Gaseste: Master Doctorat
 

Master Administrarea Afacerilor in Turism, Comert si Servicii

Program: Master
Tip program: Aprofundare
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Durata: 24 luni
 
 

 • Competente generale:

  Aplicarea creativa a tehnicilor de cercetare si rezolvare de probleme;
  Elaborarea de studii si rapoarte publicate sau aplicate profesional;
  Capacitatea de a conduce grupuri de lucru si de a comunica in contexte dintre cele mai diverse;
  Capacitatea de actiona independent si creativ in abordarea si solutionarea problemelor, de a evalua obiectiv si constructiv stari critice, de a rezolva creativ probleme si de a comunica rezultate in mod demonstrativ;
  Abilitati de conducator si angajare clara pe cale propriei dezvoltari profesionale;
  Fundamentarea de sisteme, capacitati si strategii privind dezvoltarea si diversificarea mediului de afaceri;
  Fundamentarea planului de afaceri, a strategiilor, planurilor si programelor specifice, a procedurilor de indeplinire, precum si identificarea si aplicarea masurilor de corectie in scopul realizarii in cele mai bune conditii a obiectivelor previzionate;

  Competente de specialitate:


  Fundamentarea programelor de marketing in afacerile din turism, comert si servicii, a strategiilor si procedurilor necesare indeplinirii in conditii de eficienta a obiectivelor;
  Participarea la studii de prefezabilitate si fezabilitate a investitiilor pentru afaceri din turism, comert si servicii, reale, legale si eficiente, precum si a planurilor, a programelor si a procedurilor de indeplinire in timp real;
  Elaborarea strategiilor de dezvoltare generala a organizatiei (strategii de marketing, de promovare etc.);
  Elaborarea de studii si analize, oportunitati tehnico-economice, organizatorice si de eficienta a activitatilor pe care le desfasoara in turism, comert si servicii;
  Fundamentarea necesarului de resurse umane, materiale si financiare in raport cu cerintele volumului si eficientei organizatiei economice.
  Elaborarea de studii privind dezvoltarea activitatii firmei in noul cadru economic, social si politic – integrarea in UE.