Gaseste: Master Doctorat
 
Program: Master
Tip program: Complementar
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Taxa anuala: 2280 Ron
Subdisciplina: Economie
Durata: 48 luni
 
 

 • In peisajul economic actual, in care asiguratorii au rolul de intermediari financiari care decurge din una din functiile asiguratorilor de activ financiar in economia nationala, programul "Asigurari in context european"(ACE) propune o curricula interdisciplinara menita a forma specialisti competenti in acest areal al vietii economice.
  Programul de instruire este aliniat, atat cerintelor sistemului european de educatie prin tematica si curricula propusa, cat si cerintelor pietei muncii, prin abilitatile practice pe care fiecare disciplina inclusa in program le dezvolta. Astfel, programul asigura intelegerea si insusirea interdependentei mecanismelor de asigurare cu procesele de productie, comert, prestari servicii si nu in ultima instanta, cu viata cotidiana a publicului larg. Totodata, acest program va reliefa valentele multiple ale asiguratorilor, incepand de la constituirea fondului de asigurare prin "dualism" incasarea primelor - plata despagubirilor, continuand cu surprinderea celor mai relevante tehnici de fructificare si plasare a rezervelor create, eforturilor conjugate ale actionariatului si managementului companiilor de asigurare pe linia echilibrarii portofoliului si a gestionarii optime a costurilor de achizitie si de administrare.
  "Asigurari in context european" se adreseaza urmatoarelor grupuri tinta:
  - absolventi cu studii superioare economice, deja angajati in companii de asigurari sau la intermediari de asigurari, care doresc dezvoltarea unei cariere de succes in acest domeniu;
  - absolventi cu studii superioare, altele decat economice, care desfasoara activitati la companii de asigurari si care doresc dezvoltarea unei cariere de succes in acest domeniu;
  - absolventi cu studii superioare, care vor sa investeasca pe piata financiara, insusindu-si strategiile de plasament oferite de aceasta in scop de castig;
  - absolventi de studii superioare care au o alta activitate de baza, dar care lucreaza la companii de asigurari in sistem part-time si care considera oportuna dezvoltarea unei cariere in domeniul asigurarilor.
  - oameni de afaceri care doresc sa beneficieze de cunostinte legate de domeniul asigurarilor, in scopul unei mai bune gestionari a propriilor afaceri, precum si a celor incredintate de angajatori prin functiile de raspundere pe care le au.
  Competentele dobandite in urma absolvirii ACE se pot grupa in patru mari grupe:


   competente cognitive (cunostinte)
  - dobandirea fundamentelor teoretice cu implicatii practice din domeniul asigurarilor care stau la baza mecanismelor ce imprima dinamism si inovatie in acest areal;
  - analiza conceptelor fundamentale ale teoriei asigurarilor si reasigurarilor si aplicarea lor la studierea problematicii vizate; - cunoasterea principalelor probleme pe care le ridica managementul societatilor de asigurare;
  - utilizarea in mod adecvat a conceptelor legate de sistemele informatice in societatile de asigurari;
  - intelegerea necesitatii dezvoltarii comunicarii si a PR in asigurari;
  - cunoasterea mecanismelor gestionarii riscului in asigurari;
  - cunoasterea importantei controlului in asigurari si pe cale de consecinta, prevenirea fraudelor;
  - dobandirea principalelor tehnici de vanzare in asigurari, tinand cont de specificul acestui domeniu;
  - intelegerea factorilor generatori ai expansiunii mecanismelor de asigurare reasigurare intr-o economie dinamica, cu grad ridicat de atomizare si specializare;
  - dobandirea unor cunostinte si deprinderi practice in formularea si adoptarea unor decizii;
  - insusirea unor metode economice de fundamentare a produselor de asigurare;
  - conceperea unor strategii si tactici de plasament a produselor de asigurare;
  - intelegerea cadrului juridic-institutional, a normelor si izvoarelor de drept care guverneaza acest domeniu.


   competente functionale
  - fundamentarea teoretica a gestiunii riscului;
  - deprinderea abilitatilor de a utiliza tehnici si metode de constituire a portofoliului de asigurare, in concordanta cu specificul activitatii societatilor comerciale potential beneficiare;
  - identificarea strategiilor de plasament a rezervelor si a modului de contracarare a capitalurilor speculative in asigurari; - realizarea unei analize cantitative si calitative a pietei asigurarilor, privite in context european;
  - capacitatea utilizarii unui instrumentar de colectare, organizare, prezentare, prelucrare, interpretare si analiza a informatiei statistice din arealul vizat, instrumentar care poate fi mai simplu sau mai sofisticat, in functie de calitatea informatiei pe care doresc sa o obtina si de timpul de care dispun masteranzii;
  - identificarea oportunitatilor si amenintarilor la nivelul entitatilor corporatiste in context european, cu efect in fuziuni, achizitii, falimente;
  - realizarea unei analize a performantelor, pozitiei financiare a companiilor de asigurare in context concurential;
  - calcularea si relevanta indicatorilor PBS (prime brute subscrise), PBI (prime brute incasate), PNS ( prime nete subscrise), rata daunei, cheltuieli de achizitie, cheltuieli de administrare, profit brut, rezerve tehnice si matematice;
  - analizarea, relevarea si formularea de opinii si solutii privind parametrii gestiunii financiare ( portofoliul de asigurari, capital si patrimoniu, fonduri si rezerve, fluxuri de trezorerie);
  - capacitatea identificarii si aprecierii structurii financiare a companiilor de asigurare, evaluarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor;
  - reflectarea in plan financiar-contabil a activitatii de asigurare, utilizarea aplicatiilor de inteligenta artificiala, respectiv a sistemelor expert;
  - implementarea si utilizarea sistemelor de securitate in retelele intranet;
  - deprinderea de catre cursanti a tehnicilor de gestiune a informatiilor economice si a tipurilor de piata dupa natura informatiei.


   competente personale
  - gestiunea unui proces decizional si a oricarei planificari strategice care implica riscuri, din considerente legate de prezenta riscului atat in mediul domeniul asigurarilor, cat si in viata de zi cu zi;
  - insusirea de catre masteranzi a tehnicilor si strategiilor de comunicare in asigurari, in situatii normale si de criza si elaborarea unui proiect de fluidizare a comunicarii , precum si pregatirea cursantilor pentru studii doctorale;


   competente generale
  - dobandirea de catre cursanti a cunostintelor si abilitatilor necesare unei comunicari eficiente in organizatiile cu specific de asigurare, in vederea consilierii clientilor in probleme de asigurari;
  - formarea abilitatilor necesare comunicarii, indeosebi in mediul de afaceri, pentru prevenirea crizelor de comunicare si imagine, dar si pentru gestionarea lor;
  - dobandirea competentelor in comunicarea economica si in manevrarea informatiilor economice, in vederea imbunatatirii performantelor profesionale;
  - intelegerea si constientizarea importantei implementarii sistemelor informatice integrate in companiile de asigurari si a securitatii datelor si informatiilor pe care le gestioneaza.