Educarea elevilor din ciclul primar in spiritul apararii, protectiei si refacerii mediului inconjurator

Lucrare licenta Geografie

Incarcat la data: 18 Ianuarie 2010

Autor: veronka

Pret: 10 € + TVA

Numar pagini: 77

Tip fisier: zip

Marime fisier: 5415 kb

Prin mediu inconjurator sau mediu ambiant se intelege ansamblul de elemente si fenomene naturale si artificiale de la exteriorul Terrei, care conditioneaza viata in general si pe cea a omului in special. Sensul dat acestei notiuni in cadrul Uniunii Europene este cel al unui ansamblu de elemente care, in complexitatea relatiilor lor, constituie cadrul, mijlocul si conditiile de viata ale omului, cele care sunt ori cele care nu sunt resimtite.

O alta definitie o gasim in Legea protectiei mediului, in care mediul inconjurator este ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv, valorile materiale si spirituale.

Mediul inconjurator  mai poate fi  definit  ca “ ansamblul  factorilor  naturali  si  ai  celor   creati  prin  diverse  actiuni  umane  care , in  stansa  interdependenta , influienteaza  echilibrul  ecologic  si  determina  conditiile  de  viata  pentru  om , pentru  dezvoltarea  societatii “ . Caci ’’ nu  se  poate  vorbi  aproape  nicaieri  de  existenta  unui  mediu  natural  nemodificat  de  om“. (Tufescu, Posea, Ardelean,  Geografia  mediului  inconjurator -manual  pentru  clasa  a XI -a , E. D. P., Bucuresti, 1998)

Deci  omul  nu  poate  fi  scos  din  mediul  inconjurator(asa  cum  afirma  Simion  Mehedinti  la  inceputul  secolului), el  formand , impreuna  cu  mediul  natural - umanizat , un  intreg, un  sistem  spatio - temporal.

Cuprins

ARGUMENT.........................................................................................................................3
CAPITOLUL I . MEDIUL  INCONJURATOR................................................................5
1.1.    Elementele  componente  ale  mediului  înconjurator....................................8  
1.2.    Componentele  primare...................................................................................10
1.2.1. Scoarţa  terestra…………………………………………………………...10
1.2.2 . Atmosfera…………………………………………………………………..11
1.2.3.  Apa …………………………………………………………………………14
1.2.4. Utilizarea  apei ……………………………………………………………16
1.3. Componentele  derivate ……………………………………………………..18
                       1.3.1. Vegetaţia ……………………………………………………………………18
        1.3.2. Fauna………………………………………………………………………..19
1.3.3. Solul………………………………………………………………………….21
1.4. Componentele  antropice……………………………………………………22
1.4.1. Aşezarile  omeneşti………………………………………………………..23
        1.4.2. Componente  antropice  asociate   agriculturii………………………24
       1.4.3.Componentele  antropice  asociate   industriei………………………..26
      1.4.4. Componentele  antropice  asociate   transporturilor……….………..27
CAPITOLUL II.  PaDUREA  ŞI  MEDIUL  ÍNCONJURaTOR……………………29
2.1. Funcţiile ecologice ale padurii………………………………………………31
    2.1.1. Funcţiile naturale ale padurii……………………………………………31
    2.1.2. Funcţiile sociale ale padurii……………………………………………..31
CAPITOLUL III. NECESITATEA PROTECŢIEI MEDIULUI
ÎNCONJURaTOR……………………………………………….36
    3.1. Poluarea mediului…………………………………………………………...38
3.2. Surse de poluare……………………………………………………………..39
    3.2.1. Surse latente de poluare………………………………………………….39
    3.2.2. Surse de poluare caracteristic umane………………………………….40
    3.2.3. Agricultura, silvicultura şi zootehnia ca surse de poluare………….41
3.2.4. Poluarea radioactiva……………………………………………………..42
3.2.5. Poluarea sonora…………………………………………………………..43
3.3. Protejarea mediului înconjurator………………………………………….44
CAPITOLUL IV. EDUCAŢIA PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURaTOR- EDUCAŢIA ECOLOGICa……………...48
4.1. Programele naţionale de educaţie ecologica……………………………….53
4.2. Programul „Eco – Padurea” ……………………………………………….54
4.3. Programa de Educaţie Ecologica…………………………………………...56
    4.3.1. Modul I……………………………………………………………………..56
        4.3.2. Modul II…………………………………………………………………….61
4.4. Proiect de Educaţie Ecologica………………………………………………69
CONCLUZII……………………………………………………………………………..75
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………77
 

Descarca lucrarea cu 10 € + TVA

Introdu corect adresa ta de e-mail. Pe aceasta adresa vei primi link-ul de unde vei putea descarca lucrarea.
Apasarea butonului "Cumpara" presupune acceptarea termenilor si conditiilor.

Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.