Regimul autonomiei locale in Romania

Lucrare licenta Drept

Incarcat la data: 16 Iunie 2010

Autor: ciupei dana

Pret: 10 € + TVA

Numar pagini: 68

Tip fisier: zip

Marime fisier: 150 kb

Reglementari privind administratia publica locala si principiile care o guverneaza au fost consacrate dintotdeauna in Constitutiile romane. In Tezele pentru elaborarea  proiectului de Constitutie  reglementari privind administratia publica locala, alaturi de cele privitoare la organizarea administrativ- teritoriala a Romaniei, erau cuprinse chiar in Titlul I , care era consacrat principiilor fundamentale , paragraful 17 .

Ultimul alineat al acestuia prevedea ca ,,organizarea si activitatea unitatilor administrativ teritoriale au la baza descentralizarea administrativa si autonomia locala.’’ Din dezbaterile din cadrul Comisiei de redactare a proiectului Constitutiei si din cadrul Adunarii Constituante, a rezultat necesitatea renuntarii la reglementari detaliate ale autonomiei locale la nivel constitutional, ele fiind de domeniul legii”.   


In momentul redactarii Proiectului Legii administratiei publice locale din 1991, Guvernul Romaniei a avut in vedere mai multe surse de inspiratie in reglementarea principiilor de organizare si functionare a administratiei publice locale.Constitutia Romaniei din 1991,in forma initiala, reglementa in art. 119 principiile de baza ale administratiei publice locale si anume: “ Administratia  publica in unitatile administrativ teritoriale se intemeiaza pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizarii servicilor publice”.


Observam ca, materia autonomiei locale din art. 119-122 este o reglementare constitutionala generala a autonomiei locale, fara  norme de amanunt privind aspectele importante ce se refera la autonomia locala, acestea fiind lasate in sarcina legiuitorului organic.


Constitutia le considera ca doua principii distincte:  acela de autonomie locala si respectiv acela de descentralizare, desi in aceasta terminologie, general acceptata de stiinta dreptului administrativ, descentralizarea administrativa (teritoriala) si autonomia locala sunt termeni sinonimi, iar “perechea care duce la  descentrarea administrativa  fiind descentralizarea administrativa (autonomia locala) si desconcentrarea administrativa ”.


CUPRINS:


CAPITOLUL 1: PRINCIPIILE PE CARE SE iNTEMEIAZa ADMINISTRAtIA PUBLICa LOCALa:


a)Principiile stabilite in Legea fundamentala;


b)Principiile stabilite in Legea administratiei locale nr.215/2001 republicata;


c)Prezentarea succinta a continuturilor principiilor stabilite de Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata.


CAPITOLUL 2: NOtIUNEA SI ELEMENTELE AUTONOMIEI LOCALE:


a)Conceptul de autonomie locala conform Legii 215/2001 , republicata


b)Conformitatea reglementarilor romanesti cu Carta  Europeana a autonomiei locale;


c)Notiunea autonomiei locale conform Legii nr. 215/2001


CAPITOLUL 3: AUTORITatIILE  ADMINISTRAtIEI PUBLICE LOCALE CARE EXERCITa AUTONOMIA LOCALa:


a) Autoritatile administratiei publice locale care exercitau autonomia locala, in perioada interbelica


b) Caracterul reprezentativ al  autoritatiilor publice locale


c ) Caracterizare generala a consiliilor locale;


d)   Caracterizare generala a consiliilor judetene;


e)  Caracterizare generala a institutiei primarului.


CAPITOLUL 4: ASPECTE CONCRETE DE REALIZARE A AUTONOMIEI LOCALE:


a)Resurse financiare proprii; (L. 215/2001)


b)Asociatii de dezvoltare intercomunitara ( noutate introdusa de legea 286/2006)


c)Cooperarea si asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale (Lg. 215/2001 republicata)


d)Cooperarea transfrontaliera a unitatilor administrativ- teritoriale cu alte unitati administrativ teritoriale;


e)Garantarea prin justitie a autonomiei locale.


CAPITOLUL 5: ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND GARANTAREA CONSTITUtIONALa  A  AUTONOMIEI LOCALE CU REFERIRE SPECIALa LA FRANtA


CONCLUZII


BIBILIOGRAFIE SELECTIVa

Descarca lucrarea cu 10 € + TVA

Introdu corect adresa ta de e-mail. Pe aceasta adresa vei primi link-ul de unde vei putea descarca lucrarea.
Apasarea butonului "Cumpara" presupune acceptarea termenilor si conditiilor.

Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

Alti utilizatori au mai cautat: DREPTDiplomalucrare de licentaadministratia publica locala