Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor la societate comerciala GES

Lucrare licenta Contabilitate

Incarcat la data: 13 Februarie 2010

Autor: Marin Daniela Violeta

Pret: 10 € + TVA

Numar pagini: 108

Tip fisier: zip

Marime fisier: 187 kb

In noul sistem contabil din Romania contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde contabilitatea financiara si de gestiune.    Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al societatii luat in totalitatea si structuralitatea sa. Obiectivul sau principal il constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara , performantele si modificarile pozitiei financiare.Informatia contabila este destinata utilizatorilor externi definiti de : investitorii de capital , bancheri angajati , furnizori , clienti , guvern si institutiile sale , publicul.

Activitatea economica a societatii Ges S.A. se desfasoara pe baza unui program concretizat sub aspect financiar in bugete de venituri si cheltuieli. Aceasta lucrare prezinta pe baza documentelor fundamentale unele operatii privind organizarea si urmarirea activitatii societatii:                                                                                             aprovizionare , producere , comercializare , determinarea si repartizarea rezultatului obtinut.

Lucrarea abordeaza elemente ce se refera la standardele internationale de contabilitate , la ordonantele si hotararile Ministerului Finantelor accentuand ca organizarea contabilitatii se face potrivit Legii 82/1991.

Scopul acestei lucrari este de a prezenta informatii referitoare la contabilitatea veniturilor si determinarea rezultatului precum si la modalitatile de intocmire a situatiilor financiare.

Cuprins

    Introducere

1.       Scopul si obiectivul lucrarii........................ ……………………………………5
2.       Prezentarea societatii..........................………………………………………… 6
2.1     Date generale referitoare la societatea comerciala.............……………..6
2.2.    Prezentarea societatii - scurt istoric...................…………………………….7
2.3 Prezentarea generala a capacitatilor de productie a                     tehnologiilor , a starii tehnice....................... …….…………………………………...8
2.4.    Personalul societati..........................……….…………………………………….9
2.5.    Principalele activitati , produse , servicii conform datelor din
 bilantul pe anul precedent......................... ……………………………………………9
2.6.    Descrierea pozitiei geografice a S.C....................………………………….10
2.7     Investitii............................………………….……………………………………..10
2.8     Participari la alte societati comerciale:...................……………………….10
2.9     Principii , politici , si metode contabile

CAPITOLUL  I
 DELIMITaRI ŞI STRUCTURI PRIVIND                               CHELTUIELILE , VENITURILE ŞI REZULTATELE…....................………13

1.1  Structuri in contabilitatea financiara privind cheltuielile , veniturile si rezultatele…………………………………………………………...............................…..13   
1.2. Delimitari si structuri privind cheltuielile..................….………….……….. 14   
1.3  Delimitari si structuri privind veniturile................ ….….….………………. 35
1.4  Abordari internationale privind cheltuielile , veniturile
si rezultatele..........................…………………………………………..……….………...51

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CHELTUIELILOR , VENITURILOR ŞI REZULTATELE LOR LA SOCIETATEA COMERCIALa
“GES” S.A. ………………………................………………….…….…………. 55

1    Documente utilizate si flux......................... ……………….…………………….55
2    Documente justificative............................………….………….………………...55
2.1Continutul documentelor justificative...................….……………………….55
2.2intocmirea si prelucrarea documentelor justificative.............…………..56
2.3Corectarea erorilor din documentele justificative.................……………...56
2.4Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare
2.5 ale intreprinderi..............................………………………………………………56
3    Registrele de contabilitate.........................………………………………………57
4    Documente contabile de sinteza...................... ………………….…………….58
5    Reconstituirea documentelo.........................…………………………………...59
6    Formele de contabilitate..........................………………………………………..59
   6.1  Forma de contabilitate clasica sau jurnalul unic.............……….……….59
   6.2  Forma de contabilitate centralizata sau pe jurnale multiple.........……60
   6.3  Forme de contabilitate pe jurnale aplicate in contabilitatea din
Romania.................................……………………………………………..…….…………60
6.4Forma de contabilitate maestro-sah sau pe conturi .............…...………61
corespondente
6.5Forma de contabilitate informatica...................…………………….……….62
7    Metodologia de lucru folosita in unitate….…...................…………….…….62
   7.1  Particularitati privind documentele primare justificative utilizate
de societate..............................………………………….………………….…….………63
8    inregistrari contabile privind cheltuielile in cadrul societatii
“GES” S.A…...............................………………………………………..……….…………64
9    inregistrari contabile privind veniturile in cadrul societatii
“GES” S.A................................……………………………………..…….……..…………67
10  inregistrari contabile privind conturile de rezultate in                   
cadrul societatii “GES” S.A..........................………………………..……….………..69
                 
CAPITOLUL III
ANALIZA INDICATORILOR SPECIFICI CHELTUIELILOR  VENITURILOR ŞI REZULTATULUI…................................................……………………....71

1  Necesitatea analize..............................……………………………………………..71
2  Indicatori utilizati in analiza economico-financiara a cheltuielilor  
 veniturilor si rezultatelor .........................……………………………………………..71
  2.1  Analiza cifrei de afaceri........................…………………………………………71
  2.2  Productia exercitiului.........................……………………………………………72
2.3  Marja bruta………............................……………………………………………...73
2.4  Analiza valorii adaugate.......................………………………………………...73     
2.5  Alti indicatori specifici veniturilor , cheltuielilor si rezultatelor............74
  2.6  Analiza soldurilor inermediare de gestiune si retratarile posibil..........75
3  Analiza indicatorilor la societatea “GES ” SA ......................…………………83  
  3.1  Calculul indicatorilor..........................…………………………………………84

CAPITOLUL IV
   CONCLUZII………...................…………………………..………………….93
   BIBLIOGRAFIE …….................………….………………………………….97
   ANEXE…..................…………………….…………………………………….98

Descarca lucrarea cu 10 € + TVA

Introdu corect adresa ta de e-mail. Pe aceasta adresa vei primi link-ul de unde vei putea descarca lucrarea.
Apasarea butonului "Cumpara" presupune acceptarea termenilor si conditiilor.

Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.