 Prelevare probe zoobentos cu fileul bentonic in statia Nucsoara    63

Figura V?.2 Prelevare probe zoobentos cu fileul bentonic in statia Darmanesti    64

V?.2.1 DETERMINAREA INDICATORILOR CHIMICI DE POLUARE A APEI    64

          66

 V?.2.2 CARACTERIZAREA BIOCENOZELOR ACVATICE  DIN PUNCT  DE VEDERE AL PARAMETRILOR ECOLOGICI    66

V?.3 STABILIREA STAtIILOR DE PRELEVARE    68

                          V?.3.1 DESCRIEREA STAtIILOR DE PRELEVARE    68

Figura V?.3 Raul Doamnei-Sectiunea Nucsoara (foto original)    68

Figura V?.4 Raul Doamnei-Sectiunea Stanesti (foto original)    69

Figura V?.5 Raul Doamnei-Sectiunea Lapusani (foto original)    69

   Figura V?.6 Raul Doamnei -  Sectiunea Darmanesti (foto original)    69

Tabelul V?.1 Caracterizarea statiilor de prelevare    71

CAPITOLUL V??    72

REZULTATE SI DISCUtII    72

VI?.1 CARACTERIZAREA CALITATIVa A RaULUI DOAMNEI DIN PUNCT DE VEDERE AL ANALIZEI FIZICO - CHIMICE    72

        Figura V?I.1 Determinarea cantitatii de oxigen dizolvat in apele Raului Doamnei    73

Figura VI?.2 Determinarea consumului biochimic de oxigen (CBO5) din apele Raului Doamnei    74

   Figura VI?.3 Determinarea pH-ului apelor Raului Doamnei    74

VI?. 2 CARACTERIZAREA STaRII DE CALITATE A RaULUI  DOAMNEI DIN PUNCT DE VEDERE AL ANALIZEI MACROZOOBENTOSULUI    75

Tabelul V??.1 Structura zoocenozei bentonice a Raului Doamnei-August 2008    75

Figura V??.4 Structura zoocenozei bentonice a Raului Doamnei - August 2008    76

Tabelul V??.2 Structura zoocenozei bentonice a Raului Doamnei-Octombrie 2008    77

Figura V??.5 Structura zoocenozei bentonice a Raului Doamnei - Octombrie 2008    78

Tabelul V??.3 Structura zoocenozei bentonice a Raului Doamnei-Aprilie 2009    79

Figura V??.6 Structura zoocenozei bentonice a Raului Doamnei - Aprilie 2009    80

V??.3 CARACTERIZAREA ECOLOGICa A BIOCENOZEI RaULUI DOAMNEI DIN PUNCT DE VEDERE AL FAUNEI DE EFEMEROPTERE     81

Tabelul VI?. 4 Lista speciilor de efemeroptere identificate in Raul Doamnei    81

Tabelul V??.5 Caracterizarea ecologica a biocenozei Raului Doamnei din punct de vedere al faunei de efemeroptere -Statia Nucsoara     83

Tabelul V??.6 Caracterizarea ecologica a biocenozei Raului Doamnei din punct de vedere al faunei de efemeroptere-Statia Stanesti    84

Tabelul V??.7 Caracterizarea ecologica a biocenozei Raului Doamnei din punct de vedere al faunei de efemeroptere-Statia Lapussani    85

Tabelul V??.8 Caracterizarea ecologica a biocenozei Raului Doamnei din punct de vedere al faunei de efemeroptere-Statia Darmanesti    86

Figura V??.7 Spectrul ecologic pe familii al faunei de efemeroptere din Raul Doamnei-Statia Nucsoara    87

Figura V??.8 Spectrul ecologic pe familii al faunei de efemeroptere din Raul Doamnei-Statia Stanesti    87

Figura V??.9 Spectrul ecologic pe familii al faunei de efemeroptere din Raul Doamnei-Statia Lapusani    88

Figura V??.10 Spectrul ecologic pe familii al faunei de efemeroptere din Raul Doamnei-Statia Darmanesti    88

CONCLUZII    89

BIBLIOGRAFIE    90

Descarca lucrarea cu 10 € + TVA

Introdu corect adresa ta de e-mail. Pe aceasta adresa vei primi link-ul de unde vei putea descarca lucrarea.
Apasarea butonului "Cumpara" presupune acceptarea termenilor si conditiilor.

Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

Alti utilizatori au mai cautat: LicentaCALITATEECOLOGIEARGESRaullucrare de diploma