Gaseste: Master Doctorat
 

Master Administrarea Afacerilor in Intreprinderile Mici si Mijlocii

Program: Master
Tip program: Complementar
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Subdisciplina: Administrarea afacerilor
Durata: 24 luni
 
 

 • Competente generale:

  Cunoasterea, intelegerea si utilizarea limbajului specific domeniului de studii in scopul comunicarii adecvate
  Cerinte privind cunoasterea, intelegerea si utilizarea specializata a conceptelor, abordarilor, teoriilor, modelelor si metodelor din domeniul de studii.
  cunoasterea concepelor, abordarilor, teoriilor, modelelor si metodelor avansate din domeniul administrarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  cunoasterea si intelegerea metodologiei de cercetare privind administrarea intreprinderilor mici si mijlocii;
  cunoasterea teoriilor si modelelor intr-o abordare interdisciplinara;
  Capacitatea de a explica si interpreta procese, fenomene, stari, teorii/idei si tendinte cirumscrise domeniului de studii
  Cerinte privind explicitarea si interpretarea, printr-o gândire interpretativa, a conceptelor, proceselor, fenomenelor, starilor, ideilor si tendintelor in contexte care implica activitati de cercetare empirica supervizata.
  capacitatea de formalizare, interpretare a fenomenelor, proceselor si metodelor specifice administrarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  capacitatea de a interpreta dinamica mediului de afaceri specific intreprinderilor mici si mijlocii;

  Competente de specialitate:

  Identificarea, abordarea si solutionarea de probleme cognitive si profesionale noi
  Compararea cunostintelor noi cu cele traditionale si capacitatea de a stabili relatii intre acestea, in vederea sesizarii directiilor noi de crestere a cunoasterii si de dezvoltare a profesiei;
  cunoasterea metodologiilor de diagnoza si decitie in domeniul administrarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  cunoasterea metodologiei specifice de cercetare in domeniul administrarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  identificarea, abordarea si solutionarea de probleme cognitive si profesionale noi, specifice obiectivelor particulare ale prograelor de master;
  capacitatea de a utiliza integrat teoriile si modelele specifice domeniului administrarii intreprinderilor mici si mijlocii;
  alte cunostinte de specialitate particularizate pe programe de master propuse.