Politica integrarii in comunitate a copiilor cu deficiente

Lucrare licenta Psihologie

Incarcat la data: 08 Iunie 2010

Autor: monica

Pret: 10 € + TVA

Numar pagini: 69

Tip fisier: zip

Marime fisier: 88 kb

Persoanele cu handicap mintal au existat dintotdeauna. De la existenta lor pana la aparitia si constituirea in planul gandirii stiintifice a problemei de cercetare a trecut o perioada lunga de timp. in aceasta perioada au existat urmatoarele etape:

a) Etapa consemnarilor sporadice: prima informatie care ne parvine este consemnata in medicina indiana si are un caracter etiologic. In Evul Mediu exista o atitudine de mila si caritate ce facea ca aceste categorii de indivizi sa fie ingrijiti in aziluri organizate de catre biserica. Apoi, de unde in Evul Mediu erau considerati ca fiind sub protectia speciala a divinitatii, alienatii au ajuns sa fie considerati de catre Luther si Calvin ca fii ai diavolului, ca fiind posedati de Satan. Pentru a “scoate” diavolul din ei li se aplicau tratamente inumane, erau pusi in lanturi si flagelati intr-un mod barbar.
De aici atitudinea sociala a cunoscut o mare varietate de forme – de la reprimare la indiferenta, de la ingrijire ca expresie a milei si caritatii la chinuire.

b)    Etapa constituirii deficientei mentale ca problema de investigare si terapie:
Aceasta etapa incepe prin ceea ce se numea “gestul lui Pinel”. P. Pinel (exceptional psiholog si clinician, dotat cu spirit de observatie si mai ales cu multa omenie) a cautat sa-si convinga contemporanii ca “… alienatii sunt bolnavi, a caror stare grea merita toata buna vointa cuvenita celor suferinzi” Pinel este adeptul terapiei prin munca. Alaturi de munca tratamentul moral este o alta directie indicata de el.
In 1837 Eduard Seguin intemeiaza la Paris cea dintai scoala pentru educarea  deficientilor mintali gravi.
La sfarsitul secolului al XIX – lea existau scoli ajutatoare in 52 de orase germane, totalizand un numar de 4281 copii.

c)    Etapa maturizarii gandirii stiintifice si atitudinii sociale fata de deficientul mental
Aceasta etapa se face remarcata prin inceputul aparitie diferitelor curente de abordare a persoanelor cu deficiente.   Pe masura trecerii la revolutia industriala, la afirmarea societatii capitaliste, s-au formulat noi reguli si practici referitoare la educatia copiilor cu deficiente si la atitudinea societatii fata de acestia.    in principal este legata de numele a doua personalitati.

CUPRINS

I. SCURT ISTORIC ASUPRA ATITUDINII SOCIETATII FATA DE PERSOANELE CU HANDICAP
1.    ATITUDINEA SOCIETatII FAta DE PERSOANELE CU HANDICAP PaNa iN ANUL 1970 – PERIOADA SEGREGaRII
2.    ATITUDINEA SOCIETatII FAta DE PERSOANELE CU HANDICAP iN PERIOADA ANILOR  ’70 – ’90  –  PERIOADA INTEGRaRII
3.    ATITUDINEA SOCIETatII FAta DE PERSOANELE CU HANDICAP DUPa 1990 – PERIOADA INCLUZIUNII
II. CADRUL CONCEPTUAL SI TERMINOLOGIA DE BAZA
1.CONCEPTELE DE DEFICIENta ,INCAPACITATE SI HANDICAP   
2.CONCEPTELE DE REABILITARE, RECUPERARE, ABILITARE-REABILITARE
3. CONCEPTELE DE NORMALIZARE, INTEGRARE SI ADAPTARE
III.PRINCIPIILE CE STAU LA BAZA INTEGRARII iN COMUNITATE A COPIILOR CU DEFICIENTE                                         
1.     PRINCIPIUL INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI
2. PRINCIPIUL DREPTURILOR EGALE SI A EGALIZaRII SANSELOR
3. PRINCIPIUL ASIGURaRII UNUI MEDIU FAMILIAL
4. PRINCIPIUL INTERVENtIEI TIMPURII
5.  PRINCIPIUL ASIGURaRII SERVICIILOR DE SPRIJIN        
6. PRINCIPIUL DESCENTRALIZaRII  SI RESPONSABILIZaRII   COMUNITatII
7.  PRINCIPIUL COOPERaRII SI PARTENERIATULUI
IV. INTEGRAREA iN COMUNITATE A COPILULUI DEFICIENT, iN CONTEXT INTERNAtIONAL
1.    INTEGRAREA iN COMUNITATE A COPILULUI DEFICIENT  - iN DOCUMENTELE INTERNAtIONALE
2.    INTEGRAREA IN COMUNITATE A COPIILOR CU DEFICIENtE  , iN EUROPA DE VEST
a)    tari in care progresele sunt relativ mici : Germania, Olanda, Belgia, Grecia si Franta
b)    tari cu potential nerealizat : Irlanda si Marea Britanie
c)    tari cu un nivel ridicat de integrare : Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia si Norvegia.
3.    INTEGRAREA iN COMUNITATE A  COPIILOR CU DEFICIENtE  , iN EUROPA CENTRALa SI DE EST
a)    Austria
b)    tari foste socialiste
4.    INTEGRAREA iN COMUNITATE A COPIILOR CU DEFICIENtE  , PE ALTE CONTINENTE
V. POLITICA EFECTIVa DE PROTECtIE A COPILULUI DEFICIENT  iN ROMaNIA
1. ISTORICUL MENTALITatII SOCIETatII ROMaNESTI  iN CEEA CE PRIVESTE INTEGRAREA SOCIALa A COPIILOR CU DEFICIENtE
a)    Educatia segregata in Romania
b)    Educatia integrata in Romania
2. CADRUL LEGISLATIV iN CEEA CE PRIVESTE INTEGRAREA COPIILOR CU DEFICIENtE
3. SITUAtIA COPIILOR CU DEFICIENtE DIN  ROMaNIA
A.    ATITUDINI SOCIALE DOMINANTE FAta DE COPIII CU DEFICIENtE
B. SERVICIILE OFERITE COPIILOR CU DEFICIENtE  DIN ROMaNIA
4. EVALUAREA PSIHO-SOCIO-MEDICALa A COPIILOR CU DEFICIENtE
5. PROBLEMATICA INSTITUtIONALIZaRII COPILULUI CU DEFICIENtE  iN ROMaNIA
A. POLITICA DEZINSTITUtIONALIZaRII COPIILOR DE LA NIVEL NAtIONAL
B. BARIERE iN EVITAREA INSTITUtIONALIZaRII COPIILOR CU DEFICIENtE
C. IMPLICAtIILE ECONOMICO - FINANCIARE ALE INSTITUtIONALIZaRII SI INTEGRaRII COPIILOR CU DEFICIENtE
D. IMPLICAtIILE INTEGRaRII COPIILOR CU DEFICIENtE ASUPRA COPIILOR FaRa DEFICIENtE
6. IDENTIFICAREA UNOR  SOLUtII PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DEFICIENtE
A)DEZINSTITUtIONALIZAREA SI EVITAREA INSTITUtIONALIZaRII COPIILOR CU DEFICIENtE
B) INTERVENtIA TIMPURIE iN RECUPERAREA COPIILOR CU DEFICIENtE
C)iNFIINtAREA UNOR UNITatI / CENTRE DE RESURSE SPECIALE iN SCOLILE OBISNUITE
D)ABORDAREA GLOBALa A TUTUROR COPIILOR iN DIFICULTATE / DEZAVANTAJAtI
E)RELAtIA DINTRE SCOLILE SPECIALE SI SCOLILE NORMALE
F)RESPONSABILIZAREA COMUNITatII SI PROMOVAREA PARTENERIATULUI iNTRE PRINCIPALII ACTORI AI ACESTEIA
7. INTEGRAREA IN COMUNITATE A COPILULUI DEFICIENT iN ROMaNIA, iN RAPORT CU SITUATIA INTERNATIONALA
VI. INTEGRAREA iN COMUNITATE A COPILULUI DEFICIENT MINTAL DIN JUDEtUL IALOMItA
1. SITUAtIA POLITICII DE PROTECtIE A COPILULUI iN JUDEtUL IALOMItA
2.SITUAtIA INTEGRaRII SOCIALE A COPIILOR CU DEFICIENtE DIN JUDEtUL IALOMItA
3. COOPERAREA CU RESURSELE DIN COMUNITATE, UN MIJLOC PRIVILEGIAT DE INTEGRARE A COPIILOR CU DEFICIENTE MINTALE USOARE – PROIECT REALIZAT PENTRU INTEGRAREA  COPIILOR CU DEFICIENtE MINTALE USOARE DIN CENTRUL DE PLASAMENT NR.6 SLOBOZIA NOUa
VII. CONCLUZII
VIII. BIBLIOGRAFIE

 

Descarca lucrarea cu 10 € + TVA

Introdu corect adresa ta de e-mail. Pe aceasta adresa vei primi link-ul de unde vei putea descarca lucrarea.
Apasarea butonului "Cumpara" presupune acceptarea termenilor si conditiilor.

Prin descarcarea prezentei lucrari stiintifice, orice utilizator al site-ului www.studentie.ro declara si garanteaza ca este de acord cu utilizarile permise ale acesteia, in conformitate cu prevederile legale ablicabile in domeniul proprietatii intelectuale si in domeniul educatiei din legislatia in vigoare.