Gaseste: Master Doctorat
 
Program: Master
Tip program: Complementar
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 1700 Ron
Subdisciplina: Economie
Durata: 24 luni
 
 

 • Misiunea programului

  Misiunea programului de studii universitare de masterat Managementul Riscului si Actuariat consta in formarea si perfectionarea de specialisti cu o calificare ridicata si adecvata pentru activitatile analiza de risc si actuariat specifice domeniului serviciilor financiare.


  Scopul programului

  Programul de master Managementul Riscului si Actuariat asigura doua specializari:
  - Managementul Riscului
  - Tehnici Actuariale.

  In acest sens, programul urmareste sa asigure cursantilor:
  - insusirea unor cunostinte de stricta specialitate pe cele doua domenii;
  - abilitatea de a lucra intr-un mediu de munca international si multicultural, in structuri decizionale de nivel mediu si superior; implicarea in programe de cercetare stiintifica si participarea la sesiuni de comunicari si simpozioane, in vederea completarii, sistemetizarii si aplicarii cunostintelor dobandite.


  Obiectivele urmarite

  Pentru indeplinirea misiunii asumate, programul de studii universitare de masterat Managementul Riscului si Actuariat isi propune urmatoarele obiective, urmarind activitatea didactica, pe cea de cercetare stiintifica, precum si pe cea de pregatire continua:
  - consolidarea cunostintelor, abilitatilor si performantelor absolventilor ciclului I de licenta in domeniul matematicilor aplicate in economie si a managementului financiar al riscurilor;
  - crearea unor abilitati de utilizare inteligenta a instrumentarului avansat din domeniul managementului riscului;
  - cresterea gradului de deschidere a cursurilor pentru armonizarea cu cerintele venite din mediul socio-economic european;
  - dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica a masteranzilor, prin atragerea acestora in programe de cercetare si prin valorificarea rezultatelor obtinute; consolidarea relatiilor eficiente de parteneriat cu institutii nationale si internationale


  Competente formate

  a. Competente generale
  - Elaborarea de studii, rapoarte si sinteze operationale necesare mediului profesional, avand la baza cunoasterea, intelegerea si utilizarea de concepte, metode si instrumente de cercetare specifice stiintelor economice;
  - Analiza sistemica si solutionarea de probleme in contexte predefinite, prin utilizarea cunostintelor si abilitatilor conceptualmetodologice pentru intelegerea comportamentului economic;
  - Fundamentarea, conceperea si aplicarea de strategii, programe si proiecte complexe prin utilizarea critic-constructiva a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice;
  b. Competente de specialitate
  - Cunoasterea, aprofundarea, explicarea, interpretarea si valorizarea integrativ inovativa a conceptelor, abordarilor, teoriilor, metodologiilor si instrumentelor de lucru si de cercetare specifice domeniului financiar;
  - Analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii si utilizarea de metode si tehnici de implementare a acestora, adoptarea de decizii si executarea de operatiuni complexe in domeniul financiar;
  c. Competente specifice
  - Capacitatea de a utiliza modele, tehnici si metode in vederea analizei evenimentelor trecute, evaluarii riscurilor prezente si modelarii evenimentelor viitoare in domeniile : asigurari, pensii private, banci si fonduri de investitii;
  - Abilitatea de a aplica cunostinte si tehnologia informatica in modelarea elementelor de rezerve, a primelor de asigurare si testelor de profit;
  - Abilitatea de a utiliza cunostinte si instrumente de analiza financiara si prudentiala, de consultanta pe managementul riscului, consultanta pe portofoliu.