Gaseste: Master Doctorat
 

 • Domeniul

  Sociologie

   

  CREDITE: Fiecare semestru insumeaza 30 de credite transferabile; total: 120 de credite transferabile. Lucrarea de disertatie este cuantificata cu 20 de credite transferabile suplimentare.

  STRUCTURA: Masterul Cercetare Sociologica Avansata este structurat pe cursuri de cunoastere avansata specifice profilului specializarii. Programului de master CSA este axat pe tematica cercetarii sociale, urmarind obtinerea de competente specifice atat prin  cursuri metodologice, cat si prin cursuri teoretice.

   
  Misiunea programului

  Formarea de specialisti cu pregatire de nivel inalt in domeniul cercetarii sociologice, academice si de piata si facilitarea continuarii pregatirii prin studii de doctorat.
  Obiectivele si continutul specializarii

  - Adancirea cunostintelor de baza in domeniul sociologiei;

  - Dezvoltarea aptitudinilor de munca stiintifica, organizarea si desfasurarea cercetarilor sociologice;

  - Constituirea de competente in elaborarea de proiecte de cercetare, participarea de competitii de finantare a cercetarii inclusive in echipe internationale;

  - Dezvoltarea capacitatilor masteranzilor pentru analiza stiintifica, inovare in domeniul metodelor, tehnicilor, procedeelor si instrumentelor de cercetare

  - Cunoasterea programelor nationale si europene de cercetare, precum si a continutului ariei europene comune de cercetare

  - Formularea capacitatii de insusire si respectare  a continutului etic in cercetarea sociologica

  Debusee profesionale:

  - specialisti, experti, consilieri administratie publica

  - invatamant, cercetare stiintifica

  - organizatii economice, organizatii politice, ONG, sindicate, mass-media

  - management proiect, program, centru de cercetare