Contabilitatea rezultatului exercitiului si calculul impozitului pe profit

Lucrare licenta Contabilitate

Incarcat la data: 09 Aprilie 2010

Autor: giurge monica

Pret: 10 € + TVA

Numar pagini: 67

Tip fisier: zip

Marime fisier: 77 kb

Profitul este un termen de origine latina, vine de la verbul “proficere” care inseamna a progresa, a da rezultate si  care, treptat a dobandit semnificatia de a da sau a aduce profit. Aceasta explica de ce profitul este considerat venit sau o forma de venit.


Exista un punct de vedere oficial – legislativ si  statistic, care decurge direct din semnificatia termenului latin original, pe baza caruia, profitul a devenit cunoscut sub numele de beneficiu si se determina ca diferenta intre veniturile si  cheltuielile ocazionate de activitatea unui agent economic. De aici rezulta ca profitul este avantajul realizat sub forma baneasca, dintr-o actiune, operatie sau activitate economica. Orice activitate sau agent economic nu poate progresa, nu se poate dezvolta, daca nu obtine profit. in lipsa profitului, situatia agentilor  economici si  activitatii lor raman neschimbate, “ingheata” la aceeasi parametri si   in cele din urma se degradeaza.


In virtutea acestui concept, toate activitatile lucrative dintr-o economie de piata au drept scop obtinerea profitului. Aceasta constituie totodata materia impozabila, ceea ce se impoziteaza.


Profitul se determina potrivit unei metodologii oficiale, asa cum rezulta din reglementarile in vigoare din fiecare tara si   reprezinta o suma globala care, teoretic si   practic, poate fi formata din 2 componente:


-  profitul legitim sau legal – realizat in contextul respectarii prevederilor legale de-a lungul activitatii din care este prevazut, inclusiv a prevederilor legale cu privire la metodologia de calcul. Sub aspect moral – social, acesta constituie profitul normal si  orice profit obtinut in alte conditii decat cele legale, nu se cuvin celui ce-l dobandeste.


-  profit nelegitim sau nelegal – realizat in contextul incalcarilor deliberate sau nu, a legalitatii: “umflarea costurilor”, atribuirea unor cote procentuale de profit peste cele admise de lege, sustragerea de la plata impozitelor si   a taxelor, duble inregistrari, etc., care in functie de situatii si  de faptul ca este “descoperit” sau nu de autoritatile financiare sau de partenerii inselati, poate fi preluat la bugetul de stat sau restituit celor in dauna carora a fost obtinuta.


Profitul este impozabil, conform legilor din fiecare tara. Cine-l detine poate dispune de profit numai dupa plata unei marimi a profitului, care se stabileste nu atat in functie de factorii economici ci de decizia autoritatilor si  de politica statului de a asigura un anumit nivel al profitului pe ramuri si  subramuri, pe categorii de marime a firmelor.


In scopul orientarii actiunii lor, agentii economici trebuie sa dispuna de o analiza financiara cat mai ampla. in cadrul acestora, locul cel mai important revine marimii si   dinamicii profitului, care sunt relevate de mai multi indicatori, dintre care doi sunt mai esentiali: masa si  rata profitului.


CUPRINS
CAP.1. DEFINIREA ŞI  CARACTERISTICILE PROFITULUI


1.1. Locul, rolul si  functiile profitului in mecanismul de conducere al


       activitatii societatilor comerciale................................................................................6


1.2. Delimitari si  structuri privind cheltuielile si  veniturile generatoare de


       rezultate financiare......................................................................................................7


1.3. Principii de contabilizare a cheltuielilor....................................................................10


1.4. Principii de contabilizare a veniturilor.......................................................................11


1.5  Structurarea informatiilor din contul de profit si  pierdere potrivit teoriei


       si  practicii occidentale...............................................................................................12


1.6 Structurarea informatiilor din contul de profit si  pierdere potrivit optiunii


      tarii noastre..................................................................................................................14CAP. 2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ?I  VENITURILOR


2..1. Definirea , inregistrarea si  recunoasterea cheltuielilor si  veniturilor entitatilor............................................................................................................................16


2.2  Clasificarea cheltuielilor si  a veniturilor....................................................................17


2.3   Organizarea contabilitatii cheltuielilor si  a veniturilor.............................................18    2.3.1 Contabilitatea cheltuielilor din activitatea de exploatare..............................19


        2.3.1.1 Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile..................................19


                       2.3.1.2 Contabilitatea cheltuielilor cu lucrarile si  serviciile


                                   executate de terti.............................................................................20


        2.3.1.3 Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate


                                   de terti.............................................................................................21


        2.3.1.4 Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite , taxe si  


                                   varsaminte asimilate.......................................................................22


        2.3.1.5 Contabilitatea cheltuielilor cu personalul , asigurarile sociale


                                    si protectia sociala.........................................................................22


        2.3.1.6 Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare..................................23


    2.3.2 Contabilitatea veniturilor aferente cifrei de afaceri......................................24


    2.3.3 Contabilitatea variatiei stocurilor.................................................................25


    2.3.4 Contabilitatea veniturilor din productia de imobilizari................................26


    2.3.5 Contabilitatea veniturilor din subventii........................................................27


    2.3.6 Contabilitatea altor venituri din exploatare..................................................27


    2.3.7 Contabilitatea cheltuielilor din activitatea financiara...................................29


    2.3.8 Contabilitatea veniturilor din activitatea financiara.....................................30


    2.3.9 Contabilitatea cheltuielilor si  veniturilor extraordinare .............................33


    2.3.10 Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarile , provizioanele si  


                       ajustarile pentru depreciere sau pierderea de valoare a activelor ..............33


    2.3.11 Contabilitatea veniturilor din provizioane, ajustari sau pierderi de


                       valoare a activelor......................................................................................35


    2.3.12 Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit.....................................36CAP.3. IMPOZITUL PE PROFIT


3.1 Notiuni  generale si  sfera de cuprindere ...................................................................37


3.2 Calculul profitului impozabil si  a impozitului pe profit............................................41CAP.4. STUDIU DE CAZ AL CONTABILITATII CHELTUIELILOR


             SI VENITURILOR LA SC ..................... SRL


4.1 Descrierea societatii...................................................................................................48


    4.1.1.Generalitati .................................................................................................48


    4.1.2.Obiectul de activitate...................................................................................48


    4.1.3.Capital social.............................................................................................. 48


    4.1.4.Patrimoniul societatii...................................................................................49


    4.1.5.Piata de transport ........................................................................................49


4.2 Importanta economica si sociala a transportului........................................................50


4.3 Organizarea activitatii  si  conducerea contabilitatii..................................................50


4.4 Monografie contabila.................................................................................................51


4.5 BVC instrument de calcul previzional al rezultatului exercitiului.............................61CAP. 5. CONCLUZII SI  PROPUNERI.....................................................................63Descarca lucrarea cu 10 € + TVA

Introdu corect adresa ta de e-mail. Pe aceasta adresa vei primi link-ul de unde vei putea descarca lucrarea.
Apasarea butonului "Cumpara" presupune acceptarea termenilor si conditiilor.

Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

Alti utilizatori au mai cautat: DiplomaCONTABILITATECalculEXERCITIUlucrare de licentaimpozit pe profit