Contabilitatea si analiza veniturilor si cheltuielilor la o societate prestatoare de servicii

Lucrare licenta Contabilitate

Incarcat la data: 29 Aprilie 2010

Autor: Comes Adriana

Pret: 10 € + TVA

Numar pagini: 85

Tip fisier: zip

Marime fisier: 230 kb

Ca sistem de cunoastere si gestiune a resurselor societatii, contabilitatea a evoluat lent, sinuos discret si sigur. Ca orice disciplina stiintifica, contabilitatea reprezinta simultan o teorie si o metoda, reprezentand un sistem de principii si cunostinte care explica si informeaza iar ca metodica sau tehnica, contabilitatea reprezinta un ansamblu coerent de procedee si instrumente cu ajutorul carora se observa si se inregistreaza resursele firmei separate ca entitati  patrimoniale.

Efectul acestor principii, contabilitatea are capacitatea de a dezvalui legaturi si raporturi intre componentele patrimoniului si pe aceasta cale furnizeaza informatii privind felul in care trebuie gospodarit eficient si dezvoltat capitalul de care dispune agentul economic. Activitatea intreprinderii trebuie sa se defasoare permanent in cadrul relatiei de  echilibru dintre venituri si cheltuieli.

Problema prioritara care se ridica in fata managerilor este aceea a gasirii unor metode care sa le permita sa dimensioneze si sa controleze relatia de echilibru dintre venituri si cheltuieli. Contabilitatea generala este tinuta pe calculator, utilizandu-se metoda maestru sah cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Programul informatic folosit asigura obtinerea tuturor lucrarilor cerute prin legea contabilitatii (Registru jurnal, fisa sah, note contabile, balanta de verificare, analitica si sintetica).

Contabilitatea cheltuielilor unitatii patrimoniale se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, care se grupeaza in cheltuieli de exploatare, financiare, extraordinare si cheltuieli cu amortizarea si provizioanele.

C U P R I N S
INTRODUCERE…………………………………………………………...………………5
1. CONTUL DE REZULTATE – COMPONENTA A SITUAtIILOR FINANCIARE ANUALE ………………………………………………………..………6
1.1 CONCEPT, CONtINUT SI STRUCTURA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PRIN PRISMA STANDARDELOR INTERNAtIONALE DE CONTABILITATE .........6
1.1.1 Contabilitatea de gestiune si financiara ....................................................................7
1.1.2 Prezentarea si contabilitatea operatiunilor referitoare la cheltuieli ...........................9
1.1.3 Prezentarea si contabilitatea operatiunilor referitoare la venituri ...........................13
1.1.4 Documente justificative utilizate in reflectarea cheltuielilor si veniturilor in contabilitate ......................................................................................................................19
1.1.5 Contabilitatea operatiunilor privind determinarea rezultatului contabil si rezultatului fiscal ..............................................................................................................20
1.2 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – SURSA DE INFORMAtII PENTRU DETERMINAREA REZULTATELOR ENTITatII DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC ..............................................................................................................................23
1.2.1 Contul de profit si pierdere – element de baza al situatiilor financiare ................25
1.3 ANALIZA SI GESTIUNEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATULUI …………………………………………………………………………...27
1.3.1 Soldurile intermediare de gestiune ………………………………………………..28
2. PERFORMANtE OBtINUTE DE S.C. DUMIAN S.R.L. ………………....31
2.1 PREZENTARE GENERALA A S.C. DUMIAN S.R.L. ................................................31
2.1.1 Momente in evolutia societatii .............................................................................31
2.1.2 Istoricul, functionarea firmei DUMIAN S.R.L. ...................................................31
2.2 ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SOCIETAtII ...................................................33
2.2.1 Organigrama societatii ..........................................................................................34
2.2.3 Organizarea si conducerea activitatii contabile ....................................................35

3. CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA       S.C. DUMIAN S.R.L. ……………………………………………………………………39
3.1 OPERAtIUNI EFECTUATE iN LUNA DECEMBRIE LA S.C. DUMIAN S.R.L. ..39
3.1.1 Contabilitatea cheltuielilor efectuate de societate ................................................39
3.1.2 inregistrarea in contabilitatea a veniturilor efectuate de S.C. DUMIAN S.R.L....45
3.2 STABILIREA PROFITULUI BRUT SI A IMPOZITULUI PE PROFIT ..................47
3.3 iNTOCMIREA SITUAtIEI FINANCIARE ANUALE LA S.C. DUMIAN S.R.L. ....51
3.3.1 Etapele intocmirii situatiei financiare anuale .......................................................51
-    Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere .........................................51
-    Inventarierea generala a patrimoniului ..............................................................51
-    Contabilitatea operatiilor de regularizare ..........................................................51
-    Stabilirea balantei conturilor dupa inventariere ................................................53
-    Determinarea rezultatului exercitiului ...............................................................53
3.3.2 Elaborarea situatiei financiare anuale ...................................................................54
-    Bilantul ..............................................................................................................56
-    Contul de profit si pierdere ................................................................................58
-    Anexa la bilant ...................................................................................................60
4. ANALIZA REZULTATELOR OBtINUTE …………………………………...62
4.1 ANALIZA SITUAtIILOR FINANCIARE PE BAZA BILANtULUI ........................62
4.1.1 Tipuri de bilant utilizate in analiza financiara ......................................................63
4.1.2 Analiza echilibrelor financiare .............................................................................65
4.2 ANALIZA PERFORMANtELOR PE BAZA CONTULUI DE REZULTATE .........71
4.2.1 Rentabilitatea – criteriu de performanta reflectat in contul de profit si pierdere .72
4.2.2 Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune ………………………………...…73
5. CONCLUZII SI PROPUNERI ………………………………………………….…78

 

Descarca lucrarea cu 10 € + TVA

Introdu corect adresa ta de e-mail. Pe aceasta adresa vei primi link-ul de unde vei putea descarca lucrarea.
Apasarea butonului "Cumpara" presupune acceptarea termenilor si conditiilor.

Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.