Gaseste: Master Doctorat
 

Master Contabilitatea si Auditul Afacerilor

Program: Master
Tip program: Aprofundare
Acreditare: Acreditata
 
Alternative pentru program: Zi
Subdisciplina: Contabilitate
Durata: 24 luni
 
 

 • Competente generale:

  Demonstrarea spiritului analitic si constructiv in compararea conceptelor, in cele mai bune conditiuni.
  Cunoasterea, intelegerea si utilizarea teoriei, a abordarilor specifice si a instrumentarului utilizat in contabilitate si audit.
  Formarea de rationamente necesare aplicarii in cadrul intreprinderilor românesti a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS-IAS).
  Demonstrarea abilitatilor de analiza critic-constructiva a conceptelor de performanta, a metodelor si instrumentelor specifice, in vederea identificarii avantajelor si limitelor lor, a alegerii celor mai buni indicatori pentru un anumit context, emiterea unor concluzii clare pentru luarea deciziilor.

  Competente de specialitate:

  Aplicarea practicilor moderne de evaluare a intreprinderii si de audit contabil si financiar.
  Asigurarea in totalitate a pregatirii pentru examenul de acces la stagiul de expert contabil si auditor financiar, expert in fuziuni, lichidari de intreprinderi, consultant fiscal;
  Acumularea de cunostinte teoretice si metodologic necesare exercitarii profesiilor contabile din domeniile de expertiza contabila, consiliere, gestiune contabila si financiara, control de gestiune (audit financiar, auditul intern al entitatilor);
  Folosirea tehnicilor utilizate la intocmirea si interpretarea situatiilor financiare.
  Cunosterea cadrului legal in care opereaza un contabil profesionist si a particularitatilor legislative de importanta vitala pentru o afacere.
  Asimilarea principalelor aspecte fiscale legate de intreprinderi si angajatii acestora.
  Formarea de deprinderi privind gestiunea portofoliilor si contabilitatea instrumentelor financiare.
  Asimilarea mecanismelor de elaborare si analiza a situatiilor financiare la nivelul grupurilor de societati.
  Dezvoltarea de aptitudini manageriale privind selectia si gestiunea proiectelor in domeniul contabilitatii si auditului.
  intelegerea procesului de audit si a aplicarii acestuia in contextul cadrului de reglementare existent precum si pentru controlul si dezvoltarea afacerilor.
  insusirea aplicarii tehnicilor de contabilitate manageriala asupra informatiilor cantitative si calitative in procesul de planificare, luare a deciziilor, evaluare a performantei si control.
  Studiul deciziilor de investitii, finantare si politica de dividende, care creaza competentelor necesare pentru un manager financiar.
  Dezvoltarea de competente privind practicile contabile anglo-saxone.