Analiza critica a procesului bugetar de stat in Romania, puncte tari si puncte slabe ale bugetului de stat

Lucrare licenta Economie

Incarcat la data: 26 Martie 2010

Autor: andronic

Pret: 10 € + TVA

Numar pagini: 124

Tip fisier: zip

Marime fisier: 1725 kb

Procesul bugetar, sub aspectul continutului, reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de institutiile abilitate ale statului in scopul concretizarii politicii fi nanciare aplicate de autoritatea guvernamentala. Derularea procesului bugetar presupune existenta unor resurse fi nanciare, pre cum si alocarea lor in scopul furnizarii catre populatie a bunurilor si serviciilor publice.Instrumentul in care isi gasesc refl ectarea toate resursele fi nanciare publice si cheltuielile publice il constituie bugetul general consolidat. Acesta cuprinde ansam blul bugetelor care refl ecta fl uxurile de venituri si de cheltuieli ale sectorului public, si anume: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezo reriei statului, bugetele diferitelor institutii publice, bugetul creditelor externe con tractate sau garantate de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile.Pentru ca acest complex sistem de bugete sa devina operational, este nece sara, ca o premisa esentiala, elaborarea politicii fi nanciare a guvernului pentru o anumita perioada. Se impune, deci, existenta cadrului juridic care sa reglementeze, pe de o parte, categoriile si nivelurileimpozitelor, taxelor si contributiilor percepute de la persoanele fi zice si juridice, iar, pe de alta parte, destinatiile spre care pot fi orientate alocatiile bugetare in vederea furnizarii de bunuri si servicii publice.


CUPRINS


Introducere ...................................................................................................................................... 4


Capitolul I ....................................................................................................................................... 10


Evolutii caracteristice ale bugetului general consolidat .................................................................... 10


1.1. Introducere .............................................................................................................. 12


1.2. Veniturile si cheltuielile Bugetului General Consolidat .......................................... 12


1.2.1 Evolutia veniturilor ...................................................................................... 15


1.2.2. Evolutia cheltuielilor................................................................................... 24


1.3. Contributia componentelor bugetului public national


la formarea bugetului general consolidat ............................................................... 33


1.4. Defi citul Bugetului General Consolidat.................................................................. 36


1.5. Perspectiva fi nantelor publice pe termen mediu ..................................................... 40


Capitolul II ..................................................................................................................................... 44


Modelarea infl uentei politicilor bugetare si fi scale


asupra bugetului general consolidat al Romaniei ............................................................................. 44


2.1. Introducere .............................................................................................................. 44


2.2. Echilibrul economic general.................................................................................... 44


2.2.1. Echilibrul fi nanciar. Concept. Premise. ..................................................... 44


2.2.2. Caracteristicile echilibrului fi nanciar.......................................................... 45


2.2.3. Echilibrul monetar. Concept. Premise. ....................................................... 48


2.3. Politica fi nanciara ................................................................................................... 55


2.4. Politica fi scala ......................................................................................................... 58


2.5. Politica bugetara ..................................................................................................... 75


2.6. Politici monetare...................................................................................................... 81


2.7. Studiu de caz: Model neokeynesian pentru economia Romaniei ............................ 87


2.7.1. Prezentarea generala a modelului ............................................................... 87


2.7.2. Rezolvarea modelului.................................................................................. 89


2.8 . Concluzii ............................................................................................................... 95


Capitolul III ................................................................................................................................... 99


Evaluarea impactului variabilelor macroeconomice


asupra echilibrului fi nanciar public .................................................................................................. 99


3.1. Echilibrul fi nanciar public....................................................................................... 99


3.2. Principalele variabile macroeconomice


cu impact asupra echilibrului fi nanciar public ...................................................... 100


3.3. Relatia crestere economica – defi cit bugetar.......................................................... 103


3.4. Relatia somaj – defi cit bugetar............................................................................... 105


3.5. Relatia infl atie – defi cit bugetar ............................................................................ 108


3.6. Relatia sold contului curent – defi cit bugetar......................................................... 110


3.7. Concluzii ............................................................................................................... 111


3


Capitolul IV .................................................................................................................................. 113


Mecanismul de transmitere a politicii fi scale


in cadrul bugetului general consolidat............................................................................................. 113


4.1. Introducere ............................................................................................................ 113


4.2. Elemente structurale si functionale ale


mecanismului de transmitere a politicii fi scale...................................................... 114


4.3. Canale de transmitere a politicii fi scale ................................................................ 118


4.4. Constrangeri in functionarea mecanismului actual


de transmitere a politicii fi scale............................................................................. 118


4.5. Interferenta variabilelor monetare in transmitere politicii fi scale ......................... 121


4.6. Concluzii ............................................................................................................... 122


Bibliografi e ................................................................................................................................... 124

Descarca lucrarea cu 10 € + TVA

Introdu corect adresa ta de e-mail. Pe aceasta adresa vei primi link-ul de unde vei putea descarca lucrarea.
Apasarea butonului "Cumpara" presupune acceptarea termenilor si conditiilor.

Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.

Alti utilizatori au mai cautat: lucrare de licentaanaliza criticabugetul de statdeficitul bugetar