Gaseste: Master Doctorat
 

Admitere - Marketing si promovarea vanzarilor

Program: Master
Tip program: Aprofundare
Acreditare: Acreditata
 
Subdisciplina: Economie
Durata: 24 luni
 
 

 • Perioada inscriere vara: 11.07.2011-15.07.2011 - 18.07.2011-22.07.2011
 • Perioada inscriere toamna: -
 • Taxa inscriere: 100 Ron
 • Numar locuri buget: 10
 • Numar locuri taxa: 40
 • Numar total de locuri: 50
 
 • Acte necesare

  1. Un candidat dobandeste dreptul de inscriere la concursul de admitere dupa achitarea, la casieria Universitatii, a taxei de inscriere la concurs. Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor completa o cerere de inscriere (formular tipizat) in care vor inscrie, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune in completarea cererii de inscriere, intentionata sau neintentionata, intra in raspunderea candidatului, acesta suportand consecintele ce rezulta din erorile sau omisiunile comise.
  2.  La cererea de inmatriculare, candidatii vor anexa un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:         

     1. Diploma de licenta in original sau copie legalizata.
     2. Foaia matricola/Suplimentul la diploma (din facultate), in original sau copie legalizata.
     3. Copie legalizata dupa certificatul de nastere.
     4. Copie legalizata dupa certificatul de casatorie (numai in cazul schimbarii numelui inscris pe actele de studii).
     5. Adeverinta medicala.
     6. 2 fotografii tip buletin/carte de identitate.
     7. Chitanta de plata, la casieria Universitatii a taxei de inmatriculare.
     8. Candidatii admisi pe locuri cu taxa vor achita si prima transa (cel putin) a taxei de studiu.
     9. Dosar plic
   

 • Modalitatea de admitere

  (1) Admiterea se face, in limita numarului de locuri, in ordinea descrescatoare a mediilor generale de admitere.
  (2) Candidatii care opteaza pentru locurile subventionate (indiferent daca au optat si pentru locurile cu taxa) sunt admisi pe baza urmatoarelor criterii:
  a) media generala de absolvire a facultatii (calculata ca medie aritmetica a mediei de absolvire a anilor de studiu si a mediei de la examenul de licenta) – 50%;
  b) interviu sau/si lucrare scrisa - 50%.
  (3) Interviul este o proba orala constand intr-o discutie cu candidatii pe baza unei tematici din domeniul de specializare.
  (4) Lucrarea scrisa va consta dintr-un articol, eseu original, studiu sau referat  stiintific intocmit de candidat pe baza rezultatelor cercetarilor stiintifice proprii si a bibliografiei recomandate. Lucrarea va avea 10-15 pagini si va fi sustinuta de candidat in fata comisiei de concurs. Lucrarea urmareste sa puna in evidenta capacitatea candidatilor de a aborda si trata, aplicand metodologia specifica domeniului, o tema de cercetare.
  (5) Candidatii care opteaza doar pentru locurile cu taxa sunt admisi pe baza mediei generale de absolvire a facultatii (calculata ca medie aritmetica a mediei de absolvire  a anilor de studiu si a mediei de la examenul de licenta).

   

  Tematica interviului:

     1. Conceptul de marketing (referinta 1, pag. 19-27)
     2. Mediul de marketing  (referinta 1, pag. 75-90)
     3. Piata intreprinderii (referinta 1, pag. 91-107)
     4. Politica de produs (referinta 1, pag. 329-367)
     5. Politica de pret (referinta 1, pag. 375-401)
     6. Politica de distributie (referinta 1, pag. 405-479)
     7. Politica promotionala (referinta 1, pag. 483-519)
     8. Organizarea activitatii de marketing in cadrul firmei (referinta 1, pag. 523-550)
     9. Procesul cercetarii de marketing (referinta 2, pag.91-142 )
    10. Anatomia si tipologia deciziilor de cumparare (referinta 3, pag. 34-47)

  Bibliografie:

     1. Balaure, V., (coord.), Marketing, editia a-II-a, Editura Uranus, Bucuresti, 2003
     2. Catoiu, I., (coord.), Cercetari de marketing - tratat, Editura Uranus, Bucuresti, 2009
     3. Catoiu, I., Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului, , Editura Uranus, Bucuresti, 2004