Gaseste: Master Doctorat
 

Advanced Techniques for Information Processing (cu predare in limba engleza)

Program: Master
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi, FR
Taxa anuala: 2500 Ron
Subdisciplina: Informatica
 
 

  • Art.29  a) Candidatii la admitere pentru studii de masterat sunt absolventi cu examen de diploma sau de licenta (sau echivalenta cu aceasta) ai universitatilor acreditate.

    b) In conditiile paragrafului a), pot candida la admitere, fara nici o discriminare, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare, atat cetateni romani, cat si cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene

    Art.30. In functie de studiile absolvite, admiterea candidatilor la studii universitare de masterat se desfasoara prin concurs de admitere in ciclul de studii universitare de masterat , pentru absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (conform Legii invatamantului nr. 288/2004), precum si pentru absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta a studiilor universitare de lunga durata (conform Legii nr. 84/1995).

    Art.31 Provenienta candidatilor in functie de specializarile / domeniile de studii de licenta/diploma absolvite este prevazuta, pentru fiecare program de masterat, in metodologiile proprii de admitere ale facultatilor.

    Art.32 Un candidat poate participa la admiterea pe mai multe programe de masterat din Universitatea din Pitesti sau din alte institutii de invatamant superior din tara, dar poate fi admis la un singur program pe locuri finantate de la bugetul de stat.