Gaseste: Master Doctorat

 • Localitatea: TIMISOARA
  Universitatea: DE VEST
  Facultatea: LITERE, ISTORIE SI TEOLOGIE
  Contact: B-dul Vasile Parvan nr. 4, 300223 Timisoara, Romania
  E-mail: litere@litere.uvt.ro
  Telefon: 0256/592273 sau 592164
  Domeniu: TEOLOGIE
  Durata: curs de zi

  CALENDAR ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

  14-19 iulie 2008 - admitere
  21 iulie 2008 a interviu*


   INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE
   
  - diploma de bacalaureat (original);
  - diploma de licenta (original) sau adeverinta licenta (original) pentru absolventii 2008 (media anilor de studiu si media licentei);
  - foaia matricola (original);
  - certificat de nastere (copie legalizata);
  - 2 fotografii;
  - adeverinta medicala - micro ,Wasserman si psiho;
  - dosar plic;
  - chitanta de plata a taxei de admitere.

  PROBE DE CONCURS, EXAMEN DE ADMITERE

  - Interviu motivational, aptitudinal 50%
  - Dosar 50% (MA+ML)/2
  MA a media anilor de studiu; ML a media licentei

  * in vederea completarii locurilor neocupate in sesiunea de vara, se va organiza o noua sesiune in intervalul septembrie 15-19 septembrie 2008, exceptie catedra de limba si literatura engleza, pentru care exclusiv inscrierile sunt in luna septembrie

  * Studii universitare de masterat (se adreseaza atat absolventilor cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta a sistem Bologna (cf. Legii nr. 288/2004), precum si absolventilor cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata (cf. Legii 84/1995)